Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета


КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване


КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност


Banner 1

Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

РАБОТНА СРЕЩА С ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА
РАБОТНА СРЕЩА С ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА С оглед необходимостта да бъдат предприети мерки за намаляване на високото равнище на безработица в област Монтана на  29.02.2016 г. в  Областна администрация Монтана областният управител Ивайло Петров бе домакин на  работна среща  във връзка с реализация на Активната политика на пазара на труда, осъществявана от Министерство на труда и социалната политика. Във форума взеха участие Валентина Георгиева- изпълнителен директор на Агенцията по заетостта, директори на дирекции в Агенцията по заетостта, директора на дирекция „Регионална служба по заетостта” – Монтана – Начко Найденов, директори  на дирекции „Бюро по труда” – Монтана, Видин и Враца, кметове на общините в област Монтана, представители на браншови организации и бизнеса в региона.   
Дата: 29 февруари 2016 Виж още...
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НИНА ПЕТКОВА НА ГОСТИ НА ДЕЦАТА В РАБОТИЛНИЦАТА ЗА МАРТЕНИЦИ В ЧИПРОВЦИ
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НИНА ПЕТКОВА НА ГОСТИ НА ДЕЦАТА В  РАБОТИЛНИЦАТА ЗА МАРТЕНИЦИ В ЧИПРОВЦИ Заместник областният управител Нина Петкова бе гост в Работилницата за мартеници към  Исторически музей – Чипровци. Заедно с възпитаници  на местното училище, в  Катеринината къща към музея, те изработиха традиционни български  мартеници. С голям ентусиазъм, талант и творчество цветните маниста с  традиционните бели и червени  конци, се превърнаха в уникални мартенички,  които децата ще вържат на своите близки и приятели, а част от тях  ще бъдат изложени в музея. 
Тази година Работилницата за мартеници към Исторически музей-Чипровци отбелязва 10 години от нейното откриване. 

Дата: 29 февруари 2016 Виж още...
ПРЕДСТОЯЩА РАБОТНА СРЕЩА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – МОНТАНА ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА АКТИВНАТА ПОЛИТИКА НА ПАЗАРА НА ТРУДА
ПРЕДСТОЯЩА РАБОТНА СРЕЩА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – МОНТАНА ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА АКТИВНАТА ПОЛИТИКА НА ПАЗАРА НА ТРУДАВъв връзка с реализацията на Активната политика на пазара на труда, осъществявана от Министерство на труда и социалната политика, както и с оглед необходимостта да бъдат предприети мерки за намаляване на високото равнище на безработица в област Монтана на 29.02.2016 г. (понеделник) от 11.00 часа в заседателната зала на Областна администрация Монтана ще се проведе работна среща с г-жа Валентина Георгиева – изпълнителен директор на Агенцията по заетостта. 

Дата: 25 февруари 2016 Виж още...
КОМИСИЯТА ПО ЕВРОПЕЙСКИ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ В 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПРОВЕДЕ В МОНТАНА ИЗНЕСЕНО ЗАСЕДАНИЕ
КОМИСИЯТА ПО ЕВРОПЕЙСКИ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ В 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ  ПРОВЕДЕ В МОНТАНА ИЗНЕСЕНО ЗАСЕДАНИЕНа  22 февруари 2016 г. областният управител Ивайло Петров бе домакин на изнесени заседания на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове в 43-то Народно събрание. Основната тема в дискусията бе  „Програмите, съфинансирани със средства от ЕС – проблеми, научени уроци, перспективи”. Срещата се проведе в заседателната зала на Областна администрация – Монтана с участието на народните представители от региона Десислава Атанасова и доц. Борислав Великов, депутати от парламентарната комисия
Дата: 23 февруари 2016 Виж още...
АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК – МОНТАНА ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА
АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК – МОНТАНА ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩАНа 22.02.2016 г. в  Областна администрация - Монтана се проведе работна среща-дискусия, организирана от Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Монтана. На срещата присъстваха народните представители от 12 МИР – Монтана Десислава Атанасова, доц. Борислав Великов, доц. Петър Чобанов и Чавдар Пейчев, двамата зам. областни управители Нина Петкова и Петър Петров, управителят на Вик – Монтана инж. Валери Иванов, кметове на общини и медии. 
Дата: 23 февруари 2016 Виж още...
МОНТАНА ОТДАДЕ ПОЧИТ НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА ВАСИЛ ЛЕВСКИ
МОНТАНА ОТДАДЕ ПОЧИТ НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА ВАСИЛ ЛЕВСКИДнес Монтана отбеляза 143 години от гибелта на  Апостола на свободата Васил Левски. В църковния храм „Св. Св. Кирил и Методий бе отслужена панихида в памет на Дякона, на която присъстваха и двамата заместник областни управители Нина Петкова и Петър Петров. По-късно те поднесоха венец пред Паметника на Васил Левски и радетелите на духа и свободата от българския Северозапад в областния град.  


Дата: 19 февруари 2016 Виж още...
КОМИСИЯТА ПО ЕВРОПЕЙСКИ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ В 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ С ИЗНЕСЕНИ ЗАСЕДАНИЯ В МОНТАНА
На  22 февруари 2016 г. от 13.00 ч.  в заседателната зала на Областна администрация – Монтана ще се проведат изнесени заседания на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове в 43-то Народно събрание съвместно с представители на Министерството на  регионалното развитие и благоустройството, Министерство на икономиката, Министерство на земеделието и Централното координационно звено.  Основен акцент в дневния ред на събитието ще бъде дискусия на тема „Програмите, съфинансирани със средства от ЕС – проблеми, научени уроци, перспективи”.
От 16.00 ч. ще се проведе дискусия с бенефициенти по програмите, съфинансирани със средства от ЕС, представители на фирми, неправителствени организации и гражданското общество в област Монтана. 
Дата: 19 февруари 2016 Виж още...
ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „ПЛАНИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ” ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В МОНТАНА
От 22 до 26 февруари 2016 г., от 09.00 ч. в Конферентната зала на хотел „Житомир”, гр. Монтана ще се проведе обучение във връзка с изпълнение на грантова схема BG04-04-05 „Обучение и образователни дейности за повишаване на административния капацитет, свързан с мерките по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници”.
Темата на обучението е „Планиране и изпълнение на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници” и се провежда със съдействието на Министерство на енергетиката. 

Дата: 19 февруари 2016 Виж още...
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД
ОСНОВАНИЕ:
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 43, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

ФУНКЦИИ:
Областният съвет по условия на труд е регионален орган за осъществяване на координация, консултации и сътрудничество на областно равнище при разработването и осъществяването на политиката за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на територията на област Монтана.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА:
Дейността му е регламентирана от Правилника за организацията и дейността на Областния съвет по условия на труд в област Монтана.

СЪСТАВ:
Постоянния поименен състав на Областния съвет по условия на труд в област Монтана, както следва:
І. Представители на Областна администрация Монтана:
1. Нина Пламенова Петкова – председател и заместник областен управител на област Монтана;
2. инж. Иван Тодоров – гл. секретар в Областна администрация Монтана;


ІІ. Представители на регионалните структури на национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите:
3. Мария Лазарова – председател на Регионален съюз на Конфедерация на независимите синдикати в България /РС на КНСБ/ Монтана;
4. инж. Иван Александров – Синдикален регионален съюз на Конфедерация на труда „Подкрепа” /СРС на КТ „Подкрепа”/ Монтана;
5. инж. Иван Сергисов – представител на Асоциация на индустриалния капитал в България за област Монтана;
6. инж. Славка Нончева – председател на Търговско–промишлена палата /ТПП/ Монтана; 
7. Мая Григорова – представител на Българска стопанска камара – Монтана; 
8. Маргарита Борисова – представител на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ – Монтана; 
9. Светлин Гогов – представител на Съюз за стопанска инициатива – Монтана.


ІІІ. В заседанията на съвета без право на глас при приемане на решения могат да участват представители на: териториални структури на държавната власт, местната власт, предприятия, ведомства и други организации, имащи отношение към разглежданите проблеми.

ІV. Секретар на Областния съвет по условия на труд в област Монтана
7. Биляна Борисова– старши експерт в дирекция АКРРДС в Областна администрация Монтана.

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на областния съвет по условия на труд в област Монтана

Протоколи от заседания:
2014г.

Дата: 19 февруари 2016 Виж още...
СЪОБЩЕНИЕ
СЪОБЩЕНИЕДържавната агенция за закрила на детето обявява процедура за избор на членове на Съвета на децата от областите Благоевград, Бургас, Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Силистра, Сливен, Смолян, Стара Загора, София област, Шумен, Ямбол и на деца от уязвими групи. Промяната в състава се налага поради навършване на 18 години или изтичане на 2-годишния мандат на част от членовете на Съвета. Съветът на децата е консултативен орган към председателя на ДАЗД, който работи в изпълнение на основни принципи на Конвенцията за правата на детето и Закона за закрила на детето. В него членуват 33 деца на възраст до 18 г. Създаден е през 2003 Г., за да се насърчи детското участие в процеса на изработване на политики за децата и вземане на решения. До момента негови членове са били над 100 момичета и момчета от цялата страна. Като представители на гласа на младите хора на местно и национално ниво, членовете на Съвета на децата организират различни инициативи за популяризиране на правата на децата и детското участие, изразяват становища по проекти на нормативни документи. През миналата година те реализираха 2 много успешни кампании - "Безопасно и здравословно лято" и "Децата имат права", по време на която запознаха над 3000 деца от 1 до 4 клас в цялата страна с Конвенцията за правата на детето. За членове на Съвета могат да кандидатстват деца на възраст от 7 до 17 години, записани в редовна форма на обучение, които притежават креативност; организаторски умения, да мотивират и обединяват връстниците си за определени каузи или събития; да могат да изразяват и защитават общото мнение. За целта е необходимо в срок до 31.03.2016 г. всеки кандидат да изпрати автобиография и мотивационно писмо на e-mail: реtуа.dimitrоvа@sаср.gоvегnment.Ьg или tsvetelinа. tsvеtапоvа@sacp. gоvегпшепt. bg. Новите членове на Съвета на децата ще бъдат избрани от комисия, назначена от председателя на ДАЗД, в която ще има представители на ДАЗД, на неправителствени организации, работещи с и за деца, и на Съвета на децата. Представителят на всяка област ще бъде определен между кандидатите за съответния регион. Информация за условията и процедурата за избор може да бъде намерена на сайта на ДАЗД - http://sacp.government.bg/bg/za-agenciyata/konsultativni-organi/savet-na- decata/
Дата: 18 февруари 2016 Виж още...
ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
ОСНОВАНИЕ:
Създадена в изпълнение на § 1а, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата.

ФУНКЦИИ:
Комисията има за задача да координира и контролира решаването на проблеми по безопасността на движението в област Монтана, да изготвя ежегоден доклад за състоянието на безопасността на движението и приема мерки за нейното подобряване.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА:
Дейността й е регламентирана от Правилата за състава и дейността на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата.

СЪСТАВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Росен Белчев – Областен управител на област Монтана
СЕКРЕТАР: инж. Силвия Георгиева– старши експерт експерт в Областна администрация Монтана
ЧЛЕНОВЕ:
1. гл. инсп. Елвис Иванов – началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Монтана; 
2. Стела Йорданова – представител на Областно пътно управление – Монтана; 
3. Петър Манчев – представител на Областен отдел „Автомобилна администрация” – Монтана; 
4. Генади Горанов – началник сектор „Център за професионална квалификация” към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана; 
5. инж. Нина Кирилова – представител на Регионално управление на образованието – Монтана; 
6. Георги Цеков – директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Монтана; 
7. д-р Татяна Кабзималова-Захариева – представител на Регионална здравна инспекция – Монтана; 
8. д-р Людмил Михайлов – завеждащ ФСМП Монтана; 
9. Благовеста Нончева – представител на Областен съвет на БЧК – Монтана; 
10. Радослав Найденов – представител на община Берковица; 
11. Младен Аврамов – представител на община Бойчиновци; 
12. Костадинка Петрова – представител на община Брусарци; 
13. Боян Аврамов – представител на община Вълчедръм; 
14. Петър Стефанов – представител на община Вършец; 
15. Милена Фиданова – представител на община Георги Дамяново; 
16. Бранимир Антов – представител на община Лом; 
17. инж. Иван Иванов – представител на община Медковец; 
18. инж. Юлия Игнатова – представител на община Монтана; 
19. Ивалина Георгиева – представител на община Чипровци; 
20. Кирчо Кирилов – представител на община Якимово; 
21. Борис Христов – управител на „СУАБ – СБА” ЕООД – клон Монтана; 
22. Димитър Иванов – представител на Националната транспортна камара; 
23. Людмил Колов – представител нa Региoнална организация на автобусните превозвачи гр. Монтана; 
24. Владимир Илиев – преподавател-инструктор, член на ръководството на Национален авто-инструкторски съюз за област Монтана; 
25. Златина Стоянова – представител на Българска асоциация на пострадали при катастрофи за област Монтана;ПРАВИЛА за състава и дейността на областната комисия по безопастност на движението по пътищата

Презентация: Пътно-транспортна обстановка на територията на област Монтана за 2012 г.

Протоколи от заседания:
2012г.
2013г.
Дата: 17 февруари 2016 Виж още...
ПОРЕДНА РАБОТНА СРЕЩА НА ОБЛАСТНИЯ ОПЕРАТИВЕН ЕКИП ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛИГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА 2016-2020
ПОРЕДНА РАБОТНА СРЕЩА НА ОБЛАСТНИЯ ОПЕРАТИВЕН ЕКИП ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛИГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА 2016-2020 На 12.02.2016 г. в Областна администрация Монтана се проведе поредна работна среща на Областния оперативен екип, на която бяха обсъдени коригираните приоритетни направления на социалните услуги по общини и набелязани  специфичните цели по направленията на същите. Срещата бе ръководена от зам. областният управител Петър Петров.
В широк контекст, политиките на социално включване обхващат всички уязвими общности и индивиди, които имат нужда от подкрепа. В логиката на Областната стратегия за социалните услуги 2016-2020, обособяването на интервенцията за децата,  пълнолетните и старите хора в отделни направления помага да се очертае спецификата на услугите за тези рискови групи.

Дата: 16 февруари 2016 Виж още...
Заповед
Дата: 15 февруари 2016 Виж още...
Областна комисия по транспорт
ОСНОВАНИЕ:
Създадена на основание чл. 11, ал. 1 от Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.

ФУНКЦИИ:
Обсъжда предложенията на общините за промени в областната транспортна схема и ги предлага на Областния управител за утвърждаване.
Обсъжда предложенията на общините за промени в републиканската транспортна схема и ги предлага на Областния управител за съгласуване.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА:
Съгласно Наредба № 2 промени в републиканската транспортна схема се правят 4 пъти годишно. Промените в областната транспортна схема не са ограничени.
 
 
СЪСТАВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росен Белчев – Областен управител на област Монтана
ЧЛЕНОВЕ:
1.Силвия Георгиева– старши експерт в дирекция АКРРДС в Областна администрация Монтана
2.Катя Петкова – гл. юрисконсулт в Областна администрация Монтана
3.Виктор Начев – представител на ИА „Железопътна администрация”
4.Мартин Марков – представител на Превозна служба Видин, „БДЖ – ПП” ЕООД
5.Радослав Найденов – представител на Община Берковица
6.Ваня Симеонова – представител на община Бойчиновци
7.Михаела Михайлова – представител на община Брусарци
8.Слави Пачкин – представител на община Вълчедръм
9.Георги Аврамов – представител на община Вършец
10.Милена Фиданова – представител на община Г. Дамяново
11.Бранимир Антов – представител на община Лом
12.Иван Иванов – представител на община Медковец
13.Даниела Генурова – представител на община Монтана
14.Ивалина Георгиева – представител на община Чипровци
15.Жина Трендафилова – представител на община Якимово
16.Любомир Бранков – началник на Областен отдел „Автомобилна администрация” – Монтана
17.Димитър Иванов – регионален представител на Национална транспортна камара
18.Людмил Колов – председател на Регионален съюз на превозвачите гр. Монтана
19.Стела Йорданова – представител на Областно пътно управление – Монтана

Резервни членове:
1.Мария Григорова – ст. юрисконсулт в Областна администрация Монтана
2.Недялко Панталеев – началник на Превозна служба Видин, „БДЖ – ПП” ЕООД
3.Стойна Георгиева – гл. инспектор в РД „Автомобилна администрация” – Монтана
4.Данчо Достинов – представител на Регионален съюз на превозвачите гр. Монтана


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работата на постоянно действаща междуведомствена областна комисия по транспорт.

Протоколи от заседания
:

Дата: 15 февруари 2016 Виж още...
ИЗЛОЖБА НА МЛАДИ ТАЛАНТИ В ГАЛЕРИЯ „КУТЛОВИЦА”
ИЗЛОЖБА НА МЛАДИ ТАЛАНТИ В ГАЛЕРИЯ „КУТЛОВИЦА”С голяма изложба „3 по 10" на три от най- успешните си ученички художника-педагог Рени Петрова започна поредица от събития по повод 35 години от работата си с деца. Експозицията в галерия „Кутловица” представя 10-те години рисуване на възпитаничките на Студио по изобразително изкуство „Рениарт” - Василена Александрова, Веселина Кръстева и Десислава Григорова. Момичетата са носители на редица престижни награди в България и чужбина. Събитието бе удостоено от многобройна публика - ценители и почитатели на изкуството в областния град.
Дата: 11 февруари 2016 Виж още...