Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета


КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване


КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност


Banner 1

Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК МОНТАНА ПОДПИСА ДОГОВОР С ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЕРАТОР „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД - МОНТАНА
АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК МОНТАНА ПОДПИСА ДОГОВОР С ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЕРАТОР „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД - МОНТАНАДнес, 31 март 2016 г. от 11.30 ч. в заседателната зала на Областна администрация Монтана се проведе извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация ООД” – гр.  Монтана. Заседанието бе открито и водено от областният управител на област Монтана Ивайло Петров, който е  и председател на Асоциацията по водоснабдяване и канализация.
На форума присъстваха членовете на общото събрание на Асоциацията кметове и заместник кметове на общини в област Монтана, управителят на „ВиК” ООД – Монтана инж. Валери Иванов и гостите -  Ивета Маринова, началник отдел Дирекция „ВиК“ на МРРБ и Светлана Христова, главен експерт Дирекция „ВиК“ на МРРБ. 
      
Дата: 31 март 2016 Виж още...
КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ

ОСНОВАНИЕ:

Създава се с решение на Областния съвет за развитие на основание чл. 9, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта.

ФУНКЦИИ:

Целта на КЗ е да подпомага областния управител при провеждане на държавната политика по заетостта и обучението на възрастни. При осъществяване на дейността си комисията се съобразява с приоритетите на Областната стратегия за развитие и на регионалните, областните и общинските планове за развитие, както и с приоритетите на националните стратегически документи и Националния план за действие по заетостта.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА:

Дейността й е регламентирана от Правилник за устройството и дейността на Комисията по заетостта, който се приема от Областния съвет за развитие.

СЪСТАВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росен Белчев – Областен управител на област Монтана;
ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ: - Нина Петкова - зам. областен управител на област Монтана;
СЕКРЕТАР: Силва Викторова – главен експерт в дирекция АКРРДСАККРДС;

ЧЛЕНОВЕ:

1. Ася Иванова – зам.-кмет на община Берковица;
2. Николай Илиев – зам.-кмет на община Бойчиновци;
3. Силвия Тотева – служител по сигурността на информацията и кординатор по програми за заетост и социални услуги в общ. Брусарци;
4. Виолета Георгиева – главен експерт „Програми, проекти и хуманитарни дейности” в община Вълчедръм;
5. Анна Тачкова – специалист „Проекти и интеграция” в община Вършец;
6. Галя Йонска – главен експерт „Хуманитарни дейности” в община Георги Дамяново;
7. Альона Арсенова – директор на Дирекция „Хуманитарни и социални дейности и програми за заетост” в община Лом;
8. Иван Иванов – директор на специализираната администрация в община Медковец;
9. Светла Савова – главен експерт „Трудова заетост” в община Монтана;
10. Илия Илиев – зам.-кмет на община Чипровци;
11. Георги Георгиев – кмет на община Якимово;
12. Светла Узунова – директор на Дирекция „Регионална служба по заетост” – гр. Монтана;
13. Маргарита Сайкова – директор на ДБТ – гр. Монтана;
14. Лина Маринова – директор на ДБТ – гр. Берковица;
15. Мариета Господинова – директор на ДБТ – гр. Лом;
16. инж. Димитър Петров – директор на дирекция „Инспекция по труда” – гр. Монтана;
17. Георги Цеков – директор на РД „Социално подпомагане” – гр. Монтана;
18. Трайка Трайкова – началник на Регионално управление на образованието – Монтана;
19. Калина Филипова – директор на Дирекция АПФСДЧР в Областна дирекция „Земеделие” – гр. Монтана;
20. Мария Лазарова – председател на Регионален съвет на КНСБ – гр. Монтана;
21. инж. Иван Александров – председател на Синдикален Регионален Съюз на КТ „Подкрепа” – гр. Монтана;
22. Албена Захаринова – представител на Асоциация на индустриалния капитал в България;
23. Мая Владимирова Григорова – председател на Сдружение „Стопанска камара Монтана”.
24. Славка Нончева – председател на Търговско-промишлената палата – гр. Монтана;
25. Маргарита Борисова – Конфедерация на работодателите и индустриалците в България.
26. Светлин Гогов – представител на Съюз за стопанска инициатива.
27. инж. Костадин Георгиев – председател на Регионален съюз на хлебопроизводителите и сладкарите – гр. Монтана;
28. Стилиян Каменов – „Регионална занаятчийска камара“ – гр. Монтана;
29. Георгия Димитрова – Агенция за регионално развитие и БЦ 2000 – гр. Монтана;
30. Наталия Иванова – регионален представител за Северозападен район на АХУ;

*Съгласно чл. 6, ал. 3 от ППЗНЗ, директорът на ДРСЗ и/или упълномощени от изпълнителния директор на АЗ длъжностни лица, могат да участват в КЗ със съвещателен гласПРАВИЛНИКза устройството и дейността на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област Монтана

Протоколи от заседания

2010г.
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
Дата: 30 март 2016 Виж още...
КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ - ПРОТОКОЛИ 2016Г.
Дата: 30 март 2016 Виж още...
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ПОДКРЕПА НА УЯЗВИМИ МЛАДЕЖИ БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ НА КРЪГЛА МАСА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ПОДКРЕПА НА УЯЗВИМИ МЛАДЕЖИ БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ НА КРЪГЛА МАСА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНАНа 29.03.2016 г. в заседателната зала на Областна администрация Монтана се проведе кръгла маса на тема „Социалното предприемачество в подкрепа на уязвими групи деца и подрастващи“, организирана от УНИЦЕФ България, съвместно с Областна администрация Монтана .
Във форума участваха  двамата заместник областни управители Нина Петкова и Петър Петров, представители на Министерство на младежта и спорта, Агенцията за социално подпомагане, Български център за нестопанско право, РИО – Монтана, членове на Областния съвет за тристранно сътрудничество, представители на общините в област Монтана, НПО, директори  на  професионални гимназии в региона.
Целта на срещата е да се потърси възможност чрез развитието на социални предприятия да се намерят адекватни решения за успешно и дългосрочно социално включване на младежи, които не учат, не работят и не се преквалифицират (15-24 г).

Дата: 30 март 2016 Виж още...
ТЕСТВАТ СИРЕНИТЕ НА 1 АПРИЛ
ТЕСТВАТ СИРЕНИТЕ НА 1 АПРИЛНа 1 април, точно в 13,00 часа, в град Монтана ще се проведе тест на Националната  система  за ранно предупреждение и оповестяване на населението за бедствия и за оповестявяване при въздушна опасност  чрез задействане на крайните акустични устройства  (сирени) със сигнали, определени в чл.18 и чл. 19 от Наредбата за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия. Ще се излъчат национални сигнали за тревога и за край на тревогата.. Сигналите ще бъдат съпътствани от гласова информация. Тестът ще продължи до 15 минути. 
Такова тестване на сирените ще се проведе едновременно и в градовете, София, Бургас, Варна, Пловдив, Пазарджик, Русе, Кърджали, Смолян и Враца, както и на интегрираните към НСРПО Локална система за оповестяване (ЛСО)  на АЕЦ „Козлодуй” и ЛСО на „Арсенал” – Медет” АД.
Тестът се провежда с цел проверка на техническото състояние на сиренната система, повишаване уменията на оперативните дежурни за задействане на системата и излъчване на информация на живо и обучение на населението за разпознаване на сигналите. 


Дата: 29 март 2016 Виж още...
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Дата: 29 март 2016 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ СЕ СРЕЩНА С ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ СЕ СРЕЩНА С ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИПо време на изнесена приемна областният управител на област Монтана Ивайло Петров, съвместно с народният представител Десислава Атанасова  се срещнаха  с жители на община Чипровци. По време на организираната  приемна  ,  хората  от Чипровци и малките населени места в общината, потърсиха съдействие от областния управител за разрешаване на редица проблеми , свързани с инфраструктурата , незаконното изсичане на гората в региона и въпроси свързани със  земеделски имоти. 

Дата: 28 март 2016 Виж още...
ЗАПОВЕД
Дата: 25 март 2016 Виж още...
РЕГИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН ПРОВЕДЕ СВОЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
На 24 март 2015 г. в зала „Плевен“, в сградата на Областна администрация - Плевен се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район. Заседанието беше открито и ръководено от г-жа Ралица Добрева - председател на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район и Областен управител на област Плевен.
В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати, на Министерския съвет, на Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД, както и представители на академичните среди.
Дата: 25 март 2016 Виж още...
ИЗГОТВИХА РЕГЛАМЕНТА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОД ПО ПЪТЯ НА БОТЕВАТА ЧЕТА "КОЗЛОДУЙ – ОКОЛЧИЦА" 2016 Г

ИЗГОТВИХА РЕГЛАМЕНТА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОД ПО ПЪТЯ НА БОТЕВАТА ЧЕТА "КОЗЛОДУЙ – ОКОЛЧИЦА" 2016 ГРегламент за провеждане на 70-ти Национален туристически поход по пътя на Ботевата чета "Козлодуй – Околчица" 2016 г., посветен на 140-та годишнина от героичния подвиг на Христо Ботев и неговата чета изготви Областна администрация - Враца. Традиционният поход, който ежегодно се провежда от 27 май до 2 юни, дава възможност на туристите да преминат по 120 - километровия исторически път от Козлодуйския бряг до връх Околчица. Основен организатор и координатор на дейностите по провеждане на похода е Областна администрация – Враца. Събитието се осъществява под патронажа на Президента на Република България Росен Плевнелиев, със съдействието на Министерство на образованието и науката, Регионалните инспекторати по образованието, Министерство на туризма, Български туристически съюз и СКО „Леденика“ - Враца и се финансира от Министерски съвет на Република България.

Дата: 24 март 2016 Виж още...
ОБЛАСТЕН ЩАБ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ И ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НАЦИОНАЛНИЯ И С ОБЩИНСКИТЕ ЩАБОВЕ
ОСНОВАНИЕ:
Създаден е на основание чл. 64, ал. 1, т. 1 и т. 10 от Закона за защита при бедствия, във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 20 от Устройствения правилник на областните администрации.
ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ:
Областният щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с Националния и с общинските щабове е консултативно звено към Областния управител. Съвместно с териториални структури на министерства и ведомства и юридически лица в областта, съобразно компетентността им подпомага Областния управител при упражняване на правомощията си за изпълнение на дейностите по организиране и ръководство на защитата на живота и здравето на населението, инфраструктурата, опазването на околната среда и имуществото при бедствия. Областният щаб изпълнява и дейности съгласно Плана за противодействие на тероризма в област Монтана за пресичане на терористична дейност и овладяване на последствия от терористични актове на областно ниво. Същият се свиква по нареждане на Областния управител на област Монтана..
СЪСТАВ:
Съставът на Областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия в област Монтана и за взаимодействие с Националния и с общинските щабове е определен със Заповед № ОМП-02-5-(1)/13.06.2017 г. на Областния управител на област Монтана и е, както следва:

І. ОСНОВЕН СЪСТАВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росен Белчев - областен управител на област Монтана;
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Цветко Цветков – заместник областен управител на област Монтана;
СЕКРЕТАР: гл. инспектор Генади Горанов – началник сектор „Център за професионална квалификация” към РД „Пожарна безопасност и защита на населението” - Монтана
и
ЧЛЕНОВЕ:
1. инж. Иван Тодоров – главен секретар на Областна администрация Монтана;
2. Даниела Миронова – директор на дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" в Областна администрация Монтана;
3. инж. Нели Дацова – директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Монтана;
4. Володя Марков – главен специалист в дирекция АПОФУС в Областна администрация Монтана;
5. ст. комисар Ивайло Антонов – директор на Областна дирекция на МВР – Монтана;
6. комисар Венцислав Райков – директор на РД „Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана;
7. Езекия Езекиев – директор на ТД „Национална сигурност” – Монтана;
8. гл. инспектор Илиян Кънчев – началник на Зонално жандармерийско управление – Монтана;
9. Калин Вазонов – началник на „Районен център 112” – Монтана;
10. подполковник Георги Крайнов – командир на Военно формирование 54990;
11. Олег Димитров – прокурор в Окръжна прокуратура Монтана;
12. д-р Елена Борисова – директор на Регионална здравна инспекция – Монтана;
13. инж. Емил Данов – директор Дирекция „Превантивна дейност” в Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Монтана;
14. д-р Людмил Антов – началник отдел „Здравеопазване на животните” в Областна дирекция по безопасност на храните – Монтана;
15. инж. Димитър Петров – директор на дирекция „Инспекция по труда” – Монтана;
16. Силвия Симеонова – главен експерт в дирекция АПФСДЧР в Областна дирекция „Земеделие” – Монтана;
17. Стойна Георгиева – главен инспектор в Областен отдел „Автомобилна администрация” – Монтана;
18. Трайка Трайкова – началник на Регионално управление на образованието – Монтана;
19. инж. Сашко Каменов – директор на Регионална дирекция по горите Берковица;
20. инж. Нистор Гергов – старши експерт в дирекция „Контрол” към Басейнова дирекция „Дунавски район”;
21. Леночка Ангелова – директор на Хидрометеорологична обсерватория Монтана;
22. инж. Мая Ройдева – директор на ОС на Българския червен кръст – Монтана;
23. инж. Володя Вълов – директор на Областно пътно управление – Монтана;
24. инж. Валери Иванов – управител на „В и К” ООД – Монтана;
25. инж. Красимир Георгиев – ръководител МЕР Монтана към „Електроенергиен системен оператор” ЕАД;
26. инж. Георги Иванов – заместник-ръководител Направление Монтана – Видин към „ЧЕЗ Разпределение България” АД;
27. инж. Игор Репкин – ръководител звено ХТР – Монтана към „Напоителни системи” ЕАД – клон Мизия;
28. инж. Калин Костов – мениджър гр. Монтана в „Овергаз мрежи” АД.

IІ. РЕЗЕРВЕН СЪСТАВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росен Белчев – областен управител на област Монтана;
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нина Петкова – заместник областен управител на област Монтана;
СЕКРЕТАР: гл. инспектор Генади Горанов – началник сектор „Център за професионална квалификация” към РД „Пожарна безопасност и защита на населението” Монтана
и
ЧЛЕНОВЕ:
1. инж. Иван Тодоров – главен секретар на Областна администрация Монтана; 
2. Даниела Миронова – директор на дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" в Областна администрация Монтана; 
3. инж. Нели Дацова – директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Монтана; 
4. Володя Марков – главен специалист в дирекция АПОФУС в Областна администрация Монтана; 
5. комисар Денис Хилмиев – началник отдел „Охранителна полиция” в Областна дирекция на МВР – Монтана; 
6. гл. инспектор Ивайло Цветанов – началник сектор „Превантивна и контролна дейност” към РД „Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана; 
7. Димитър Попов – началник сектор в ТД „Национална сигурност” Монтана; 
8. гл. инспектор Александър Стефанов – заместник-началник на Зонално жандармерийско управление – Монтана; 
9. Калин Вазонов – началник на „Районен център 112” – Монтана; 
10. майор Симеон Цеков – началник на щаба на Военно формирование 54990; 
11. Галя Александрова – прокурор в Окръжна прокуратура Монтана; 
12. д-р Мария Каменова – заместник директор на Регионална здравна инспекция – Монтана; 
13. Пламен Петков – главен експерт „КПКЗ” в Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Монтана; 
14. д-р Иванка Делева – началник отдел „Контрол на храните” в Областна дирекция по безопасност на храните – Монтана; 
15. Младен Петков – главен инспектор в дирекция „Инспекция по труда” Монтана; 
16. Калин Каменов – главен експерт в ОбС „Земеделие” Бойчиновци към ОД „Земеделие” Монтана; 
17. Петър Манчев – инспектор в Областен отдел „Автомобилна администрация” Монтана; 
18. инж. Нина Кирилова – старши експерт по професионално образование в РУО – Монтана; 
19. инж. Юрий Флоров – зам.-директор на Регионална дирекция по горите Берковица; 
20. инж. Здравка Иванова – младши експерт в дирекция „Контрол” към Басейнова дирекция „Дунавски район”; 
21. Ваня Симеонова – отговорник синоптична станция Монтана към ХМО Монтана; 
22. Благовеста Нончева – експерт „Мениджмънт на бедствията” в ОС на Българския червен кръст – Монтана; 
23. Летко Каменов – старши специалист ИРД в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности” в Областно пътно управление – Монтана; 
24. Детелин Иванов – длъжностно лице БЗ и служител ОМП към „В и К” ООД – Монтана; 
25. инж. Даниел Ханджийски – системен администратор в „Електроенергиен системен оператор” ЕАД към МЕР Монтана; 
26. Даниел Коларски – ръководител Оперативен център Монтана към „ЧЕЗ Разпределение България” АД; 
27. инж. Виктор Белински – инженер ХЕС в ХТР Монтана към „Напоителни системи” ЕАД – клон Мизия; 
28. инж. Николай Колданов – главен експерт в „Овергаз мрежи” АД.

Протоколи от заседания:
2011г.

2012г.
2013г.
 
Дата: 23 март 2016 Виж още...
ПРОЕКТ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 БЕ ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ
ПРОЕКТ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 БЕ ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕДнес, 23.03.2016 г., на заседание на Областния съвет за развитие на област Монтана бе обсъден и одобрен разработеният проект на Областна стратегия за развитието на социалните услуги в област Монтана за периода 2016 – 2020 г. Заседанието се проведе под ръководството на областния управител Ивайло Петров и с участието на заместник областните управител Нина Петкова и Петър Петров. 
На срещата присъстваха директорът на РД „Социално подпомагане” – Монтана  Георги Цеков, членове на Областния оперативен екип, подготвил стратегическия документ, кметове на общини, общински съветници, представители на дирекциите „социално подпомагане” и регионалните браншови структури в област Монтана. 

Дата: 23 март 2016 Виж още...
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО (НССЗ) С ИЗНЕСЕНИ ПРИЕМНИ В БЕРКОВИЦА И ВЪРШЕЦ
Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще проведе две изнесени приемни в област Монтана до края на месец март. На 25 март 2016 г. НССЗ ще организира приемни в Общинска администрация на градовете Берковица и Вършец. Целта на изнесените приемни е да се разшири и улесни достъпа на земеделските производители до консултантските услуги на службата. Приемните ще се осъществят в населените места, както следва:
  • гр. Берковица от 10:00 до 13:00 ч.
  • гр. Вършецот 14:00 до 17:00 ч.
По време на изнесените приемни земеделските производители могат да получат на място актуална информация и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони включително и за възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., схемите за директни плащания и националните схеми за подпомагане.

Дата: 23 март 2016 Виж още...
ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ 2016 Г.
Дата: 23 март 2016 Виж още...
ФОЛКЛОРНА ФОРМАЦИЯ „ТОРЛАШКИ НАПЕВИ” ОТПРАЗНУВА СВОЯ ПЕТНАДЕСЕТИ РОЖДЕН ДЕН

ФОЛКЛОРНА ФОРМАЦИЯ „ТОРЛАШКИ НАПЕВИ” ОТПРАЗНУВА СВОЯ ПЕТНАДЕСЕТИ РОЖДЕН ДЕНС празничен концерт, наречен „Торлашка пролет”, в препълнения салон на Драматичен театър – Монтана, фолклорна формация „Торлашки напеви” с художествен ръководител Цветан Цветанов, отбеляза своя 15 –ти рожден ден. Официални  гости на тържеството бяха областният управител Ивайло Петров, зам. областният управител Нина Петкова, кметът на община Монтана Златко Живков,  началникът на  РИО на МОН, Монтана Трайка Трайкова и директорът на ГПЧЕ „Петър Богдан” – Монтана, Пенка Ненкова.

„Българският фолклор е неизменна  част от нашия живот.   С вашето присъствие на  сцената, с голямата си обич към родното,  към корените, винаги ще поддържате  самочувствието ни на българи”, каза в приветствието си областният управител Ивайло Петров. Той  връчи поздравителен адрес и плакет за цялостно творчество на ръководителя на формацията Цветан Цветанов. 


Дата: 22 март 2016 Виж още...