Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ИВАЙЛО ПЕТРОВ УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН
Областният управител на област Монтана Ивайло Петров участва в двудневно заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападния район, което се проведе на 20 и 21 септември 2016 г. в Конферентния център на хотел „Скалите“, в гр. Белоградчик, област Видин. Заседанието беше открито и ръководено от Момчил Станков - председател на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, областен управител на област Видин.
Във форума взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати, както и представители на академичните среди.
На заседанието бяха определени представители на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район в Комитета за координация на прилагането на подхода „Водено от общностите местно развитие“. По предложение на областния управител Момчил Станков за титуляр беше избран кметът на община Видин Огнян Ценков.
Представител на „Национален център за териториално развитие“ ЕАД представи проект на наредба за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на концепцията и схемите за пространствено развитие по чл.7б-г от Закона за регионалното развитие.
Пред членовете на РСР на СЗР беше представен инвестиционен проект за проектиране и изграждане на газопреносно трасе Враца-Видин. Представител на Министерството на регионалното развитие и благоустройството обясни задълженията на областните управители по отношение на процедурите, свързани с реализацията на Национална програма за саниране на многофамилни жилищни сгради.
На заседанието беше представена информация за туристическите обекти на територията на община Белоградчик, както и възможностите за подкрепа на българския туристически продукт.
Членовете на РСР на СЗР обсъдиха и приеха Годишна индикативна програма за дейността на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район за 2017 г.
Представител на Министерството на образованието и науката запозна присъстващите с инструментариума за анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на ниво община, към Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците по чл. 196 от Закона за предучилищното и училищното образование. Обсъдена беше също структурата и съдържанието на областната стратегия.

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ИВАЙЛО ПЕТРОВ УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОНОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ИВАЙЛО ПЕТРОВ УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОНОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ИВАЙЛО ПЕТРОВ УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН
Дата: 21 септември 2016 / Версия за печат