Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Областен кризисен щаб за изпълнение на Плана за временна закрила в област Монтана
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Създаден е на основание раздел ІV, т. 10.1 от Плана за действие при временна закрила в област Монтана, вследствие масово навлизане на чужденци, търсещи временна закрила на територията на Република България и с цел осъществяване на оптимална координация при използване на регионалните ресурси за овладяване на възникнала криза

ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ:
Областният кризисен щаб за изпълнение на Плана за временна закрила в област Монтана е обществено-консултативно звено към Областния управител. Съвместно с териториални структури на министерства и ведомства и кметове на общини от област Монтана, съобразно компетентността им подпомага Областния управител при упражняване на правомощията си за изпълнение на дейностите за приемане и временно настаняване на бежанци на територията на област Монтана.

СЪСТАВ:
Съставът на Областният кризисен щаб за изпълнение на плана за временна закрила в област Монтана е определен със Заповед № ОМП-02-3-(2)/13.06.2017 г. на Областния управител на област Монтана и е, както следва:

РЪКОВОДИТЕЛ: Росен Белчев – Областен управител на област Монтана;
ЗАМЕСТНИК РЪКОВОДИТЕЛ: инж. Цветко Цветков – заместник областен управител на област Монтана;
ЧЛЕНОВЕ
1. Ивайло Антонов – директор на Областна дирекция на МВР – Монтана; 
2. инж. Венцислав Райков – директор на РД „Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана; 
3. Станимир Тодоров – началник на Гранично полицейско управление – Чипровци към Регионална дирекция „Гранична полиция” – Драгоман; 
4. Езекия Езекиев – директор на Териториална дирекция „Национална сигурност” – Монтана при ДА „Национална сигурност”; 
5. Илиян Кънчев – началник на Зонално жандармерийско управление – Монтана; 
6. инж. Георги Иванов – заместник-ръководител направление Монтана – Видин към „ЧЕЗ Разпределение - България” АД София; 
7. инж. Валери Иванов – управител на „В и К” ООД – Монтана; 
8. инж. Володя Вълов – директор на Областно пътно управление – Монтана; 
9. д-р Елена Борисова – директор на Регионална здравна инспекция – Монтана; 
10. д-р Серьожа Ценков – директор на Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП) – Монтана; 
11. д-р Тодор Тодоров – изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – Монтана; 
12. Георги Цеков – директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Монтана; 
13. Деница Славкова – директор на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Монтана; 
14. д-р Герго Гергов – директор на Областна дирекция по безопасност на храните – Монтана; 
15. Любомир Бранков – началник на Областен отдел „Автомобилна администрация” Монтана; 
16. инж. Мая Ройдева – директор на Българския червен кръст – област Монтана; 
Дата: 2 ноември 2017 / Версия за печат