Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
Дата: 31 октомври 2019 Виж още...
МИНИСТЪРЪТ НА КУЛТУРАТА ПОСЕТИ ЧИТАЛИЩА В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ
МИНИСТЪРЪТ НА КУЛТУРАТА ПОСЕТИ ЧИТАЛИЩА В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИВ рамките на работно посещение министърът на културата Боил Банов посети народно читалище "Възраждане 1932", град Бойчиновци,  читалище "Пробуда”, с. Портитовци и читалище "Развитие", с. Лехчево. Придружен от народния представител Ирена Димова и областния управител на област Монтана Росен Белчев, той проведе срещи с ръководствата, читалищните дейци и жители от трите населени места в община Бойчиновци.
Министърът съобщи, че през 2020 година е заложено 10 процентно увеличение на субсидиите за читалищата и представи предстоящите промени в Закона за народните читалища, с което ще се отворят повече възможности и олекотена процедура за финансиране пред културните институции.

Дата: 31 октомври 2019 Виж още...
ДЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В С. ВЛАДИМИРОВО
ДЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В С. ВЛАДИМИРОВООбластният управител на област Монтана Росен Белчев беше гост на Професионалната гимназия по транспорт „“Вл. П. Минчев“, с. Владимирово в Деня на професионалното образование. Празникът бе открит тържествено от директора на учебното заведение г-жа Цанка Карчева, а възпитаниците на училището демонстрираха придобитите от тях професионални умения.
Сред гостите бяха началникът на РУО Монтана г-жа Трайка Трайкова, старши експерт по професионално образование инж. Нина Кирилова, представители на община Бойчиновци и жители на селото.
Г-н Белчев благодари на педагогическия колектив за влаганите от тях умения и знания, а на възпитаниците пожела успех на предстоящия Регионален кръг на състезанието по професиите "Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС“.

Дата: 28 октомври 2019 Виж още...
ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТАДнес, 23.10.2019 г. в Заседателна зала №1 на Областна администрация - Монтана бе проведено заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата. В него взеха участие представители на  Областно пътно управление - Монтана, Окръжна прокуратура Монтана, ОД на МВР Монтана, РУО-Монтана, общини и други членове на комисията.  Заседанието се проведе в присъствието на служители на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Бяха представени, разгледани и приети Обобщен годишен доклад за 2018 г. и План – програма за подобряване на безопасността на движението по пътищата в област Монтана за периода 2019-2020 г., както и нов Правилник за организацията и дейността на областната комисия по безопасност на движението на област Монтана.

Дата: 23 октомври 2019 Виж още...
ОБУЧЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ЗА МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019
ОБУЧЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ЗА МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., в Заседателна зала № 1 на Областна администрация Монтана се проведе обучение по прилагане на Изборния кодекс на общинските избирателни комисии от област Монтана.
Заместник-председателят на ЦИК г-жа Таня Йосифова запозна присъстващите с новите моменти в изборния процес и основните акценти в работата на общинските и секционните избирателни комисии в предизборния и изборния ден.
На срещата присъстваха още представители на „Информационно обслужване" АД, органите на МВР и служба "Пожарна и аварийна безопасност", техническите екипи от Областна и Общинските администрации.

Дата: 17 октомври 2019 Виж още...
ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ
ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕДнес, 17.10.2019 г. в Заседателна зала №1 на Областна администрация Монтана бе проведено заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие.
През периода от 1-ви август до 20-ти септември 2019 г., Агенцията по заетостта проведе проучване сред работодателите за потребностите им от работна сила. Проучването се провежда на основание чл. 10, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта, съгласно който Комисията по заетост към Областния съвет за развитие участва пряко в провеждане на изследването.
В област Монтана общия брой на работодатели, попаднали в извадката е 73, като от тях:
  •   първоначално определения брой работодатели е 46;
  •   попълнили напълно анкетата са 60 работодатели;
  •   отпаднали са 3 работодатели;
  •   работодателите, отказали да попълнят анкетата са 10.

Дата: 17 октомври 2019 Виж още...
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ И КОНСУЛТАТИВНИЯТ СЪВЕТ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ, РИБАТА И ДИВЕЧА В ОБЛАСТ МОНТАНА ПРОВЕДОХА РЕДОВНИ ЗАСЕДАНИЯ
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ И КОНСУЛТАТИВНИЯТ СЪВЕТ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ, РИБАТА И ДИВЕЧА В ОБЛАСТ МОНТАНА ПРОВЕДОХА РЕДОВНИ ЗАСЕДАНИЯОбластната Епизоотична комисия и Консултативният съвет по опазване на горите, рибата и дивеча в област Монтана проведоха свои редовни заседания под ръководството на Областния управител Росен Белчев.
Събитията се състояха последователно едно след друго на 15.10.2019 г. в заседателна зала №1 на Областната администрация с участието на ведомствени териториални структури, общини, горски стопанства и ловно-рибарски сдружения.
Като част от дневния ред на Епизоотичната комисия беше обсъден хода на процедурите по съгласуване, от страна на РИОСВ – Монтана и Басейнова дирекция „Дунавски район“ - Плевен, на подадените от общините терени за загробване на евтаназирани животни и странични животински продукти в населените места съгласно изискванията на Наредба №22/01.02.2006 г. В отделни точки присъстващите се запознаха с актуална информация от ОДБХ - Монтана за епизоотичната обстановка в страната и ЕС, както и с данни по отношение на предприетите в ловностопанските райони мерки за намаляване на популацията от диви свине.

Дата: 15 октомври 2019 Виж още...
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ЗА ОНЛАЙН ТЪРГОВИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Фондация „Е-комерс Съксес“ и  Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организират със съдействието на Областна администрация Монтана практическо обучение за онлайн търговия, насочено към компании и предприемачи, които сега стартират или вече са в процес на реализация на собствен проект за онлайн магазин на локален или международен пазар. Партньори на обученията са Българска Е-комерс Асоциация (БЕА) и Българска Стопанска Камара (БСК).
Събитието ще се проведе от 9:00 до 17:30 часа на 16 октомври 2019 г. в заседателна зала №1 на Областната администрация в Монтана.
Практическото обучение обхваща теми, свързани с най-важното от целия цикъл по планиране, създаване и маркетиране на успешен електронен магазин. Предназначено е за  собствениците на малък и среден бизнес, които искат бързо и ефективно чрез възможностите на електронната търговия да спечелят нови пазари в България, Европа и света.
Акценти в програмата на инициативата са правната регламентация на продажбите по Интернет, съобразена с българско и европейско законодателство, планиране на ефективен ръст, логистика, стратегии за привличане на нови клиенти, техники за успешни продажби и достъп до финансиране на онлайн проект с ваучерната система на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).

Дата: 14 октомври 2019 Виж още...
ЗАПОВЕД
Дата: 7 октомври 2019 Виж още...
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕНа 01.10.2019 г. Областната епизоотична комисия проведе в заседателна зала №1 на Областна администрация Монтана свое поредно редовно заседание.
В рамките на ръководеното от Зам. областния управител инж. Цветко Цветков събитие разширеният състав на комисията, включващ ведомствени териториални структури, общини, горски стопанства и ловно-рибарски сдружения,  обсъди хода на процедурите по съгласуване, от страна на РИОСВ – Монтана и Басейнова дирекция „Дунавски район“ - Плевен, на подадените от общините терени за загробване на евтаназирани животни и странични животински продукти в населените места, в това число и предложените от общинските администрации алтернативи на терените, които за момента не са получили одобрение съгласно изискванията на Наредба №22/01.02.2006 г.

Дата: 3 октомври 2019 Виж още...