Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

РАЗЯСНИТЕЛНИ ВИДЕОМАТЕРИАЛИ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ НА 14.11.2021г.
РАЗЯСНИТЕЛНИ ВИДЕОМАТЕРИАЛИ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ НА 14.11.2021г.По повод предстоящите избори за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Централната избирателна комисия е изработила 3 броя видеоклипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите и един подробен видеоклип за начина на гласуване с машина. Видеоклиповете могат да бъдат споделяни свободно и са публикувани на интернет страницата на ЦИК в раздел „Разяснителна кампания“: https://www.cik.bg/bg/pvr-ns14.11.2021/campaign/video.
Също така може да посетите и симулатора на машинно гласуване, публикуван на интернет страницата на ЦИК:https://www.cik.bg/suemg_14.11.2021/

Дата: 29 октомври 2021 Виж още...
Общински съвет Берковица
Дата: 27 октомври 2021 Виж още...
ЗаседанияЗаседание от 27.02.2015 г.
Дата: 25 октомври 2021 Виж още...
Материали за свикване на извънредно неприсъствено заседание, насрочено за 30.11.2021 г.
Дата: 25 октомври 2021 Виж още...
КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ от проведения конкурс за длъжността „главен експерт” в дирекция АКРРДС на Областна администрация Монтана


Дата: 22 октомври 2021 Виж още...
ВЪВЕДЕНИ СА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ В ОБЛАСТ МОНТАНА
Посредством Заповед № РД-01-324/20.10.2021 г. на Директора на РЗИ – Монтана и в изпълнение на Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването на територията на област Монтана са въведени допълнителни временни противоепидемични мерки по отношение на учебните занятия.
Мерките влизат в сила от 00:00 часа на 21.10.2021 г. и ще важат до 03.11.2021 г.
Със заповедта на РЗИ можете да се запознаете от ТУК

Дата: 20 октомври 2021 Виж още...
ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА за длъжността „главен експерт”, в дирекция „АКРРДС” на Областна администрация Монтана
ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА за длъжността „главен експерт” в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” на Областна администрация Монтана, с области на дейност: местно самоуправление и местна администрация; административно-териториално устройство; административно-наказателни действия и организационно-техническа подготовка за избори, обявен със Заповед № ЧР-22-6/17.09.2021 г. на Областен управител на област Монтана

Система за определяне на резултатите от конкурсаДата: 15 октомври 2021 Виж още...
РЗИ ВЪВЕДЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ В ОБЛАСТ МОНТАНА
Посредством Заповед № РД-01-315/12.10.2021 г. на Директора на Регионалната здравна инспекция – д-р Елена Борисова са въведени допълнителни временни противоепидемични мерки по отношение на учебните занятия в област Монтана.
Мерките влизат в сила от 00:00 часа на 13.10.2021 г. и ще важат до 26.10.2021 г.
С горепосочената заповед можете да се запознаете ТУК

Дата: 12 октомври 2021 Виж още...
ВЪВЕЖДАТ СЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ В ОБЛАСТ МОНТАНА
Въвеждат се допълнителни временни противоепидемични меки на територията на област Монтана съгласно Заповед № РД-01-305/07.10.2021г. на директора на РЗИ ¬– д-р Елена Борисова, считано от 00:00 часа на 08.10.2021г. до 21.10.2021година.
С допълнителните противоепидемични мерки може да се запознаете ТУК

Дата: 8 октомври 2021 Виж още...
ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА за длъжността „главен експерт”, в дирекция „АКРРДС” на Областна администрация Монтана


Дата: 8 октомври 2021 Виж още...
СПИСЪК на кандидатите, допуснати до участие в конкурса за длъжността „старши експерт”, в дирекция „АКРРДС” на Областна администрация Монтана


Дата: 7 октомври 2021 Виж още...
СПИСЪК на кандидатите, недопуснати до участие в конкурса за длъжността „старши експерт”, в дирекция „АКРРДС” на Областна администрация Монтана


Дата: 7 октомври 2021 Виж още...
ОБЛАСТНА КОМИСИЯ „ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ”

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Областна комисия „Военни паметници” към Областния управител на област Монтана е създадена на основание чл. 6 от Закона за военните паметници.

ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ:
Областна комисия “Военни паметници” към Областния управител на област Монтана има за цел да оптимизира взаимодействието и взаимообвързаността в рамките на законовите правомощия на териториалните звена на централната администрация, органите на местно самоуправление, обществените организации, сдружения и граждани за постигане на ефективна държавна политика по отношение на военните паметници на територията на област Монтана.

СЪСТАВ:
Съставът на Областна комисия “Военни паметници” е определен със Заповед № ОКД-29-1-(1) /30.09.2021 г. на Областния управител на област Монтана

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ:
Дата: 6 октомври 2021 Виж още...
ЕСЕННО ОБСЛЕДВАНЕ НА ЯЗОВИРИТЕ В ОБЛАСТ МОНТАНА
Дата: 6 октомври 2021 Виж още...
Работна среща по Механизма за обхват / ПМС № 100 от 08.06.2018 г./
Работна среща по Механизма за обхват / ПМС № 100 от 08.06.2018 г./На 05.10.2021 г. в голяма зала на областна администрация – Монтана се проведе редовното заседание на Областния координационен център във връзка с подпомагане на изпълнението на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст – ПМС №100 от 08.06.2018 г. (изм. и доп. ПМС № 259/14.10.2019 г.).
Срещата откри и председателства г-жа Латинка Симова – заместник областен управител на област Монтана. Участие взеха представителите на общините от област Монтана, регионалното управление на образованието, представител на ОД на МВР – Монтана и на РДСП – Монтана.
Обсъдиха се вариантите за разрешаване на проблемите с обхвата на 4-годишните деца от кв. изток в гр. Вършец, както и възможността за въвеждане на задължително предучилищно обучение за 4-годишните деца на територията на общините Бойчиновци, Вълчедръм, Георги Дамяново, Медковец и Чипровци.

Дата: 5 октомври 2021 Виж още...