Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ ВЗЕ УЧАСТИЕ В ШЕСТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ ИПА БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ 2014-2020 Г.
 Областният управител на област Монтана Росен Белчев взе участие в Шестото редовно заседание на Съвместния комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег ИПА България – Сърбия 2014-2020 г., което се проведе в сръбския град Пирот на 26.11.2018 г.
В резултат от проведените в рамките на събитието обсъждания и гласувания бе взето решение нови 12,1 млн.евро да бъдат инвестирани в пограничния регион между България и Сърбия. Средствата ще бъдат разпределени между 41 нови проекта (от подадени общо 235 в рамките на втората покана, отворена през месец януари 2018 г.), като повече от половината са за проекти за развитие на туризма и опазване на околната среда, а малко над 3,3 млн.евро са средствата за стимулиране на младежки инициативи в пограничния регион.
Одобрените към настоящия момент проекти носят добавена стойност към 39-те проекта за 18,5 млн.евро, одобрени по първата покана, от които 33 са вече завършени.
В рамките на приоритетна ос 1 „Устойчив туризъм“ е одобрен проект на неправителствената организация „Местни инциативи за Вършец“, която съвместно с туристическа организация от община Сокобаня ще изпълнява неинвестиционен проект, насочен към подобряване на туристическите услуги посредством въвеждане на софтуеър и мобилни комуникации за директен контакт с модерния потребител.
Община Вършец заедно с община Сокобаня ще изпълняват проект, насочен към предлагането на съвместен туристически продукт, свързан с изграждане и практическо прилагане на модерна интерактивна платформа за популяризиране на забележителностите и историческото наследство в пограничния район Вършец – Сокобаня.
Одобрен е и проект на Градска управа Медиана, Ниш, която съвместно с Общински драматичен театър „Драгомир Асенов“ – Монтана ще разработи мрежа за сътрудничество наречена „Млади артисти за устойчиво развитие“, предвиждаща инвестиции в обучения, работа в мрежа и закупуване на оборудване за повишаване на туристическата привлекателност в Медиана и Монтана.
В областта на младежките дейности (Приоритетна ос 2 на програмата) сред одобрените проекти е проект на Природо-математическата гимназия „Св. Климент Охридски “- Монтана за повишаване на ИТ знанията, чрез създаване на младежка мрежа и изграждане на ИТ центрове в Пирот и Монтана.
С идентична насоченост е и одобреният проект на Асоциация „Законови инициативи за отворено управление“ – Монтана, която съвместно с офис за младежки дейности Трговище, Сърбия ще провежда работни семинари и ще изготвя пакети за ИТ обучение на младежи с цел подобряване на техните знания за по–добра реализация на пазара на труда.
В рамките на Приоритетна ос 2 е одобрен и проект на община Болевац, Сърбия с партньор училище „Петър Парчевич“ от гр. Чипровци. Проектът предвижда провеждане на семинари, кампании и закупуване на оборудване за младежки дейности и активен начин на живот в Болевац и Чипровци.
Одобрен е проект на Асоциация „Център за развитие - Монтанезиум“ – Монтана, която съвместно с Агенция за развитие на гражданското общество „Нишава“, Пирот ще изпълнява дейности, включващи закупуване на оборудване за провеждане на теоритични и практически курсове, свързани с доброволчеството, личностното развитие, комуникациите и опазването на околната среда. Проектът е насочен към младежи и гимназисти от пограничния район Монтана – Пирот.
В рамките на Приоритетна ос 3 „Околна среда“ е одобрен проектът на Асоциация „Технологичен институт по аквакултури“ от Монтана в партньорство с община Неготин, Сърбия. Проектът цели доставка на специализирано оборудване за рибовъдни обекти, люпилня  за застрашени риби, ГИС системи и други мерки за биоразнообразието от риба във водните басейни.
Общините Бойчиновци и Бор, Сърбия ще извършат картографиране на замърсени райони в рамките на одобрен проект, включващ и доставка на  оборудване за управление на отпадъци, както и проследяване състоянието на водата и почвата.  
Одобрен е проект на Спортен център Пирот, наречен „Мобилност за чист въздух“, който центърът ще изпълнява в партньорство с община Вършец. Проектът има за цел подобряване на състоянието на околната среда и качеството на въздуха, като заложените дейности включват изграждане на велосипедни алеи в пограничната зона наред със закупуване на електрически автобус и зарядна станция за обслужване на вътрешната селищна система на община Вършец.
Всички одобрени от комитета за наблюдение проекти ще бъдат договорирани и изпълнявани до изчерпване на предвидения по програмата финансов ресурс, като с приоритет ще бъдат финансирани предложенията, получили най-висок резултат при оценяването по съответните индикатори за напредък, които са заложени в програмните цели. С цел да бъде обезпечено изпълнението на качествени проекти, за които към настоящия момент не достигат средства, какъвто е проектът „Мобилност за чист въздух“ на Спортен център Пирот и община Вършец, ще бъде направен опит за преразпределение на средства между приоритетните оси на програмата. Наред с това се очаква допълнителен финансов ресурс да бъде подсигурен и посредством бюджетните оптимизации, които се извършват във фазата на преддоговаряне за всички одобрени предложения.
В съответствие с обсъжданията по точките от дневния ред на заседанието Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова обърна внимание върху факта, че програмата за трансгранично сътрудничество се радва на голямо внимание, тъй като и нуждите на пограничните области са големи. Тя отбеляза, че още в началото на следващата година ще започне дебатът за бъдещето на програмата в периода след 2020 г.
Общият бюджет на програмата в програмния период до 2020 г. е 34,1 млн. евро, а стратегическата й цел е да се насърчи балансираното и устойчиво развитие на трансграничния регион между България и Сърбия чрез интелигентен икономически растеж, приспособяване към промените в околната среда и подобряване на културата на обучение. Допустимият регион обхваща областите Видин, Монтана, Враца, Софийска област, Перник и Кюстендил на територията на Република България и областите Бор, Зайчар, Нишава, Топлица, Пирот, Ябланица и Пчиня на територията на Република Сърбия.
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ ВЗЕ УЧАСТИЕ В ШЕСТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ ИПА БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ 2014-2020 Г.ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ ВЗЕ УЧАСТИЕ В ШЕСТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ ИПА БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ 2014-2020 Г.ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ ВЗЕ УЧАСТИЕ В ШЕСТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ ИПА БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ 2014-2020 Г.ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ ВЗЕ УЧАСТИЕ В ШЕСТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ ИПА БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ 2014-2020 Г.

Дата: 27 ноември 2018 / Версия за печат