Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Заместник областни управители

ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА КАМЕНОВА

Родена на 21 април 1977 г. в гр. Монтана. Средното си образование завършва в ИТ „Васил Левски“ – Монтана (дн. ФСПГ) – профил „Финанси и кредит“. Професионален бакалавър завършва в Европейски колеж по икономика и управление – Пловдив, специалност „Бизнес администрация“. През 2012 г. защитава магистърска степен във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, специалност „Международен маркетинг“. Професионалната кариера на Десислава Димитрова започва на 09.08.1999 г. като Счетоводител в Държавен архив – Монтана, а от 05.08.2010 г. е Главен счетоводител на Регионален държавен архив – Монтана, към Държавна агенция архиви. От 01.01.2013 г. е назначена като Началник отдел „Хора с увреждания и социални услуги“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Монтана, а от 14.07.2014 г. е Директор на същата дирекция.

Ресори:
•бюджет и финанси;
•държавна собственост;
•обществен ред и сигурност;
•етнически и интеграционни въпроси, гражданско общество и работа с неправителствения сектор;
•труд, социална политика;
•туризъм;
•регионално развитие и евроинтеграция;
•здравеопазване, образование, култура и младежки дейности;
•местно самоуправление, законосъобразност на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация, контрол по изпълнението на административните актове за общините: Бойчиновци, Берковица, Вършец, Георги Дамяново, Монтана и Лом;
•други задачи, възложени от областния управител.ЦВЕТКО ИЛИЕВ ЦВЕТКОВ

Роден на 12 август 1965 г. в гр. Монтана. През 1991 г. се дипломира като инженер-технолог в ВИХВП – Пловдив. Притежава магистърска степен по технология на общественото хранене от ВИХВП – Пловдив. Професионалната кариера на Цветко Цветков започва през 1991 г. като технолог в Консервен цех, с. Георги Дамяново. В периода 1992-2004 г. е Управител сектор „Прехрана” на МБАЛ – Монтана. От 2004 до 2007 г. е Управител на Спортно атрактивен комплекс „Аугуста – 2000” ООД, гр. Монтана.

Ресори:
•отбранително-мобилизационната подготовка и защита на населението при бедствия и аварии;
•земеделие и храни;
•достъп до обществена информация;
•околна среда и води;
•транспорт, съобщения и благоустройствени дейности;
•строителство, промишленост, търговия и икономика, енергетика и енергийни ресурси;
•местно самоуправление, законосъобразност на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация, контрол по изпълнението на административните актове за общините: Брусарци, Медковец, Якимово, Вълчедръм и Чипровци;
•други задачи, възложени от областния управител.

ПРИЕМЕН ДЕН НА ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ

∙ Всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Записването за приемен ден сe извършва всеки понеделник от 9.00 до 13.00 ч. на телефон 096 / 399121 и в Центъра за административно обслужване, като се попълва Информационен лист по образец съдържащо следната информация:

∙ Трите имена на желаещия среща.
∙ Адрес и телефон за обратна връзка.
∙ Кратко изложение на проблема.
∙ Какво съдействие желаете.