Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЯВЛЕНИЕ
Обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“ е определен с Решение № 312 на Министерския съвет от 2018 г. за обект с национално значение по смисъла на §5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и за национален обект по смисъла на §1 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост (ЗДС).
На основание чл. 34а, ал. 3 от ЗДС, министърът на регионалното развитие и благоустройството обявява за започнала процедура по отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обслужваща техническа инфраструктура – Пътна връзка към технологичната площадка на компресорна станция „КС Расово“ на Обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, на територията на област Монтана, подробно описани в Решение № 98 от 14 февруари 2020 г. на Министерския съвет.

Дата: 20 февруари 2020 Виж още...
Обявление
Дата: 20 февруари 2020 Виж още...
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕНа 18 февруари 2020 г. Областната епизоотична комисия проведе редовно месечно заседание под ръководството на областния управител на област Монтана Росен Белчев и заместник областния управител инж. Цветко Цветков.
Участие в състоялото се в Областната администрация събитие взеха ведомствени териториални структури, общини, горски стопанства и ловно-рибарски сдружения.
В рамките на дневния ред присъстващите се запознаха с извършените промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, влезли в сила от 14.02.2020 г. и касаещи режима на регистрация на животновъдните обекти, както и задълженията на органите на местното самоуправление.

Дата: 19 февруари 2020 Виж още...
РАБОТНА СРЕЩА ОТНОСНО ПРОБЛЕМИ ПРИ ТРАНСПОРТНОТО ОБСЛУЖВАНЕ С ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ
РАБОТНА СРЕЩА ОТНОСНО ПРОБЛЕМИ ПРИ ТРАНСПОРТНОТО ОБСЛУЖВАНЕ С ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТНа 11.02.2020 г. от 14:00 часа в Областна администрация – Монтана се проведе работна среща на Областния управител на област Монтана, кметовете на община Лом и на община Брусарци, заместник областният управител на област Видин и представители на общините Видин, Мокреш, Димово  със специалисти от „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД.
Срещата бе инициирана от областните управители на област Монтана и област Видин, във връзка със зачестилите сигнали за влошеното обслужване с железопътен транспорт на територията на двете области.

Дата: 12 февруари 2020 Виж още...
РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ ПО ПРОФЕСИИ ЗА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ МОНТАНА.
РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ ПО ПРОФЕСИИ ЗА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ МОНТАНА.Днес 11.02.2020 г. в Заседателна зала №1 на Областна администрация Монтана под председателството на областния управител Росен Белчев бе проведено заседанието на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област Монтана.
Акцент на заседанието бе одобряване на държавния план-прием по професии за учебната 2020 – 2021 година на държавните и общинските училища от област Монтана.
За настоящата учебна година е изпълнена целевата стойност, зададена от МОН. Планирани са общо 44 паралелки от тях 31 професионални. Новите професии за област Монтана са 6, съобразени с потребностите на бизнеса от региона.

Дата: 12 февруари 2020 Виж още...
Заседания
Дата: 11 февруари 2020 Виж още...
Промяна в приложение за редовна заседание, насрочено за 28.02.2020 г.
Дата: 11 февруари 2020 Виж още...
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕНа 04 февруари 2020 г. Областната епизоотична комисия проведе  редовно месечно заседание под ръководството на Областния управител на област Монтана Росен Белчев и Зам. областния управител Цветко Цветков.
Участие в състоялото се в Областната администрация събитие взеха ведомствени териториални структури, общини, горски стопанства и ловно-рибарски сдружения.
В рамките на дневния ред присъстващите се запознаха с одобрения с Решение на Министерски съвет № 43/24.01.2020 г. План за контрол и предотвратяване на разпространението на заболяването Африканска чума по свинете в Република България през 2020 г., а също и с промените, извършени в Наредба на МЗХГ №44/20.04.2006 г, касаещи режима на регистрация и контрола в животновъдните обекти.

Дата: 5 февруари 2020 Виж още...
Материали за свикване на редовно заседание, насрочено за 28.02.2020 г
Дата: 3 февруари 2020 Виж още...