Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка с предстоящите избори за народни представители на 11 юли 2021 г. от ЦИК са доставени 3 броя машини и е организирано демонстрационно пробно гласуване по общини.

Графика по общини е следния:

ОБЩИНА ДАТА
1-во направление
МОНТАНА 30.06.2021г. 01.07.2021 г. и 02.07.2021 г.
БОЙЧИНОВЦИ 03.07.2021 г. и 04.07.2021 г.
ЯКИМОВО 05.07.2021 г.
2-во направление
ЛОМ 30.06.2021г. 01.07.2021 г. и 02.07.2021 г.
ВЪЛЧЕДРЪМ 03.07.2021 г. и 04.07.2021 г.
БРУСАРЦИ 05.07.2021 г.
МЕДКОВЕЦ 06.07.2021 г.
3-во направление
БЕРКОВИЦА 30.06.2021г. 01.07.2021 г. и 02.07.2021 г.
ВЪРШЕЦ 03.07.2021 г. и 04.07.2021 г.
Г. ДАМЯНОВО 05.07.2021 г.
ЧИПРОВЦИ 06.07.2021 г.

За община Монтана машината с инсталирана демо версия се намира във фоайето на Областна администрация Монтана. Картите за гласуване се вземат от гишето за административно обслужване.

Дата: 30 юни 2021 Виж още...
Планове и стратегииДата: 25 юни 2021 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩАОбластният управител на област Монтана Валери Димитров проведе на 25.06.2021 г. работна среща в заседателна зала № 1 на Областната администрация с ръководителите на структурите на МВР и прокуратурата в област Монтана.
Основен акцент в дневния ред на срещата беше логистичното обезпечаване, организирането и провеждането на честни и прозрачни избори на 11.07.2021 г. за Народни представители.
Валери Димитров обърна внимание на всички за изпълнение на своите задължения професионално, коректно и при стриктно спазване на разпоредбите на Изборния кодекс на Република България.

Дата: 25 юни 2021 Виж още...
Контакти
Областен управител Валери Димитров
096/ 399 101, 096/ 399 112,096/ факс 399 129
Заместник областен управител Латинка Симова
096/ 399 104, 096/399 106
Заместник областен управител Кирил Делев
096/ 399 105, 096/ 399 106Главен секретар Иван Тодоров 096/ 399 103


Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”
Директор Даниела Миронова 096/ 399 114
Главен счетоводител Ваня Троянска 096/ 399 133
Главен юрисконсулт Катя Петкова 096/ 399 117
Главен експерт Росица Рангелова 096/ 399 118,096/ 399 119
Старши юрисконсулт Мария Григорова 096/ 399 117
Старши експерт Ангел Павлов 096/ 399 108
Главен специалист ОМП Красимир Стоянов 096/ 399 124
Главен специалист Светла Иванова 096/ 399 107, 096/399 121, 096/399 125
Технически сътрудник- деловодство Таня Георгиева 096/ 399 121

Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”
Директор Нели Дацова 096/ 399 123
Главен експерт Калина Борисова 096/ 399 116
Главен експерт Нели Копривчина 096/ 399 113
Главен експерт Диана Венелинова 096/ 399 128
Главен експерт Мариела Богданова 096/ 399 128
Главен експерт Силва Викторова 096/ 399 140
Главен експерт Галя Донова-Иванова 096/ 399 130
Главен експерт Добромир Тодоров 096/ 399 127
Главен експерт Елена Любенова 096/ 399 131
Главен експерт Силвия Георгиева 096/ 399 120
Старши експерт Михаил Михайлов 096/ 399 115
Старши експерт Биляна Божидарова 096/ 399 113
Старши експерт Мариела Николова 096/ 399 101
Старши експерт Надя Дамянова
096/ 399 115
Старши експерт Илиян Цветков
096/ 399 127
Младши експерт Галя Георгиева
096/ 399 113
Специалист Ралица Каменова
096/ 399 121
Специалист Стела Владимирова
096/ 399 115
Изпълнител шофьор Любослав Георгиев ----------

Дата: 22 юни 2021 Виж още...
Поздравителен адрес
Уважаеми жители на град Монтана,
Приемете най-искрените ми поздрави и благопожелания по случай празника на Монтана - Свети Дух.
Традиционните празници, като неделима част от историята на всеки град, са свързани с неговия бит и култура, те дават израз на стремежа и вярата за по-добър живот.
Трудолюбието, опита, мъдростта и предприемчивостта на жителите на Монтана утвърдиха града като културно, икономическо и административно средище на Северозапада. Монтана се разраства, развива и подобрява своя облик ежедневно.
Днешният ден е не само повод да се докоснете до миналото, но и да се гордеете с настоящето на родния край, да мечтаете и работите за неговия просперитет и по-добро бъдеще.
Нека празникът Свети Дух Ви зареди с много сила, бодрост, светлина и мечти!
Желая на всички жители на града и общината здраве, успехи, оптимизъм и вяра да вървим напред и нагоре! Празникът на Монтана е в нашия дух, жизненост и енергичност!
Честит празник, скъпи съграждани!


ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА


Дата: 21 юни 2021 Виж още...
Областният управител връчи грамоти за отлично представяне на ученици в сферата на информационните технологии
Областният управител връчи грамоти за отлично представяне на ученици в сферата на информационните технологииГ-н Валери Димитров – областен управител на област Монтана и г-жа Латинка Симова – заместник областен управител имаха удоволствието да връчат грамоти за отлично представяне на учениците от  ПМПГ „Св. Климент Охридски“ - Матей Минев от 6 клас и Калин Борисов от 7 А клас на Националната олимпиада по информационни технологии 2021година.
Учениците са представили достойно област Монтана и Северозапада като Матей Минев е спечелил първо място на тестовото класиране, а Калин Борисов има и трето място в представянето на проектите в категория „Мултимедийни проекти“.
Проектът на Матей представлява комбинация от логически игри, реализиран с технологията Unreal Engine, с него шестокласникът участва в категория „Интерактивни проекти“.
Калин е представил своето портфолио с 3D модели, които е правил в продължение на две години чрез свободния софтуер Blender, както и видеа от работния процес при реализиране на моделите на 3D принтер.

Дата: 14 юни 2021 Виж още...
ДОКЛАД за организационно–техническата подготовка за произвеждане на изборите на 11 юли 2021г.
Дата: 14 юни 2021 Виж още...
ОБЛАСТНА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:

Областната епизоотична комисия е създадена на основание чл. 128 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

ФУНКЦИИ И ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА:

Комисията се свиква от нейния председател при нужда – по решение на Национален център, министър или опасност от възникване и разпространение или възникнало вече огнище на заразна болест по животните в област Монтана.
Комисията дава експертно становище, съставя конкретни планове и определя мерки за опазване здравето на хора и животни, ограничаване и ликвидиране на огнища на заразни болести по животните (епизоотии) и зоонози (болести, които се предават от животните на човека).
На основание на решенията на комисията Областният управител издава конкретни заповеди. Решенията на комисията се изпращат до кметовете на общини и до службите, които участват в изпълнението на мерките.

СЪСТАВ:
Съставът на ОБЛАСТНА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ е определен със заповед N ОКД-27-1-(2)/ 11.0 6.2021г. .

При работата си Комисията се ръководи от изготвения от нея Правилник за дейността на Областната епизоотична комисия – Монтана, приет на проведено редовно заседание на 07.06.2012 г.

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ:

2021 година

2020 година

2019 година

2018 година

2017 година

2016 година

2015 година

2014 година

2013 година

2012 година

2011 година

2009 година

2008 година

2007 година


Дата: 11 юни 2021 Виж още...
КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ, РИБАТА И ДИВЕЧА В ОБЛАСТ МОНТАНА
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:

Консултативния съвет по опазване на горите, рибата и дивеча е създаден със Заповед №РД 08 – 194/02.11.2010г. на Областен управител на област Монтана на основание чл.31, ал.1, т.2 и т.6 и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с чл.70 от Закона за горите и чл.33 и чл. 34 от Закона за лова и опазване на дивеча и чл.29 от Закона за рибарството и аквакултурите.


ФУНКЦИИ:

Консултативния съвет по охрана на горите към област Монтана подпомага Регионална дирекция по горите - Берковица и нейните поделения при изпълнение на държавната политика по опазване на горския фонд, обсъжда и дава становища по стратегията и проблемите, касаещи опазването на горите, рибата и дивеча, осигурява взаимодействие между органите и организации, имащи отношение по охрана на горите, оказва съдействие за регулиране взаимоотношенията между държавните органи, собствениците и ползователите на гори.


ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА:
При работата си Консултативния съвет се ръководи от изготвения от нея ПРАВИЛНИК за дейността на Консултативния съвет по опазване на горите, рибата и дивеча – Монтана, приет на проведено редовно заседание на 13.07.2011 г.

СЪСТАВ:

Консултативния съвет по охрана на горите към област Монтана е определен със заповед ОКД-26-1-(1)/08.062021г.


Дата: 11 юни 2021 Виж още...
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Създава се на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 7, ал. 2 от Устройствения правилник на Областните администрации.
ФУНКЦИИ:
Общественият съвет е консултативен орган към Областния управител на област Монтана за сътрудничество при вземане на решения, формиране на позиции, становища и приемане на инициативи от Областния управител на област Монтана за развитие и провеждане на публичните политики в полза на българските граждани при спазване на принципите за публичност и прозрачност.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА:
Дейността на съвета е регламентирана в Правилник за организацията и дейността на Обществен съвет към Областен управител на област Монтана. Тя се осъществява на основата на принципите на откритост, независимост, доброволност, сътрудничество и взаимодействие с местните държавни и общински органи, равнопоставеност, плурализъм на мненията и публичност.

ПРАВИЛА за организацията и дейността на Обществен съвет към Областния управител на област Монтана .

 

СЪСТАВ:

Съставът на Обществения съвет към Областния управител на област Монтана е определен със заповед ОКД-28-1-(1)/02.06.2021г.ДОКУМЕНТИ ПО ДЕЙНОСТТА


ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ:

Протокол от 25.01.2018г.

Протокол от 2017г.

Дата: 11 юни 2021 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА С РЪКОВОДИТЕЛИ НА ВЕДОМСТВЕНИ ТЕРИТОРИАЛНИ СТРУКТУРИ В ОБЛАСТ МОНТАНА
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА С РЪКОВОДИТЕЛИ НА ВЕДОМСТВЕНИ ТЕРИТОРИАЛНИ СТРУКТУРИ В ОБЛАСТ МОНТАНАОбластният управител на област Монтана Валери Димитров проведе на 10.06.2021 г. работна среща с ръководителите на ведомствени териториални структури в областта.
Основни акценти в дневния ред на срещата в заседателна зала № 1 на Областната администрация бяха представяне на новите Зам. областни управители на област Монтана – г-жа Латинка Симова и д-р Кирил Делев и новия Директор на Областната дирекция на МВР – Старши комисар Красимир Кирилов, както и обсъждане на предстоящата съвместна работа между Областна администрация Монтана, ОД на МВР и всички ведомствени структури на областно ниво, най-вече що се касае до организирането и провеждането на изборите за народни представители на 11.07.2021 г.

Дата: 10 юни 2021 Виж още...
ДЕЦАТА НА МОНТАНА С ОЩЕ ГРАМОТИ И НАГРАДИ
ДЕЦАТА НА МОНТАНА С ОЩЕ ГРАМОТИ И НАГРАДИ В присъствието на учители, треньори и родители, областният управител на област Монтана, г-н Валери Димитров връчи грамоти и награди на изявени деца, участвали в международни и национални конкурси и спортни състезания през учебната 2020/2021 година и представили достойно област Монтана в тях.
В приветствието си към децата, техните педагози и треньори, г-жа Латинка Симова – заместник областен управител, отправи пожелания за бъдещи успехи в областта на изкуствата и спорта и спечелване на още много призови места на музикалните и певчески сцени и в спортните зали.
Г-н Валери Димитров заяви, че награждаването на изявени деца в различни сфери и дейности  ще стане традиция за Областната администрация – Монтана, за да бъдат поощрени и стимулирани младите хора за нови творчески и спортни постижения!

Дата: 8 юни 2021 Виж още...
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНА
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Създаден е на основание чл. 22, ал.1 от Закона за регионалното развитие и чл.61 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

ФУНКЦИИ:
Областният съвет за развитие:
1. обсъжда и приема областната стратегия за развитие;
2. обсъжда и съгласува инициативите на общините, свързани с ежегодното планиране на средствата и мерките за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа;
3. обсъжда и предлага инициативи и схеми за ресурсно осигуряване изпълнението на областната стратегия за развитие, включително за финансиране на общински проекти;
4. съдейства за осигуряване на информация за изпълнението и оценката на областната стратегия за развитие;
5. приема решения за сключване на споразумения за сътрудничество с други области в страната и извън нея за осъществяване на съвместни дейности по регионалното развитие и териториалното сътрудничество;
6. обсъжда и одобрява междинния и окончателния доклад за изпълнението на областната стратегия за развитие по предложение на областния управител.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА:
Председател на областния съвет за развитие е областният управител.
При изпълнение на своите функции председателят на областния съвет за развитие се подпомага от определен от него заместник областен управител.
Членове на областния съвет за развитие са кметовете на общините в областта, по един представител на общинския съвет на всяка община, делегирани представители на областните структури на представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.

Областният съвет за развитие се свиква на заседание от председателя на съвета:
1. по негова инициатива;
2. по искане на една трета от членовете му;
3. по искане на председателя на регионалния съвет за развитие;
4. по искане на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
При отсъствие на председателя на областния съвет за развитие заседанията на съвета се свикват и ръководят от определен от него заместник областен управител.
Председателят на областния съвет за развитие определя датата, мястото и предварителния дневен ред на заседанието. Поканите и материалите по дневния ред се изпращат на членовете на съвета не по-късно от 7 дни преди заседанието.
Предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред могат да се правят от членовете на областния съвет за развитие непосредствено преди неговото гласуване.
СЪСТАВ:
Съставът на Oбластния съвет за развитие на област Монтана е определен със заповед ОКД-18-1-(1)/02.06.2021г.

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ:

2019 година

2018 година

2017 година

2016 година

2015 година

2014 година

2013 година

2012 година

2011 година

2010 година

Презентации

2012 година

2013 годинаДата: 7 юни 2021 Виж още...
ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Създава се във връзка с Решение от 23.03.2016 г. на Областния съвет за развитие на област Монтана за приемане на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Монтана 2016 – 2020 г.

ФУНКЦИИ:

Целите на Областна комисия по социална политика са:
1. подпомагане на областния управител при определяне, организиране и контролиране провеждането на държавната политика за социално подпомагане в областта;
2. оперативно координиране и консултиране на целия процес по изпълнението на „Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Монтана 2016 – 2020 г.“ и на общинските планове за социална политика.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА:
Правилник за устройството и дейността на Областна комисия по социална политика, приет от Областния съвет за развитие на област Монтана на 15.07.2016 г.

СЪСТАВ:

Дата: 3 юни 2021 Виж още...
Областен съвет за хора с увреждания

ПРОТОКОЛ:

от 03.12.2019 от учредително заседание на Областния съвет за хората с увреждания


ПРАВИЛНИК:

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЛАСТ МОНТАНА


СЪСТАВ:

Съставът на Областен съвет за хора с увреждания – Монтана е определен със заповед РД-20-7 от 02.06.2021г

Дата: 3 юни 2021 Виж още...