Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТНА КОМИСИЯ „ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ”
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Областна комисия „Военни паметници” към Областния управител на област Монтана е създадена на основание чл. 6 от Закона за военните паметници.

ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ:
Областна комисия “Военни паметници” към Областния управител на област Монтана има за цел да оптимизира взаимодействието и взаимообвързаността в рамките на законовите правомощия на териториалните звена на централната администрация, органите на местно самоуправление, обществените организации, сдружения и граждани за постигане на ефективна държавна политика по отношение на военните паметници на територията на област Монтана.

СЪСТАВ:
Съставът на Областна комисия “Военни паметници” е определен със Заповед № ОКД-21-2/13.06.2017 г. на Областния управител на област Монтана и е, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росен Белчев – областен управител на област Монтана;
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Цветко Цветков – заместник областен управител на област Монтана;
СЕКРЕТАР: инж. Иван Тодоров – главен секретар в Областна администрация Монтана и
ЧЛЕНОВЕ:
Представители на Областна администрация Монтана:
Володя Марков – главен специалист в дирекция АПОФУС;
Представител на Регионален исторически музей – Монтана:
Светлана Стоилова – директор на Регионален исторически музей – Монтана;
Представители на общините:
1. Галя Николова – главен специалист „Култура и спорт” – община Берковица;
2. Ваня Симеонова – старши експерт „Хуманитарни дейности и образование” в дирекция ИСПУТ – община Бойчиновци;
3. Костадинка Петрова – главен експерт „Здравеопазване, образование и ОМП” в Дирекция ОТС и ПХД – община Брусарци;
4. Любимка Копривчина – младши експерт в община Вълчедръм;
5. Благовест Драгиев – главен специалист „Туризъм, културно дело и проекти” – община Вършец;
6. Надя Стайкова-Дамянова – главен специалист „Култура, традиции и занаяти”, местни дейности „Култура” – община Георги Дамяново;
7. Бистра Дамянова – уредник „Нова и най-нова история на България” в Исторически музей – Лом, община Лом;
8. инж. Николай Динчев – старши експерт ОПЕФ и ГЗ – община Медковец;
9. Иванка Генинска – главен експерт „Култура” в дирекция „Хуманитарни дейности” – община Монтана;
10. Илия Илиев – заместник-кмет на община Чипровци;
11. инж. Иван Пасков – директор на дирекция „Социално-икономическо развитие и ТСУ” – община Якимово;
12. Ангелина Емилова – началник отдел „Държавен архив“ – Монтана.
Представители на Областните родолюбиви съюзи:
1. Димитър Тихолов – Съюз на ветераните от войните;
2. Александър Александров – Председател на управителния съвет на дружество „Военноинвалид” гр. Монтана;
3. Йордан Герасимов Йорданов – Почетен член на Съюза на краеведите в България.
Представители на Министерството на отбраната на Република България:
1. Иво Антонов – директор на дирекция „Социална политика” на Министерството на отбраната;
2. Лейтенант Николай Бисеров Асенов – младши експерт във Военно окръжие II степен – Монтана.

Дата: 1 ноември 2017 / Версия за печат