Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ЗАМ. ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ НИНА ПЕТКОВА И ЦВЕТКО ЦВЕТКОВ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ И РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН
Зам. областните управители на област Монтана Нина Петкова и Цветко Цветков взеха участие в съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Северозападен район, което се проведе на 29 юни 2018 г. в конферентната зала на Областна администрация Враца под ръководството на Областния управител на област Враца Малина Николова.
Участие в събитието взеха също така Зам. областните управители на областите Видин и Плевен, кметове на общини от петте области в Северозапада, представители на министерства, национално представените работодателски и синдикални организации, както и академичните среди.
В хода на заседанието Областният управител на област Враца символично предаде председателството на Регионалния съвет на област Плевен, чиито Областен управител Мирослав Петров ще бъде начело на съвета за периода 01.07 – 31.12.2018 г., а функцията заместник-председател ще изпълнява д-р Валерий Желязков - кмет на община Никопол.
Експерти от областните администрации в Северозападен район запознаха, посредством мултимедийна презентация, присъстващите с потенциала за развитие на туризма в района в комплект с информация за популярни туристически обекти.
 Малина Николова отправи предложение към членовете на съвета да бъдат подложени на гласуване конкретни решения, свързани с финансирането и развитието на туризма в Северозападна България. Решенията касаят включването на област Ловеч в културно-историческа дестинация „Богатствата на Северозапада“, в която до момента няма включени обекти от областта, както и създаването на Национална програма за финансиране на туристическата инфраструктура в района.
В допълнение участващите в заседанието се обединиха около идеята за създаване на общ дигитален продукт, популяризиращ потенциала и възможностите за туризъм на територията на петте области.
Като част от дневния ред на събитието бе обсъден и одобрен Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на СЗР 2014-2020 г. за 2017 г.
Включените в състава на Регионалния координационен комитет експерти от министерствата представиха доклади относно напредъка по Оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз на територията на Северозападен район към месец юни 2018 г.
ЗАМ. ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ НИНА ПЕТКОВА И ЦВЕТКО ЦВЕТКОВ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ И РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОНЗАМ. ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ НИНА ПЕТКОВА И ЦВЕТКО ЦВЕТКОВ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ И РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН
Дата: 3 юли 2018 / Версия за печат