Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Създава се във връзка с Решение от 23.03.2016 г. на Областния съвет за развитие на област Монтана за приемане на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Монтана 2016 – 2020 г.

ФУНКЦИИ:

Целите на Областна комисия по социална политика са:
1. подпомагане на областния управител при определяне, организиране и контролиране провеждането на държавната политика за социално подпомагане в областта;
2. оперативно координиране и консултиране на целия процес по изпълнението на „Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Монтана 2016 – 2020 г.“ и на общинските планове за социална политика.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА:
Правилник за устройството и дейността на Областна комисия по социална политика, приет от Областния съвет за развитие на област Монтана на 15.07.2016 г.

СЪСТАВ:

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ:

2021 година

  • Протокол от проведена писмена процедура за неприсъствено вземане на решение от членовете на Областната комисия по социална политика относно: картиране на социални услуги за област Монтана, които да получат финансиране по ПВУ и оперативните програми за програмния период 2021-2027
  • ПРОЕКТ на предварително картиране на социалните услуги в България само за нуждите на планирането на ресурсите и мерките по ПРР, ПРЧР, СПРЗСР и ПВУ за периода 2022-2027 г. област Монтана

2020 година

2018 година

2017 година

2016 година

2015 година

2014 година

2013 година

2012 годинаДата: 30 септември 2021 Виж още...
Общински съвет Якимово
Дата: 29 септември 2021 Виж още...
ТЕСТ НА СИРЕНИТЕ В МОНТАНА НА 1 ОКТОМВРИ 2021 ГОДИНА
На 01 октомври 2021 г. от 11:00 ч. ще бъде проведен тренировъчен тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението. В тренировката са включени и интегрираните към Националната система Локални системи за оповестяване в Зоната за неотложни защитни мерки за оповестяване на АЕЦ „Козлодуй”.
Ще бъдат задействани крайните акустични устройства (сирени), като ще се излъчат акустични сигнали и гласова информация.  
Проверката е в изпълнение разпоредбите на Наредбата за условията и реда на функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност.
Системата ще бъде задействана едновременно в Монтана и в градовете София, Бургас, Варна, Враца, Кърджали, Пловдив, Пазарджик, Плевен, Русе, Смолян, Стара Загора, както и населените места, включени в интегрираните локални системи за оповестяване.
Тестът се провежда с цел проверка на техническото състояние на системата, повишаване уменията на длъжностните лица за задействане на системата и излъчване на информация на живо и обучение на населението за разпознаване на сигналите.

Дата: 29 септември 2021 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ СРЕЩУ COVID - 19
ОБЛАСТНИЯТ МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ СРЕЩУ COVID - 19Медицинският съвет на област Монтана проведе на 28 септември  2021 г. редовно заседание под ръководството на Зам. областния управител на област Монтана Латинка Симова.
Участие в събитието, което се състоя в  заседателна зала №1 на Областната администрация в Монтана взеха Директорът на Регионалната здравна инспекция – д-р Елена Борисова, Директорът на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД – Монтана – д-р Тодор Тодоров, Председателят на Районната колегия на Българския лекарски съюз – д-р Людмил Джурджов, Денис Хилмиев – началник сектор ”ОП” при ОД на МВР – Монтана, както и  представители на общините в област Монтана.
 Основен акцент в дневния ред на заседанието беше актуалната епидемична обстановка и изпълнението на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 на територията на област Монтана.

Дата: 28 септември 2021 Виж още...
Проведено заседание на временната Областна преброителна комисия на област Монтана
Заместник областният управител на област Монтана г-жа Латинка Симова откри заседанието на временната Областна преброителна комисия провело се на 21.09.21 г. в сградата на Областна администрация – Монтана.
На заседанието началникът на отдел „Статистически изследвания – Монтана“ г-жа Бойка Борисова запозна присъстващите членове на комисията с актуалната информация относно процеса на преброяване на населението и жилищния фонд в област Монтана. Разясни създалите се трудности при старта на електронното отчитане на информация и спецификата на работата на хората извършващи анкетиране с преброителни карти по адреси. Отбелязано беше, че към момента значително по-малък е процента на взелите участие лица чрез електронната платформа на страницата https://census2021.bg/ в сравнение с предходното голямо преброяване през 2011 година.
В заключение стана ясно, че Преброяване 2021 върви нормално и се очаква достигане до точна и пълна информация, нужна за целите на всички държавни и общински структури.

Дата: 28 септември 2021 Виж още...
Назначена е РИК - Монтана за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021г.
Централната избирателна комисия /ЦИК/, с Решение № 604 – ПВР/НС от 24 септември 2021 г., назначи Районната избирателна комисия /РИК/ в Дванадесети изборен район – Монтана, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 Ноември 2021 г.

Съставът на РИК – Монтана включва 13 членове.

За председател на комисията е назначен Валери Димитров, заместник-председатели са Гита Георгиева и Галина Евгениева, а секретар – Камелия Илиева.
Членове на комисията са: Мартин Конов, Христина Стоянова, Пламка Григорова, Диана Иванчева, Ивайло Георгиев, Гергана Милорадова, Александър Александров, Миглена Георгиева и Цена Димитрова.

Съгласно решението на ЦИК, Районната избирателна комисия – Монтана встъпва в правомощията си на 25 септември 2021 г.
РИК ще осъществява дейността си в административната сграда на Областна администрация Монтана на адрес:
гр. Монтана, пл. „Жеравица” № 1, ет. 2, ст. № 210 и телефони за връзка 096/300 712 и 0877 176 805, 0877 176 181.

Уведомяваме членовете на РИК – Монтана, че първото заседание на комисията ще се проведе на 25.09.2021 г. от 17.00 ч. в сграда на Областна администрация Монтана.


Дата: 25 септември 2021 Виж още...
Поздравителен адресДата: 22 септември 2021 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ ВРЪЧИ ГРАМОТА НА Д-Р ЕЛЕНА БОРИСОВА – ДИРЕКТОР НА РЗИ – МОНТАНА
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ ВРЪЧИ ГРАМОТА НА Д-Р ЕЛЕНА БОРИСОВА – ДИРЕКТОР НА РЗИ – МОНТАНАОбластният управител на област Монтана Валери Димитров връчи грамота на д-р Елена Борисова – директор на РЗИ – Монтана, от имена на д-р Стойчо Кацаров –министър на здравеопазването, свързана с постигнатите добри резултати в борбата срещу разпространението на коронавирусната инфекция на територията на област Монтана.
Д-р Борисова от своя страна благодари на областния управител и служителите на регионална здравна инспекция – Монтана за проявения професионализъм при изпълнение на служебните си задължения, и постигането на добри резултати в процеса на ваксиниране.
От името на РЗИ-Монтана  бе награден д-р Иван Иванов личен лекар от област   Монтана  имунизирал най- голям броя лица желаещи да бъдат ваксинирани срещу COVID- 19.


Дата: 21 септември 2021 Виж още...
Проведени консултации относно състава на РИК Монтана за произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 Ноември 2021 г.
 На 19.09.2021 г. в 10:30 часа, в сградата на Областна администрация Монтана, Областния управител на област Монтана г-н Валери Димитров в изпълнение на Решение № 539-ПВР/НС от 16.09.2021 г. на Централната избирателна комисия проведе консултации за състава на Районна избирателна комисия в XII – ти избирателен район Монтана за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 Ноември 2021 г. Упълномощени представители на партии и коалиции взеха участие при провеждането на консултациите. Съгласно т. 11.1. от Решение № 539-ПВР/НС от 16.09.2021 г. на ЦИК общия брой на членовете на РИК Монтана е 13, включително председател, двама заместник-председатели и секретар. В резултат на проведените консултации не се постигна съгласие, относно състава на РИК Монтана, в частност за ръководните длъжности в комисията,  за което подписаният протокол ще бъде изпратен на Централна избирателна комисия за определяне на длъжностите.Дата: 20 септември 2021 Виж още...
Новини


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТЛАГАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НАСРОЧЕНО ЗА 31.01.2020г.


ПОКАНИ И МАТЕРИАЛИ СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД-МОНТАНА, НАСРОЧЕНО ЗА 31.01.2020г.


Годишен финансов отчет на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД,-Монтана за 2017 г.

ПОКАНИ И МАТЕРИАЛИ СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД-МОНТАНА, НАСРОЧЕНО ЗА 28.02.2018г.

ПОКАНИ И МАТЕРИАЛИ СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД-МОНТАНА, НАСРОЧЕНО ЗА 31.10.2018г.
ПОКАНИ И МАТЕРИАЛИ СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД-МОНТАНА, НАСРОЧЕНО ЗА 20.12.2017 г.

 

О Б Я В Я В А

прекратяване Конкурс за длъжността „Инженер – В и К експерт" в Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Монтана.


О Б Я В Я В А

Конкурс за длъжността „Инженер – В и К експерт" в Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Монтана.

 Покани и материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД-Монтана, насрочено за 28.02.2017 г.


Годишен финансов отчет на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД,-Монтана за 2016 г.


Покани и материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД-Монтана, насрочено за 14.10.2016 г.


Съобщение за отлагане на заседание, насрочено за 28.07.2016 г.


Покани и материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД,-Монтана, насрочено за 28.07.2016 г.

СПИСЪК
на кандидатите, допуснати и недопуснати до участие в конкурса за длъжността „Главен секретар" в „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от В и К ООД, гр. Монтана”, обявен със Заповед № 1/19.06.2015 г. на Областен управител на област Монтана и Председател на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособенататеритория, обслужвана от В и К ООД, гр. Монтана

Конкурсна комисия, определена със Заповед № 2/31.07.2015 г. на Областен управител на област Монтана и Председател на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от В и К ООД, гр. Монтана за провеждане на конкурса за длъжността „Главен секретар" в „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от В и К ООД, гр. Монтана”, реши:

І. Допуска до конкурс за длъжността „Главен секретар” следните кандидати:
1. Николай Кирилов Георгиев
2. Галина Ивова Григорова-Младенова
3. Надя Николова Владимирова.

Комисията реши конкурса да се проведе, както следва:
• решаване на тест - на 18.08.2015 г. от 09.00 часа в Учебна зала на Областна администрация Монтана – ІІ етаж;
• обявяване на резултатите от теста – на 18.08.2015 г. от 11.00 часа.
Списъкът на кандидатите, допуснати до участие в интервю, да бъде поставен на информационното табло на партера в сградата на Областна администрация Монтана.
• провеждане на интервю - на 18.08.2015 г. от 11.15 часа в Учебна зала на Областна администрация Монтана – ІІ етаж.

ІІ. Няма недопуснати кандидати за длъжността „Главен секретар”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ инж. Нели Дацова-Георгиева

СПИСЪК
на кандидатите, допуснати и недопуснати до участие в конкурса за длъжността „Главен счетоводител – финансов експерт " в „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от В и К ООД, гр. Монтана”, обявен със Заповед № 1/19.06.2015 г. на Областен управител на област Монтана и Председател на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособенататеритория, обслужвана от В и К ООД, гр. Монтана

Конкурсна комисия, определена със Заповед № 2/31.07.2015 г. на Областен управител на област Монтана и Председател на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от В и К ООД, гр. Монтана за провеждане на конкурса за длъжността „Главен счетоводител – финансов експерт" в „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от В и К ООД, гр. Монтана”, реши:

І. Допуска до конкурс за длъжността „Главен счетоводител – финансов експерт" следния кандидат:
1. Габриела Тодорова Господинова.

Комисията реши конкурса да се проведе, както следва:
• практически изпит - на 18.08.2015 г. от 13.30 часа в Учебна зала на Областна администрация Монтана – ІІ етаж;
• обявяване на резултатите от практическия изпит – на 18.08.2015 г. от 15.00 часа.
Списъкът на кандидатите, допуснати до участие в интервю, да бъде поставен на информационното табло на партера в сградата на Областна администрация Монтана.
• провеждане на интервю - на 18.08.2015 от 15.15 часа в Учебна зала на Областна администрация Монтана – ІІ етаж.

ІІ. Не допуска до конкурс за длъжността „Главен счетоводител – финансов експерт" следния кандидат:
Име, презиме и фамилия
Основание за недопускане
1. Пламен Ангелов Стефанов Липса на висше образование, изискващо се съгласно чл. 47, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация


На основание чл. 93, ал. 2 от Кодекса на труда недопуснатите кандидати могат да направят възражение пред работодателя, обявил конкурса в 7-дневен срок от съобщението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ инж. Нели Дацова-Георгиева


СПИСЪК
на кандидатите, допуснати и недопуснати до участие в конкурса за длъжността „Инженер – В и К експерт" в „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от В и К ООД, гр. Монтана”, обявен със Заповед № 1/19.06.2015 г. на Областен управител на област Монтана и Председател на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособенататеритория, обслужвана от В и К ООД, гр. Монтана

Конкурсната процедура за длъжността „Инженер – В и К експерт" в „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от В и К ООД, гр. Монтана” се прекратява със Заповед № 3/05.08.2015 г. на Председателя Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от В и К ООД, гр. Монтана, тъй като не е постъпило нито едно заявление.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ инж. Нели Дацова-Георгиева

05.08.2015г.

О Б Я В Л Е Н
И Е

Областен управител на област Монтана и Председател на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от В и К ООД, гр. Монтана, на основание чл. 49, ал. 2 от Правилник за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, във връзка с чл. 91 от Кодекса на труда /КТ/

обявява конкурси за следните длъжности:

1. Конкурс за длъжността „Главен секретар" в „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от В и К ООД, гр. Монтана”.
1.1. Кандидатите за заемане на длъжността:
а) да имат висше образование;
б) професионално направление: право;
в) добро познаване на нормативната уредба в областта на финансовата дейност, данъчното, трудовото и осигурително законодателство, гражданското и административното право, гражданския процес, обществените поръчки, концесиите;
г) да притежават допълнителна квалификация/обучение: юридическа правоспособност, компютърни умения.
1.2. Конкурсът да се проведе чрез тест и интервю.
1.3. Кандидатите да представят следните документи:
а) заявление за участие в конкурса по образец;
б) декларация от кандидата по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда;
в) заверени копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и юридическа правоспособност;
г) заверени копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, ако притежава такива;
д) автобиография европейски формат.
1.4. Характер на работата: отговаря за текущата дейност на Асоциацията по В и К, като подпомага изпълнението на задълженията, вменени й по закон или договорно. Ръководи, координира и контролира дейността на администрацията на Асоциацията и отговаря за всички правни въпроси.

2. Конкурс за длъжността „Главен счетоводител – финансов експерт" в „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от В и К ООД, гр. Монтана”.
2.1. Кандидатите за заемане на длъжността:
а) да имат висше образование;
б) професионално направление: икономика;
в) да отговарят на изискванията за съставител на финансови отчети, съгласно чл. 35 от Закона за счетоводството;
г) добро познаване на нормативната уредба в областта на финансовата дейност, счетоводната отчетност, данъчното, трудовото и осигурително законодателство;
д) да притежават допълнителна квалификация/обучение: компютърни умения.
2.2. Конкурсът да се проведе чрез: практически изпит и интервю.
2.3. Кандидатите да представят следните документи:
а) заявление за участие в конкурса по образец;
б) декларация от кандидата по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда;
в) декларация от кандидата, че не е осъждан за престъпление от общ характер по глава пета и по раздел І на глава шеста от Особената част на Наказателния кодекс;
г) заверени копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;
д) заверени копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
е) автобиография европейски формат.
2.4. Характер на работата: да обслужва финансово-счетоводно Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „В и К” ООД гр. Монтана, като изготвя финансовите отчети и отговаря за счетоводно-финансовата част на всички вътрешни документи и документи по повод отношенията на АВиК с трети лица и извършва дейности свързани с трудовото и осигурително законодателство.

3. Конкурс за длъжността „Инженер – В и К експерт" в „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от В и К ООД, гр. Монтана”.
3.1. Кандидатите за заемане на длъжността:
а) да имат висше инженерно образование в областта на В и К;
б) добро познаване нормативната уредба в областта на В и К сектора и неговото регулиране;
в) да притежават допълнителна квалификация/обучение: компютърни умения.
3.2. Конкурсът да се проведе чрез тест и интервю.
3.3. Кандидатите да представят следните документи:
а) заявление за участие в конкурса по образец;
б) декларация от кандидата по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда;
в) заверени копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;
г) заверени копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, ако притежава такива;
д) автобиография европейски формат.
3.4. Характер на работата: отговаря за всички технически въпроси по В и К, във връзка с дейността на Асоциацията, като подпомага изпълнението на задълженията, вменени й по закон или договорно, включително за изпълнението на решенията на Общото събрание и разпорежданията на председателя.

ІІ. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите по точки 1.3, 2.3 и 3.3 се представят в срок до 18.00 часа на 29.07.2015 г. в „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от В и К ООД, гр. Монтана”, чрез Областна администрация Монтана, на адрес: град Монтана 3400, пл. "Жеравица" № 1, на гишето за „Административно обслужване”, тел. 096/399 121, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.
ІІІ. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и други съобщения ще се обявяват на информационното табло на партера в сградата на Областна администрация Монтана, площад „Жеравица” № 1 и на интернет страницата на Областна администрация Монтана: http://oblastmontana.org/.


ИВАЙЛО ПЕТРОВ

Областен управител на област Монтана и
Председател на Асоциация по водоснабдяване и канализация
на обособената територия, обслужвана от В и К ООД, гр. Монтана

 

Покана от 13.11.2014 г.

Дата: 20 септември 2021 Виж още...
Обява
Дата: 20 септември 2021 Виж още...
Обява
Дата: 19 септември 2021 Виж още...
Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL с кампания „Дни на безопасността на ROADPOL“ в периода 16 – 22 септември 2021 г.
Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL с кампания „Дни на безопасността на ROADPOL“ в периода 16 – 22 септември 2021 г.Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL за поредна година провежда кампанията „Дни на безопасността на ROADPOL“ в периода 16 – 22 септември под наслов „Остани жив и спаси животи“. Целта е поне за един ден в годината да сведем жертвите по пътищата до нула, като за това се организират множество инициативи от всички участващи в кампанията.Фокусът за ден без загинали при пътни инциденти през 2021 година е датата 21 септември. Адаптираното за България послание е „Лесно е да спасиш живот! Просто спазвай правилата!“.Областна администрация – Монтана подкрепя инициативата с множество материали имащи за цел информационна кампания пряко насочена към децата в областта. Всеки може да подкрепи инициативата като повече информация може да откриете на адрес: https://www.roadpolsafetydays.eu/index.php
Лесно е да спасиш живот! Просто спазвай правилата!

Дата: 17 септември 2021 Виж още...
Поздравителен адресДата: 15 септември 2021 Виж още...
КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВА НА РИК МОНТАНА ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА НА 14 НОЕМВРИ 2021 Г.Дата: 14 септември 2021 Виж още...