Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ ОТКРИ ПЪРВАТА РАБОТНА СРЕЩА НА НОВОСЪЗДАДЕНИЯ ОБЛАСТЕН КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
Днес, 07 септември 2018 г. г-н Росен Белчев - областен управител на област  Монтана откри първата работна среща на новосъздадения Областен координационен център във връзка с ПМС №100/08.06.2018г. за създаване и функциониране на Механизъм за задължителна предучилищна и училищна възраст.
На срещата присъстваха началникът на Регионалното управление  по образование в Монтана, представители на общините в област Монтана, представители на МВР – Монтана и на РДСП - Монтана. Участие в срещата взеха и представители на фирма „ОРАК Инженеринг“, отговарящи за софтуерните решения по изпълнение на Механизма.
По информация на Началника на РУО през изминалата учебна година в област Монтана са обходени вписаните в електронната платформа на Механизма 3380 адреса на деца и ученици. След идентифицирането на статуса им е констатирано, че 2158 от тях са в чужбина. Голяма част от учениците, които бяха включени в електронната система на Механизма са неподлежащи на задължително обучение или са сменили местоживеенето си, но не са сменили  личните си документи и настоящия си адрес. В резултат на работата на екипите за обхват и съвместните усилия на институциите в класните стаи са върнати 471 деца, който не са посещавали училище.
Със  заповед на Началника на РУО Монтана са определени 28 района и е утвърден съставът на 28 екипа за обхват, които ще работят по Механизма през учебната 2018/2019 г. До 30 септември 2018 г. предстои да бъдат обходени децата и учениците, които са в Информационната система за реализиране на Механизма и задължително трябва да посещават училище.

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ ОТКРИ ПЪРВАТА РАБОТНА СРЕЩА НА НОВОСЪЗДАДЕНИЯ ОБЛАСТЕН КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪРОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ ОТКРИ ПЪРВАТА РАБОТНА СРЕЩА НА НОВОСЪЗДАДЕНИЯ ОБЛАСТЕН КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪРОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ ОТКРИ ПЪРВАТА РАБОТНА СРЕЩА НА НОВОСЪЗДАДЕНИЯ ОБЛАСТЕН КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Дата: 7 септември 2018 / Версия за печат