Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Областна администрация открива 2 работни места по Процедура - 2012 г. на Програма "Старт на кариерата"
Областна администрация открива 2 работни места  по Процедура - 2012 г. на Програма "Старт на кариерата"За подпомагане провеждането на държавната политика по изпълнението на програми за осигуряване на заетост на безработни младежи до 29 год. и във връзка с Процедура – 2012 г. за кандидатстване за работните места в областните и общински администрации, по Програма „Старт на кариерата”, Областна администрация Монтана и тази година подаде заявление за разкриване на работни места.
За 2012 г. министерството на труда и социалната политика одобри две работни места за администрацията.


Дата: 7 август 2012 Виж още...
Работна среща в Областна администрация Монтана
Работна среща в Областна администрация МонтанаНа 3 август 2012 г. в заседателната зала на Областна администрация Монтана се проведе работна среща на която присъстваха областният управител на област Монтана, народните представители г-жа Искра Фидосова и г-н Петър Якимов, кметове на общините Берковица и Брусарци, както и инж. Ивайло Спасов, директор на Областно пътно управление – Монтана и г-н Тони Петров, изпълнителен директор на „Пътинженеринг – М” АД.


Дата: 7 август 2012 Виж още...
Стипендиантска програма за студенти-роми по медицина
Стипендиантска програма за студенти-роми по медицинаПрограма Рома на Институт „Отворено общество” – София, в сътрудничество с Фондация „Америка за България” стартира програма за Стипендии на студенти-роми в специалностите „медицина”, „дентална медицина” и „медицинска сестра". Финансирането на стипендиите се осигурява от Фондация „Америка за България” и Институт „Отворено общество” – София. През академичната 2012-2013 година програмата „Медици за по-добро бъдеще” ще осигури подкрепа за образование, наставничество и обучение в застъпничество за 40 студенти от ромски произход в изброените медицински специалности. Ще се отпускат стипендии на студенти, които се обучават в акредитирани медицински университети и колежи в България. Кандидатите за стипендия за академичната 2012-2013 година следва да представят пълен комплект от документи и попълнен формуляр за кандидатстване, които могат да бъдат изтеглени от следния интернет адрес: http://www.osi.bg. Крайният срок за кандидатстване по програмата е 20 септември 2012 година.

Дата: 7 август 2012 Виж още...
ЗАСЕДАНИЕ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ, РИБАТА И ДИВЕЧА
ЗАСЕДАНИЕ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ, РИБАТА И ДИВЕЧАНа 3.08.2012 г. в  заседателната зала на Областна администрация Монтана се проведе редовно заседание на Консултативния съвет по опазване на горите, рибата и дивеча. Срещата бе ръководена от от заместник областния управител Нина Петкова. По време на срещата присъстващите получиха информация от инж. Иван Първанов, главен експерт в РДГ – Берковица, за състоянието и опазването на горските територии в област Монтана от пожари. Дискутирани бяха и разпоредбите от Наредба № 8/11.05.2011 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари.

Дата: 3 август 2012 Виж още...