Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета


КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване


КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност


Banner 1

Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНА
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Създаден е на основание чл. 22, ал.1 от Закона за регионалното развитие и чл.61 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

ФУНКЦИИ:
Областният съвет за развитие:
1. обсъжда и приема областната стратегия за развитие;
2. обсъжда и съгласува инициативите на общините, свързани с ежегодното планиране на средствата и мерките за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа;
3. обсъжда и предлага инициативи и схеми за ресурсно осигуряване изпълнението на областната стратегия за развитие, включително за финансиране на общински проекти;
4. съдейства за осигуряване на информация за изпълнението и оценката на областната стратегия за развитие;
5. приема решения за сключване на споразумения за сътрудничество с други области в страната и извън нея за осъществяване на съвместни дейности по регионалното развитие и териториалното сътрудничество;
6. обсъжда и одобрява междинния и окончателния доклад за изпълнението на областната стратегия за развитие по предложение на областния управител.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА:
Председател на областния съвет за развитие е областният управител.
При изпълнение на своите функции председателят на областния съвет за развитие се подпомага от определен от него заместник областен управител.
Членове на областния съвет за развитие са кметовете на общините в областта, по един представител на общинския съвет на всяка община, делегирани представители на областните структури на представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.

Областният съвет за развитие се свиква на заседание от председателя на съвета:
1. по негова инициатива;
2. по искане на една трета от членовете му;
3. по искане на председателя на регионалния съвет за развитие;
4. по искане на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
При отсъствие на председателя на областния съвет за развитие заседанията на съвета се свикват и ръководят от определен от него заместник областен управител.
Председателят на областния съвет за развитие определя датата, мястото и предварителния дневен ред на заседанието. Поканите и материалите по дневния ред се изпращат на членовете на съвета не по-късно от 7 дни преди заседанието.
Предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред могат да се правят от членовете на областния съвет за развитие непосредствено преди неговото гласуване.
СЪСТАВ:
Съставът на Oбластния съвет за развитие на област Монтана е определен със заповед ОКД-12-2/12.06.2017г.

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ:

2017 година

2016 година

2015 година

2014 година

2013 година

2012 година

2011 година

2010 година

Презентации

2012 година

2013 годинаДата: Вчера, 13:49 Виж още...
КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ ОБСЪДИ И СЪГЛАСУВА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА ЗА УЧИЛИЩАТА В ОБЛАСТ МОНТАНА
КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ ОБСЪДИ И СЪГЛАСУВА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА ЗА УЧИЛИЩАТА В ОБЛАСТ МОНТАНАНа 14 февруари 2018 г. в Областна администрация – Монтана се проведе заседание на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие. То беше открито от Областния управител на област Монтана – Росен Белчев. Участие взеха и директорите на училищата в област Монтана.
Представител на РУО – Монтана запозна присъстващите с обобщеното предложение на началника на РУО – Монтана за държавния план-прием по професии за учебната 2018/2019 година в образователните институции в област Монтана, като профилираните паралелки са общо 20, а професионалните – общо 29.
Обширна и дълготрайна дискусия съпроводи цялото заседание. В нея активно се включиха директорът на „Регионална служба по заетостта” – гр. Монтана, представители на областни структури на представителните организации на работодателите, на организации на работниците и служителите и на отраслови и браншови организации. Разгледани бяха предложенията на директорите на държавните и общинските училища от областта.


Дата: 16 февруари 2018 Виж още...
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НИНА ПЕТКОВА БЕШЕ ГОСТ ЗА ЧЕСТВАНЕТО НА ТРИФОН ЗАРЕЗАН В ЛОМ
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НИНА ПЕТКОВА БЕШЕ ГОСТ ЗА ЧЕСТВАНЕТО НА ТРИФОН ЗАРЕЗАН В ЛОМЗаместник областният управител на Област Монтана Нина Петкова беше специален гост за празника на виното в Лом.
Община Лом за поредна година почете традицията подобаващо с организирана програма и дегустация на бели, червени и розе вина в местността „Садовете“.
Редом с изпробването на винената реколта на ломчаните, беше и конкурсът за най-добро бяло и червено вино, в който участваха 20 винопроизводители. Кметът Пенка Пенкова връчи на отличените грамоти и парични награди, осигурени от Община Лом.

Дата: 15 февруари 2018 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА МОНТАНА БЕ ЧАСТ ОТ ИЗБИРАНЕТО И ПЪРВОТО ПОСРЕЩАНЕ НА ВИДИНСКИ МИТРОПОЛИТ ДАНИИЛ
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА МОНТАНА БЕ ЧАСТ ОТ ИЗБИРАНЕТО И ПЪРВОТО ПОСРЕЩАНЕ НА ВИДИНСКИ МИТРОПОЛИТ ДАНИИЛНа 4 февруари 2018 г. в синодалния параклис "Св. княз Борис-Михаил" в София Св. Синод на БПЦ-Българска Патриаршия в пълен състав проведе каноническия избор за нов Видински митрополит. На него присъства и нашият областен управител – Росен Белчев. Той поздрави новоизбрания Видински митрополит и му целуна ръка.
На 10 февруари 2018 г. Негово Високопреосвещенство Видинският митрополит Даниил пристигна в село Сумер, което е граничното селище между Врачанската и Видинската епархии. Там се състоя първото посрещане на новия Видински митрополит в храм "Св. преп. Параскева".
Мирополит Даниил бе придружаван от Високопреосвещения Врачански митрополит Григорий, натоварен от Св. Синод да представи новия Видински митрополит на неговото духовенство и епархиоти.

Дата: 12 февруари 2018 Виж още...
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НИНА ПЕТКОВА ПРИСЪСТВА НА ИЗЛОЖБАТА ПЕТИ ФОРУМ „МАЛКИ ГРАФИЧНИ ФОРМИ” – СОФИЯ 2017
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НИНА ПЕТКОВА ПРИСЪСТВА НА ИЗЛОЖБАТА ПЕТИ ФОРУМ „МАЛКИ ГРАФИЧНИ ФОРМИ” – СОФИЯ 2017Заместник областният управител - Нина Петкова присъства на откриването на изложбата от Пети форум „Малки графични форми” – София 2017, Секция „Графика и илюстрация” към  СБХ на 1 февруари 2018 г. в галерия „Кутловица” - Монтана.
По традиция форумът представя съвременните тенденции в графичното изкуство днес – от класическите техники на офорта, акватинтата, сухата игла, прегето, мецотинтото, високия печат и литографията до дигиталния принт и смесените техники.
Творбите наброяват 75, а  авторите около 50, сред които и местни графици, сред които: доц. Десислава Христова, проф. Боян Филчев, нашите съгражданки Виолета Апостолова и Гергана Иванова, която е още студент в графиката.

Дата: 2 февруари 2018 Виж още...