Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ СРЕЩУ ЗАБОЛЯВАНЕТО АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ
Във връзка с проведено на 29.07.2019 г. заседание на Централния епизоотичен съвет към Министерски съвет с председател вицепремиерът Томислав Дончев и взетите решения, относно превенция срещу разпространението на болестта Африканска чума по свинете (АЧС), Областният управител на област Монтана Росен Белчев даде указания на кметовете на общини за изпълнение на мерките. Съгласно решение на Централния епизоотичен съвет е обособена 20 км зона около промишлена свинеферма „Транс Елит“ ЕООД с. Ерден, община Бойчиновци, попадаща в регистъра към БАБХ – София, заедно с още 64 индустриални ферми.
В представения от Областна дирекция „Безопасност на храните“ – Монтана списък, в 20 км обособена зона попадат населени места от общините Бойчиновци, Монтана, Берковица, Георги Дамяново и Якимово, както и населени места от община Криводол, област Враца.
С цел превенция и неразпространяване на заразната болест АЧС, в обособената зона следва да бъде преустановено отглеждането на свине в обекти от тип „Заден двор“. По указания на Централния епизоотичен съвет към Министерски съвет, за изпълнението на взетото решение е необходимо собствениците на домашни прасета в обособената 20 км зона да преминат към доброволно клане на животните от стопанствата си в срок до 31.07.2019 г. Собствениците на свине от обекти тип „Заден двор“ трябва да бъдат уведомени от инспекторите на Областна дирекция „Безопасност по храните“ – Монтана, че добитото месо от собствени животни може да се съхранява дълго само след топлинна обработка за минимум 30 минути на 70°С, достигнати във вътрешността на късовете месо, предвид факта, че вирусът на АЧС е изключително устойчив при изсушаване, осоляване, пушене, охлаждане и замразяване на месото.
След изтичане на срока за доброволно клане на прасета, Областна дирекция „Безопасност на храните“ – Монтана ще пристъпи към умъртвяване на домашните прасета от обособената 20 км зона, съгласно разпоредбите на чл. 139а от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Списък на населените места попадащи в 20 км зона

Дата: 31 юли 2019 Виж още...
ЧИТАЛИЩА В ОБЛАСТ МОНТАНА ПРОВЕДОХА КОМУНИКАЦИОННИ СЪБИТИЯ СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ОБЛАСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
ЧИТАЛИЩА В ОБЛАСТ МОНТАНА ПРОВЕДОХА КОМУНИКАЦИОННИ СЪБИТИЯ СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ОБЛАСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯЧиталищата в гр. Лом и селата Замфирово, Якимово и Георги Дамяново проведоха през месец юни комуникационни инициативи със съдействието на Областна администрация Монтана.
Събитията се състояха съответно на 10, 15 и 16 юни 2019 г. като част от Работната програма за 2019 г. по Комуникационната стратегия на България за ЕС, Приоритет 2: „Живото културно наследство на Европа: Европейски съюз – културно многообразие и етническа толерантност, приносът на Република България към европейските ценности“, Дейност 2: „Провеждане на комуникационни инициативи за представяне на културното многообразие на ЕС, насърчаване на толерантността, превенция на езика на омразата в това число и за отбелязване на приноса на Република България в спасяването на евреите от Холокоста“.

Дата: 29 юли 2019 Виж още...
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ С УЧАСТИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИЯ ЕКСПЕРТЕН КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ С УЧАСТИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИЯ ЕКСПЕРТЕН КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ Представители на създадения със заповед на Министъра на земеделието, горите и храните Национален Експертен консултативен съвет по Африканска чума по свинете начело с проф. д-р Георги Георгиев се включиха в редовно заседание на Областната епизоотична комисия, което се проведе на 22.07. 2019 г. в заседателна зала №1 на Областната администрация в Монтана.
Участието на екипа, включващ представители на Центъра за оценка на риска и Лесотехническия университет бе продиктувано от провеждащата се към настоящия момент  национална информационна кампания за разясняване на спецификата и начините за контрол и превенция на АЧС, което бе и основният акцент в дневния ред на заседанието на комисията наред с представяне на актуална информация за епизоотичната обстановка в страната.

Дата: 23 юли 2019 Виж още...
ЧИТАЛИЩАТА В СЕЛАТА ВАСИЛОВЦИ И ДОЛНО ОЗИРОВО ПРОВЕДОХА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 2019 Г. СВОИТЕ СЪБИТИЯ ПО КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА СТРАНАТА ЗА ЕС
ЧИТАЛИЩАТА В СЕЛАТА ВАСИЛОВЦИ И ДОЛНО ОЗИРОВО ПРОВЕДОХА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 2019 Г. СВОИТЕ СЪБИТИЯ  ПО КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА СТРАНАТА ЗА ЕСНародни читалища „Събуждане-1899“, с. Василовци и „Просвета - 1946“, с. Долно Озирово проведоха през месец юли 2019 г. празнични събития в рамките на Комуникационната стратегия на страната за ЕС.
На 13.07.2019г. в НЧ "Събуждане-1899“ в село Василовци, община Брусарци проведе Дванадесетият пореден фолклорен събор "Багачина пее и танцува", основни организатори на който са общините Брусарци, Лом и Медковец. Гости бяха и художествени колективи от Вълчедръм и Бойчиновци. На сцената се изявиха над 190 изпълнители, в това число и художествени колективи от общините Вълчедръм и Бойчиновци. Празникът бе открит от домакините от читалището в с. Василовци, в лицето на състава за художествено слово "Вълшебство от думи", с художествен ръководител Евдокия Димитрова и женска вокална група "Колорит", с художествен ръководител Йорданка Велева.

Дата: 21 юли 2019 Виж още...
МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ И БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ПОДГОТВИХА КЛИП ЗА ПРЕВЕНЦИЯТА НА АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ
Във връзка с епизоотичната обстановка в страната относно заболяването Африканска чума по свинете (АЧС) и обществената значимост на този въпрос, Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), като част от провеждащата се информационна кампания, подготвиха видеоклип, който може да изтеглите тук  или да видите тук .
Целта на кампанията е да достигне до широката общественост, да се повиши информираността на хората в страната по отношение на болестта Африканска чума по свинете, както и да се запознаят със съветите на компетентните органи, свързани с разпознаването на заболяването, начините за реакция при съмнение за възникване на болестта и мерките за справяне и недопускане на разпространението ѝ.
БАБХ припомня, че човешкият фактор е основен за бързото разпространение на Африканската чума по свинете и превенцията е от съществено значение за предотвратяването на огромни икономически загуби.
Болестта може да се разпространи както чрез директен контакт със заразени животни, така и чрез замърсени с вируса транспортни средства, дрехи и обувки на хора, които са били в контакт със заразени свине, свинско месо, продукти и опаковки от тях, оборудване, фуражи и други.
БАБХ призовава гражданите да сигнализират за всяко съмнение за възникване на болестта при домашни и диви свине или за нерегламентиранo движение и търговия на свинско месо и продукти на горещия телефон на БАБХ – 0700 122 99, на спешен телефон 112 или в съответната Областна дирекция по безопасност на храните.

Дата: 18 юли 2019 Виж още...
ЗАПОВЕД
Дата: 10 юли 2019 Виж още...
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ОБСЪДИ ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙСТВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ОБСЪДИ ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙСТВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕПревантивните действия по отношение на заболяването Африканска чума по свинете бяха обсъдени на извънредно заседание на Областната епизоотична комисия, което се проведе на 08.07.2019 г. в заседателна зала №1 на областната администрация в Монтана.
Заседанието бе ръководено от Зам. областния управител на област Монтана инж. Цветко Цветков и в него взеха участие представители на Областната дирекция по безопасност на храните, ведомствените териториални структури, имащи отношение към превантивната дейност на областно ниво, Държавните горски стопанства и Ловно-рибарските дружества.
Провеждането на събитието бе продиктувано от усложнената епизоотична обстановка, свързана с установените в страната огнища на Африканска чума по свинете и необходимостта своевременно да бъдат взети нужните мерки за недопускане на заболяването на територията на област Монтана.

Дата: 9 юли 2019 Виж още...
СТАРТИРА ДЕСЕТАТА КОНКУРСНА СЕСИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНОВАЦИОНЕН ФОНД
СТАРТИРА ДЕСЕТАТА КОНКУРСНА СЕСИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНОВАЦИОНЕН ФОНДДесетата конкурсна сесия на Националния иновационен фонд стартира с информационна среща, която се проведе на 01.07.2019 г. в Заседателна зала №1 на Областна администрация Монтана.  
Събитието бе открито от заместник областния управител Нина Петкова и в него взеха участие д-р Бойко Таков – изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, представители на Българската стартъп асоциация, Микрофинансиращата институция „Джобс“ към Българската банка за развитие.
Присъстващите на срещата имаха възможността да се запознаят с дейността и целите на Националния иновационен фонд, насочени към насърчаване на научноизследователската и развойната дейност, повишаване конкурентоспособността на предприятията и новите финансови продукти на Микрофинансиращата институция „Джобс“ към Българска банка за развитие.

Дата: 1 юли 2019 Виж още...