Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване








КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА



Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ЗАПОВЕД
Дата: 30 август 2019 Виж още...
СПИСЪК на кандидатите, допуснати до участие в конкурса за длъжността „младши експерт”, в дирекция „АКРРДС” на Областна администрация Монтана


Дата: 26 август 2019 Виж още...
СПИСЪК на кандидатите, допуснати до участие в конкурса за длъжността „старши експерт”, в дирекция „АКРРДС” на Областна администрация Монтана

Дата: 22 август 2019 Виж още...
СПИСЪК на кандидатите, недопуснати до участие в конкурса за длъжността „старши експерт”, в дирекция „АКРРДС” на Областна администрация Монтана

Дата: 22 август 2019 Виж още...
ОСПОРЕНИ ПРЕД АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД МОНТАНА РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА
Със заповед на Областния управител са оспорено пред Административен съд Монтана Решения с №№ 1686, 1688 и 1689 от Протокол № 82/26.07.2019 г. на Общински съвет Берковица С посочените решения общинският съвет определя пазарна оценка за продажба на имоти по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост. С посочената разпоредба е уредена възможността да се извърши продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена в нея сграда от кмета на общината без търг/конкурс, при наличие на две кумулативни предпоставки: заявителят пред административния орган да е собственик на сградата и последната да е законно построена в общинската земя. Към докладните записки и на трите решения не е приложено доказателство, че сградите са законно построени, каквото би било удостоверението за законност. Типовият договор за отстъпено право на строеж върху държавна земя, не удостоверява по несъмнен и категоричен начин, че сградата е построена в съответствие със законовите изисквания, а удостоверението за търпимост удостоверява, че сградата не подлежи на премахване и може да бъде обект на разпоредителна сделка, но не е доказателство за законност на същата, по смисъла на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

Дата: 19 август 2019 Виж още...
ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛОМ
Със заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 649, от Протокол № 79/31.07.2019 г. на Общински съвет Лом. С посоченото решение общинският съвет, на основание чл. 6, ал. 1 от ЗОС обявява имот – публична общинска собственост за частна. Съгласно приложеният Акт за публична общинска собственост имотът е пасище, а промяна характера на собствеността на пасище от публична в частна, се допуска при промяна начина на трайно ползване за други земеделски нужди при условията на чл. 78а от Правилника за прилагане на Закона за собствеността ползването на земеделските земи. Наред с констатирането с протокол на място реалният начин на трайно ползване на имота от комисия към Общинска служба по земеделие, за пасищата, мерите и ливадите, се прилага документ от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), в който е посочено, че за имота няма въведени забрани или ограничения за промяна на начина на трайно ползване, произтичащи от заповеди за защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и за защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, или от планове за управление на защитени зони или защитени територии. Промяна на начина на трайно ползване на имоти, включени в обхвата на специализиран слой "Постоянно затревени площи", може да се извършва само след тяхното изключване от слоя със заповед на министъра на земеделието, храните и горите по чл. 33б, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители. След направена проверка, се установи, че цитираният имот попада частично в защитена зона и е включен в обхвата на специализиран слой "Постоянно затревени площи".

Дата: 19 август 2019 Виж още...
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕПредвид усложнената обстановка, свързана със заболяването Африканска чума по свинете, Областната епизоотична комисия проведе редовно заседание на 16 август 2019 г. в заседателна зала №1 на ОА Монтана под  ръководството на Областния управител Росен Белчев.
В рамките на срещата разширеният състав на комисията, включващ ведомствени териториални структури, общини, горски стопанства и ловно-рибарски сдружения обсъди постъпилите от Министерството на земеделието, горите и храните разпореждания за условията и реда, съгласно които ще бъдат изплащани обезщетенията на личните стопанства, изпълнили мярката за доброволно клане в населените места в 20 км зона, определена около индустриална ферма „Транс Елит“ ЕООД, с. Ерден.

Дата: 16 август 2019 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ БЕШЕ ГОСТ НА ПРАЗНИКА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ БЕШЕ ГОСТ НА ПРАЗНИКА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИПо покана на кмета на община Брусарци г-жа Наташа Михайлова областният управител Росен Белчев беше сред гостите на празника на общината. Тази година се навършват 35 г. от обявяването на Брусарци за град и 41 г. от учредяването на общината. По традиция мероприятието започна с Божествена Света литургия, отслужена от Видинския митрополит Даниил в храм „Св. Параскева“ и дефилир към централния площад, воден от младежки духов оркестър - Берковица и мажоретен състав от град Брусарци. Богатата концертна програма край Алеята на занаятите и изкуствата допринасяше за доброто настроение на празника. Отслужен бе водосвет за здраве и благоденствие от представители на Видинската митрополия.
На проведената тържествената сесия на Общински съвет – Брусарци в салона на Народно читалище "Просвета-1891" областният управител поздрави всички присъстващи, като им пожела здраве, благополучие и просперитет.

Дата: 16 август 2019 Виж още...
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НИНА ПЕТКОВА УВАЖИ ЖИТЕЛИТЕ НА СЕЛО БЛАГОВО НА ГОЛЕМИЯ ХРИСТИЯНСКИ ПРАЗНИК „УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА“
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НИНА ПЕТКОВА УВАЖИ ЖИТЕЛИТЕ НА СЕЛО БЛАГОВО НА ГОЛЕМИЯ ХРИСТИЯНСКИ ПРАЗНИК „УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА“По покана на жителите и кмета на с. Благово, заместник областният управител г-жа Нина Петкова беше гост на водосвет и курбан по повод големия християнски празник „Успение на Пресвета Богородица“ в храма „Света Троица“ в селото. Тържествения водосвет бе отслужен от отец Тодор, който стопанисва църквата.
Г-жа Петкова поздрави присъстващите, като им пожела преди всичко здраве, да бъдат закриляни от Света Богородица и да се радват на хармония и благоденствие.
Кметът Лъчезар Асенов е превърнал отбелязването на светлия празник в традиция, която всяка нова година събира все повече жители и гости.

Дата: 15 август 2019 Виж още...
ЧАСОВНИКЪТ НА СГРАДАТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА ОТНОВО РАБОТИ
ЧАСОВНИКЪТ НА СГРАДАТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА ОТНОВО РАБОТИЕлектронният часовник, даващ информация за точен час и температура на въздуха в Монтана беше ремонтиран, а днес точно в 10:00 часа екип специалисти от ПБЗН – Монтана го монтираха на обичайното му място върху ниското тяло на сградата на областната администрация.


Дата: 14 август 2019 Виж още...
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕПредвид усложнената обстановка, свързана със заболяването Африканска чума по свинете Областната епизоотична комисия проведе на 9 август 2019 г. в заседателна зала №1 на ОА Монтана редовно заседание под  ръководството на Областния управител Росен Белчев.
В рамките на заседанието разширеният състав на комисията, включващ ведомствени териториални структури, общини, горски стопанства и ловно-рибарски сдружения, се запозна с мерките, предприети от Областната дирекция по безопасност на храните за предотвратяване на разпространението на заболяването съответно в 3 км и 10 км зона около разкритите огнища на АЧС в кв. Младеново на град Лом и с. Ковачица, община Лом, както и с информация за обработените към настоящия момент заявки от общините относно определени терени за загробване на евтаназирани животни, за които е налице положително становище от Басейнова дирекция „Дунавски район“.

Дата: 12 август 2019 Виж още...
ОБЯВА
Дата: 8 август 2019 Виж още...
ОБЯВА
Дата: 5 август 2019 Виж още...
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗКРИТИТЕ В ОБЛАСТТА ОГНИЩА НА АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗКРИТИТЕ В ОБЛАСТТА ОГНИЩА НА АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕОбластната епизоотична комисия проведе заседание на 02.08.2019 г. във връзка с установените в област Монтана огнища на африканска чума по свинете (АЧС). Срещата се състоя в Заседателна зала № 1 на Областната администрация под ръководството на областния управител Росен Белчев. Аудиторията в залата, освен постоянния състав на комисията, включваше и представители на областните структури на централните ведомства, общините, ловно-рибарските сдружения, горските стопанства, свиневъдните ферми и частни земеделски стопани, отглеждащи домашни прасета в стопанства тип „заден двор“.
Специален гост на събитието бе проф. д-р Райко Пешев в качеството му на представител на Националния консултативен съвет по АЧС.

Дата: 2 август 2019 Виж още...