Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Областните управители на Монтана, Враца и Видин се събраха на работна среща
Тодор Върбанов, Антонио Георгиев и Кръстьо Спасов се срещнаха във Враца, за да обсъдят интегрираните проектни идеи, предложени съвместно от област Монтана, Враца и Видин с цел подготовка за усвояване на средствата по структурните фондове по Оперативна програма "Регионално развитие".
Срещата беше продиктувана от необходимостта да се уточнят подходящите варианти на проекти за кандидатстване, тъй като съвместно с консултантска компания PM Consulting Ireland Министерството на регионалното развитие и благоустройството предприема действия по подбор на бъдещи проекти, отговарящи на критериите за избор на Оперативна програма "Регионално развитие", на които ще се оказва помощ за доработване.
Тези действия са част от изпълнението на проект по Национална програма ФАР "Подкрепа за мобилизиране на развитието от долу на горе и проектния капацитет като част от подготовката за структурните фондове в България".
По тази причина областните управители разискваха целите и приоритетите за създаване на регионални и местни мрежи; за сътрудничество и изграждане на капацитет като част от Оперативна програма "Регоинално развитие" и набеляха възможностите за изграждане на партньорство за интегрирано развитие и междурегионално сътрудничество. Бяха обсъдени взаимни инициативи за представяне на регионални проектни предложения за повишаване на административния капацитет и партньорство, а също и междурегионалното сътрудничество, насочено към създаване на мрежи между регионите, за да се формират умения и добри практики, които да подпомагат балансираното и устойчиво развитие на Северозападния район за планиране, основано изцяло на опита на европейските региони.
Тримата областни управители се договориха ръководените от тях администрации да подготвят своите предложения, които ще бъдат разгледани и обсъдени съвместно. Така проектните идеи с надобластно  значение ще бъдат координирани и консолидирани, за да може да се представят в срок на регионалния координатор на консултантска компания PM Consulting Ireland по проекта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Дата: 27 януари 2007 / Версия за печат