Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Областният управител обявява търг с тайно наддаване
На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и заповед №ВД - 82/17.11.2006 г. областният управител на област Монтана ОБЯВЯВА търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост, представляващ поземлен имот 48489.21.500 с площ 3 189 кв. м по кадастралната карта на гр. Монтана, ведно с построените в него: административна сграда с работилница 48489.21.500.1 със ЗП 120 кв. м, гаражи 48489.21.500.2 със ЗП 420 кв.м и гараж за автобус 48489.21.500.3 със ЗП 54 кв. м, находящ се в местността "Парта", землище Монтана, община Монтана.
Начална тръжна цена 64 570 лева. Търгът ще се проведе на 22.12.2006 г. от 10,00 часа в стая 309 на Областна администрация - Монтана. Тръжни документи на цена 40,00 лв. се закупуват до 17,00 часа на 08.12.2006 г. /включително/. Депозит за участие в търга в размер на 6 500 лв. се внася до 17,00 часа на 20.12.2006 г. Оглед на имота се извършва след закупуване на тръжни книжа и с предварителна заявка до 20.12.2006 г. /включително/. Краен срок за подаване на заявления за участие - 17,00 часа на 21.12.2006 г.

  • За информация: 096/399 128
Дата: 21 ноември 2006 / Версия за печат