Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Публично обсъждане на Проект на Концепция на Закона за социалните услуги
На 05 юли 2018 г. /четвъртък/ от 11:00 часа в Заседателна зала №1 на Областна администрация Монтана ще се проведе заседание на Областната комисия по социална политика на която ще се обсъди на областно ниво Проект на Концепция на Закона за социалните услуги.
Разработването на закона за социалните услуги е един от основните приоритети в социалната сфера. Законът за социалните услуги ще уреди специфични обществени отношения, свързани с предоставянето, ползването, финансирането, качеството, контрола и мониторинга на социалните услуги. Социалните услуги са свързани с осигуряване на достъп до социална подкрепа и посрещане на потребностите и реализиране на правата на хората. Именно поради това е особено важно визията за бъдещата регламентация в сектора да бъде подложена на сериозен дебат.
Съгласно концепцията, новата правна регламентация ще бъде развита в контекста на три основни цели: достъпност на социалните услуги, качество и ефективност на социалните услуги и интегрираност на подкрепата.
Проектът на Концепцията на Закона за социалните услуги е публикуван за обществено обсъждане на 08.06.2018 г. на Правителствения портал за обществени консултации на Министерския съвет и на интернет страницата на Министерство на труда и социалната политика. Срока за обществено обсъждане е до 7 юли 2018 г.
С Проекта на Концепция на Закона за социалните услуги може да се запознаете също и от тук.
Дата: 2 юли 2018 / Версия за печат