Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Областна администрация - Монтана съобщава на Еми Кирилова Андреева с адрес град София и на Цветан Георгиев Андреев с адрес град Монтана следното:
Във връзка с преписка от директора на Железопътна секция Враца, на основание чл. 80 от ЗДС е издадена заповед № РД 08-172 от 26.06.2009 г. на областния управител на област Монтана за изземване от Еми Кирилова Андреева с адрес град София и от Цветан Георгиев Андреев с адрес град Монтана,  на апартамент № 21 със ЗП 50,87 кв. м на седми етаж от в жилищен блок, находящ се в град Монтана, ул. “Юлиус Ирасек” №  16, поради това, че държат имота без правно основание. Със заповедта е определен срок до 14.08.2009 г. за доброволно предаване владението върху имота на представители на Железопътна секция Враца. В случай, че апартаментът не бъде предаден в указания срок, е насрочено изпълнение по административен ред на 20.08.2009 г. от 10,00 часа със съдействието на органите на полицията, съгласно чл. 80, ал. 2 от ЗДС.
Настоящото съобщение да се счита за уведомление по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс.
Дата: 27 юли 2009 / Версия за печат