Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Община Монтана
Адрес:
Общинска администрация гр. Монтана
3400 гр. Монтана,
Ул. „Извора” 1
Телефон за контакти: 096/300 400
Факс: 096/300 401
E-mail: mayor@montana.bg; montana@montana.bg
Интернет страница: http://www.montana.bg
 
Намира се на 113 км северно от София, на 38 км от Враца, на около 50 км на юг от река Дунав и около 30 км на изток от границата със Сърбия и Черна гора. Монтана се намира на р. Огоста в предпланински район на север от Стара планина, в котловина, заобиколен от изток от възвишението Пъстрина (555 м) и от юг от Монтанското бърдо (307 м), наречено в източната си част „Баира“.
Община Монтана e разположена на площ от 676,11 кв.км., което e 18,68% от територията на област Монтана. Тя граничи със следните общини: на север - Брусарци, Медковец, Якимово и Бойчиновци, на юг - Чипровци, Георги Дамяново, Берковица и Вършец, на изток - Криводол, област Враца, и на запад - Ружинци, област Видин. Територията и се пресича от основните пътни артерии в страната - Е 79 ( Видин - София - Кулата ) и ж.п. линия София - Бойчиновци. Това е най-голямата община в областта както по площ, така и по население. Центърът на община Монтана е град Монтана, който е разположен на река Огоста.
Релефът на община Монтана е предимно хълмист. В неговите граници са включени части от Предбалкана, много малки части от Дунавската хълмиста равнина и Старопланинската верига. Териториите за транспорт и инфраструктура заемат 1 на сто от общината. През нея преминава и най-краткият път от Северозападна към Югозападна България, както от Западна Европа към Южна България и Близкия изток.
Град Монтана разполага с два вида транспорт – автобуси и влакове, които свързват града с останалата част от страната. Има редовни автобусни линии до София, Лом, Видин, Белоградчик, Плевен и Враца, както и до по – малките населени места. Автогарата и ж.п. гарата се намират в непосредствена близост. Монтана е междинна железопътна спирка по линията Бойчиновци – Берковица.
В рамките на общината има 24 населени места, от които 1 град и 23 села. Най-близките големи населени места са Лом, Берковица, Враца, София, Видин.
В Монтана има активен културен живот. Сред основните забележителности на града са Историческият музей и Художествената галерия “Кирил Петров”, Драматичният театър, а по-известните исторически паметници и местности са архитектурният комплекс „Лапидариум“, историческата местност Кале баир, „Ашиклар Еко“, Язовир „Монтана“. Миналото на Историческия музей в Монтана е част от богатата история на България. 50 години музеят издирва, събира, съхранява и популяризира културно-историческото богатство в региона. Първите археологически разкопки през 1915 г. на римското селище под крепостта "Монтана" можем да приемем като начало на музейното дело в града. Друга забележителност на града е Държавният архив - съхранява безценно документално богатство от всички сфери на обществения, политическия, културния и икономическия живот на региона. Можете да посетите и Художествената Галерия “Кирил Петров”. По мнение на специалистите това е една от най-богатите художествени галерии в провинцията.
Южно от града се намират останките от римската крепост Кастра ад Монтанезиум. Именно оттам идва името на града. Повечето от находките, които са открити в нея, се пазят в Историческия музей на град Монтана. Само на 22 км западно от града се намира Лопушанският манастир.
Язовир Монтана се намира южно от града - прекрасно място за почивка, спорт, воден туризъм и риболов. В околността има множество почивни бази и заведения. В района има редовни автобусни линии.
Само на 22 км западно от града се намира Лопушанският манастир. Посетителите могат да отседнат в хотел-ресторанта в имота на манастира или да се разходят в близката гора.

Община Монтана Община Монтана  Община Монтана  Община Монтана 
Община Монтана  Община Монтана  Община Монтана  Община Монтана 
Община Монтана Община Монтана 
 


Дата: 26 февруари 2021 Виж още...
Община Медковец
Адрес:
Общинска администрация Медковец
3670 с. Медковец
Ул. „Георги Димитров” 26
Телефон за контакти: 09727/ 99-44
Факс: 09727/23 30
E-mail: medkovec@mail.bg
Интернет страница: http://www.medkovec.com

Община Медковец е разположена на площ 191 090 км² в западната Дунавска равнина и граничи със следните общини: на север – община Лом; на изток-община Якимово; на юг и югозапад – община Монтана и община Брусарци; на запад и северозапад – община Лом.Територията й се пресича от едни от основните артерии в страната - Е 79 (Лом-София), и ж.п. линия София – Видин. Връзките със съседните общини се  осъществяват чрез пътища от националната пътна мрежа и железопътен транспорт.
Населените места в община Медковец са 5. Административен център на общината е село Медковец, а съставни села са: Расово, Аспарухово, Сливовик и Пишурка. Населението на община Медковец към 2009 г. е 4863 души.
Икономическата криза от 90-те години, характерна за цялата страна, премина със същата сила и икономически последици и в община Медковец. Отрасловата характеристика на икономиката на община Медковец се доминира изцяло от селското стопанство.
Община Медковец има добри условия за развитие на селски туризъм. На територията на общината има 10 микроязовира, които биха могли след сериозни инвестиции да станат привлекателни места за отдих и развлечение. В момента се изгражда такъв комплекс на язовир “Расоха” в с. Расово.
Читалищата са единствените средища за съхраняване и развитие на културните традиции. На територията на общината има изградени и действащи и в момента пет читалища.

Община Медковец Община Медковец  Община Медковец  Община Медковец  Община Медковец 
Община Медковец  Община Медковец  Община Медковец  Община Медковец  Община Медковец 
Община Медковец  Община Медковец  Община Медковец  Община Медковец  Община Медковец 

Дата: 26 февруари 2021 Виж още...
Община Лом
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМ
3600 Лом, ул. Дунавска №12
Тел.: (0971) 69 101, Факс: (0971) 66 026
Електронна поща:  lom.municipality@lom.egov.bg ;   obshtina.lom@mail.bg
Интернет сайт: http://www.adm.lom.bg

Географско положение – 43º49' северна ширина и 23º14' източна дължина с надморската височина 20 м. Най-високата точка в общината е 194 м при с. Добридол. Релефът е равнинно-хълмист. Северният район на черноземната област е слабо пресечен, леко вълнообразен, със слабо наклонени от север към юг равнинни форми. Ломският район е включен в Севернобългарската лесостепна зона..
В климатично отношение общината спада към северния климатичен район на Дунавската хълмиста равнина. Този район обхваща най–ниската част на Дунавската равнина, като южната му граница около 30–40 км от р. Дунав. Формирайки се под влияние на океански и континентални въздушни маси от умерените географски ширини, климатът е умерено-континентален със студена зима и горещо лято. Средногодишната температура е 12,1ºС.
Населението на община Лом по настоящ адрес към юли 2008 г. e 32 602 души, по данни на ГД “ГРАО”. Мъжете са 15 683, а жените – 16 919.Гъстотата на населението е 103,4 души/кв. км в десет населени места на община Лом. В общинския център е концентрирано 81,28% от населението на общината.
Лом има богата многовековна история. Още траките от времето на Херодот наричали селището Артанес. Около 29 г. от новата ера римляните изградили кастел и пътна станция и го нарекли Алмус. Счита се, че името е възприето от едноименната река, край която е разположен.
     В Лом се намира второто по големина речно пристанище в страната с най-големия естествен лиман. Пристанището разполага с 13 корабни места за товаро-разтоварна дейност на насипни и пакетирани товари, ремонт, презареждане с гориво и акостиране на пътнически кораби. Освен товаро-разтоварни дейности пристанищния комплекс разполага със 17 крана и извършва вътрешно-търговско обслужване, техническо обслужване и спедиция, инвестиционна, инженерингова и научно-развойна дейност.
Селското стопанство в общината с растениевъдно-животновъдна структура. Застъпено е във всички селища на общината и има важна роля за цялостното й развитие. Независимо от значителното намаляване на произведената продукция през 90-те, този отрасъл остава основен източник на доходи в селата и база за хранително -вкусовата промишленост на града.

Община Лом Община Лом  Община Лом  Община Лом 
Община Лом Община Лом   Община Лом Община Лом 


Дата: 26 февруари 2021 Виж още...
Община Вършец
Адрес:
Общинска администрация – гр. Вършец
3540 гр. Вършец
бул. “България” № 10
Телефон за контакти:09527/31-30
Факс: 09527/23-23
E-mail адрес: admin_varshetz@mail.bg
Интернет страница: http://www.varshets.bg

Град Вършец е разположен в подножието на връх Тодорини кукли, в северните склонове на Стара планина, всред голяма долина по поречието на река Ботуня.
Геоложкото и географското му разположение го определят като климатичен курорт, известен с топлата си минерална вода и мек планински климат, създаващ благоприятни условия за провеждането на ефективно балнео-климатолечение и профилактика.
Минералните извори на Вършец са били използвани още по римско време и за това свидетелстват намерените останки от римски крепости, римски монети и малки керамични плочки. Градът е разположен сред обширни гори, въздухът е чист, леко влажен и действа успокояващо.
Вършец е възникнал около минерални извори и неговата история е свързана с балнеолечението. Тракийското момче – бог Телесфор, чиято уникална бронзова скулптура от 2 век пр.Хр. е открита по тези места, днес е символ на града. Миналото на града тръгва от късната античност под името “Медека” (Медикус-лечебен), за да стигне до обявяването му за национален курорт през 1950 година и за град през 1964 г. Най-старият запазен писмен документ за съществуването му датира от 6 век във Византийски хроники. В местността Калето, където все още съществуват руините на древната крепост са намерени медицински и фармацевтични инструменти, плоча за разтриване на лекарства. Предполага се, че този набор от инструменти е на военен лекар, т.к. в тези гарнизони са лагерували военни части, за да опазват важни пътища за Сердика, Бонония и др. Древното име на Вършец в превод означава топла, вряла вода.
Първата баня в селището, построена през 1910 г., се оказала тясна за прииждащите болни и през 1930 г. е вдигната втора, по-голяма. Минералните води бликат от няколко извора с температура от 37° С. Водата им е бистра, безцветна, алкална, слабо минерализирана, с ниска водна твърдост и с приятни питейно-вкусови качества. Съдържа алуминий, желязо, барий, литий, фосфат, манган и др. Прилага се за лечение на сърдечно-съдови заболявания, болести на централната нервна система, двигателно-опорния апарат и др. По състав минералната вода има свои аналози в Аржентина, Еквадор, Индия. Курортното селище разполага с отлична база от две балнеологични лечебници, многобройни хотели, пансиони, частни квартири и др.
Художествената галерия във Вършец разполага с 664 платна и 27 скулптури от дърво, глина и гипс. Фондът на галерията се набира от дарения от проведени пленери по изкуствата по време на традиционния „Празник на курорта, минералната вода и Балкана“.
Общинският музей във Вършец съдържа 4 раздела: ,,Античен“; „Археологически находки и монетна колекция“; „Балнеология“ и „Етнография“. Има и изл ожбена зала.

 Община Вършец Община Вършец  Община Вършец  Община Вършец 
 Община Вършец Община Вършец  Община Вършец  Община Вършец 


Дата: 26 февруари 2021 Виж още...
Община Брусарци
Адрес:
Общинска администрация – гр. Брусарци
ул. „Георги Димитров” 85
телефон: 09783/ 22-11
факс: 09783/ 29 -11
E-mail: brusartsi_adm@abv.bg
Интернет страница: http://www.brusartsi.com
 
Община Брусарци е разположена в Северозападната част на Република България в западната част на Дунавската хълмиста равнина, по терасите на река Нечинска бара, десен приток на Лом, на височина 125 м. На изток от Брусарци се издига височината Поломски венец.
Граничи с общините Монтана, Лом, Медковец и Ружинци.
Град Брусарци е център на община, в която влизат още 9 населени места: с. Смирненски, с. Буковец, с. Одровци, с. Киселево, с. Дъбова махала, с. Княжева махала, с. Крива бара, с. Дондуково, с. Василовци.        
Географското положение на общината създава добри условия за осъществяване на връзки с други общини. Пътища и железопътните лини свързват общината със гр. Лом (25 km), където се намира най-близкото пристанище на река Дунав. Областният център град Монтана е на 37 км, а Фериботен комплекс при град Видин е на 52 км.
Територията на общината е 194 553 дка / 5, 3%/ от територията на област Монтана.
Равниният релеф, плодородието на почвата и създадените условия за механизирана обработка на земята са предпоставки за развитие на растениевъдството (главно зърнени храни, зърно, фуражни и технически култури, лозя и овощни градини), както и отглеждането на култивирани горски плодове.
Град Брусарци възниква през 16 век като българско селище. Споменава се за пръв път в турски документ под името Гаговща или Гагавща. Името си дължи на прякора на турчина, който го заселил - Гагата. След чумна епидемия селището е изоставено и около 1840 възниква отново край Нечинска бара. До Освобождението е малко селище. През 1874 има 50 къщи, а през 1890 - 74 къщи с 450 жители. Всъщност първоначално Гаговица и Брусарци са били отделни села, като Гаговица лежи на десния, а Брусарци на левия бряг на Нечинска бара, но по-късно са съединени. На височините край Брусарци има стар манастир „Св. Рангел", разрушаван от турците по време на Чипровското въстание.
В общината има седем църкви, две от който в добро материално и архитектурно състояние /Брусарци и Василовци/. Архитектурните паметници са представени предимно от оброчни места, художествени фрезови изработки и др. Археологически местонахождения има почти във всяко населено място, но не се контролират и са обект на иманярски набези.
В село Василовци има историко-етнографски музей.

 Община Брусарци Община Брусарци  Община Брусарци 
 Община Брусарци  Община Брусарци  


Дата: 26 февруари 2021 Виж още...
Община Вълчедръм
Дата: 25 февруари 2021 Виж още...
Община Бойчиновци
Дата: 25 февруари 2021 Виж още...
Община Брусарци
Дата: 25 февруари 2021 Виж още...
Община Вършец
Дата: 25 февруари 2021 Виж още...
Община Монтана
Дата: 25 февруари 2021 Виж още...
Община Чипровци
Дата: 25 февруари 2021 Виж още...
Община Якимово
Дата: 25 февруари 2021 Виж още...
Община Георги Дамяново
Дата: 25 февруари 2021 Виж още...
Община Лом
Дата: 25 февруари 2021 Виж още...
Община Берковица
Дата: 25 февруари 2021 Виж още...