Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ОТ ЗВЕНАТА БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ ПРИ ОДМВР, КОИТО ДА ПОСЛУЖАТ ПРЕД СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРНИЯ ДЕН НА 26.05.2019Г
Във връзка с провеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. и с цел създаване на добра организация преди и по време на изборите, Ви уведомяваме, че звената „Български документи за самоличност“ при ОДМВР и СДВР ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност да упражняват правото си на глас в деня на изборите за членове на Европейския парламент от Република България.
Служителите ще работят на 24 и 25.05.2019 г. от 08:30 до 17:30 ч., както и на  26.05.2019 г. от 08:30 до 19:30 ч.

    В седмицата преди 26.05.2019 г., когато ще се проведат изборите за членове на Европейския парламент от Република България е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен/зелен паспорт), защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас. Дирекция „Български документи за самоличност“ е създала следната организация за работа:
1.    В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен/зелен паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;
2.    При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работни ден на 23.05.2019 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

1.    Гражданите лично да подадат искане в ОДМВР, СДВР и РУ при ОДМВР/СДВР за дните от 21.05.2019 г. до 25.05.2019 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч. и на 26.05.2019 г. от 08:30 ч. до 19:00 ч.
2.    Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.
3.    В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, ОДМВР и СДВР, независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА, ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН – 26.05.2019 Г.
Удостоверението се прилага към избирателния списък за гласуване в изборите за Народно събрание.


Дата: 22 май 2019 Виж още...
Oткрита процедура за приватизационна продажба
С Решение № 1738 от 10.04.2019 г. /обн. в ДВ, бр. 34 от 23.04.2019 г./ на Агенция за приватизация и следприватизационен контрол, на основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, е открита процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в град Берковица, ул. „ Николаевска“, бл. 23, нулев етаж, община Берковица, област Монтана, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 03928.512.591.1.19 със ЗП 58,90 кв. м, заедно с 54% идеални части от входното антре, коридора и тоалетната, трите с обща площ 27 кв. м, както и съответните идеални части от общите части на сградата. Обектът е с данъчна оценка над 10 000 лева и е с предоставени права за управление на областния управител на област Монтана.
Информация относно предстоящите действия по изпълнението на горецитираното Решение, както и за приватизационната оценка на имота, може да бъде предоставена от АПСК.

Дата: 15 май 2019 Виж още...
ВЕЛОПОХОД 2019
ВЕЛОПОХОД 2019През 2019 г., в периода 7-12 май, се провежда поредната Глобална седмица за пътна безопасност в област Монтана. По повод нейното отбелязване на 10 май 2019 г. се осъществи традиционният вече колопоход. Областният управител Росен Белчев даде началото на груповото колоездене.
Идеята на Глобалната седмица за пътна безопасност обединява усилията на родители, семейства, училища, държавни институции, неправителствени и браншови организации, бизнеса и медиите, в осигуряването на по-висока безопасност на движение по нашите пътища.
Организатори на мероприятието са Областна администрация – Монтана, Регионално управление на образованието – Монтана, Областна дирекция на МВР – Монтана, Община Монтана, Български младежки Червен кръст – Монтана и СБА – Монтана.


Дата: 10 май 2019 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ БЕШЕ ГОСТ НА ДВАДЕСЕТОТО ЮБИЛЕЙНО ВРЪЧВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИКОВИ ДИПЛОМИ
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ БЕШЕ ГОСТ НА ДВАДЕСЕТОТО ЮБИЛЕЙНО ВРЪЧВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИКОВИ ДИПЛОМИНа 9-и май 2019 г. Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Петър Богдан“ – гр. Монтана изпрати своя 20-и юбилеен випуск, носител на немски езикови дипломи.
По този случай областният управител на област Монтана г-н Росен Белчев уважи поканата за събитието, за да отправи лично своите поздравления.
Връчването на дипломите се състоя в голямата зала на Общински младежи дом – Монтана и беше посетено от много гости, бивши учители и родители. Сред официалните гости на тържеството бяха народният представител Ирена Димова, началникът на РУО-Монтана Трайка Трайкова, кметът на община Монтана Златко Живков и други.
Неизменна част от празника беше и музикално-танцовата програма, в която бяха представени българският фолклор, немското изкуство и приветствия от родители и ученици.

Дата: 9 май 2019 Виж още...
ДЕН НА ЕВРОПА — 2019 ГОДИНА
ДЕН НА ЕВРОПА — 2019 ГОДИНАЧестит Ден на Европа!

Всяка година на 9-и май честваме Деня на Европа. Той е посветен на мира и единството в Европа.
На тази дата се отбелязва годишнината от историческата Декларация на Шуман. В своя реч през 1950 г. в Париж Робер Шуман, френският външен министър по това време, споделя своята идея за нова форма на политическо сътрудничество в Европа, която ще направи войната между европейските народи немислима.
Неговата идея е да се създаде европейска институция, която да обедини и управлява производството на въглища и стомана. Само година по-късно е подписан договорът за създаване на подобна институция. Предложението на Шуман се счита за началото на това, което днес наричаме Европейски съюз.
Желая на всички ни да следваме заложените ни европейски ценности и идеали, за да градим заедно по-доброто си бъдеще като част от европейското глобално общество!

Областен управител
РОСЕН БЕЛЧЕВ


Дата: 9 май 2019 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПОСЕТИ „ПАНОРАМА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“ ПО ПОВОД 110 ГОДИНИ ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТ МОНТАНА
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПОСЕТИ „ПАНОРАМА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“ ПО ПОВОД 110 ГОДИНИ ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТ МОНТАНАДнес – на 09 май,  в парка в центъра на областния град Монтана се проведе „Панорама на професионалното образование и обучение“. Инициативата се организира от Регионално управление на образованието – Монтана по повод 110 години професионално обучение в област Монтана.
Областния управител на област Монтана г-н Росен Белчев бе сред специалните гости на събитието. По време на откриването той приветства всички гости, учители, ученици, родители, работодатели. Г-н Белчев подчерта, че професионалното обучение е в основата на подобряването на икономическата среда в България и поздрави всички за усърдния труд, който полагат в сферата на образованието.
В панорамата се представиха училища, осъществяващи професионално образование и обучение.

Дата: 9 май 2019 Виж още...
БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ВЕЛИКДЕНСКИ БАЗАР
БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ВЕЛИКДЕНСКИ БАЗАРНа 25.04.2019 г. Областна администрация-Монтана бе един от домакините на Великденския благотворителен базар под мотото „Насърчаване на младите хора за здравословен начин на живот като превенция на употребата на наркотици“.
Той бе организиран от председателя на Общински съвет по наркотични вещества - г-жа Мария Шуманска и експертите Виолина Илиева и Петя Кирилова към Превантивно-информационния център на община Монтана.
В базара се включиха I ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", IV ОУ "Иван Вазов", V СУ "Христо Ботев", VI СУ "Отец Паисий", VII СУ "Йордан Радичков", ПМПГ "Св. Климент Охридски", ФСПГ "В. Левски" и НУ "Г. Бенковски",  децата от приемна грижа-гр. Монтана и доброволците към ОбСНВ – гр. Монтана. Те представиха ръчно изработени картички, сувенири, украса и други чудесни идеи за подарък на близки и приятели за великденските празници.

Дата: 7 май 2019 Виж още...
Заседание на Областната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Монтана
Заседание на Областната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област МонтанаНа заседание на Областната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Монтана, проведено на 18.04.2019 г., бе одобрена Регионалната програма за заетост на област Монтана за 2019 г.
Регионалната програма е внесена в Министерството на труда и социалната политика за утвърждаване и включване за финансиране в Националния план за действие по заетостта.
В комисията са постъпили 11 проектни предложения на общините и едно от Областна администрация Монтана.
Заетостта по програмите е в рамките на 6 месеца от 01.06.2019 г. до 30.12.2019 г., ще бъде осигурена заетост на 81 безработни лица на пълен работен ден и 22 безработни лица на 6-часов работен ден, или доходи по трудово правоотношение ще получават общо 103 безработни лица, като общата стойност на финансовия ресурс за изпълнението им е 425 090 лв.

Дата: 3 май 2019 Виж още...