Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване


КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност


Banner 1

Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНА
ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНАКoмиcията  пo зaeтocтта  към Областния съвет за развитие на област Монтана  пpoвeдe първото зaceдaниe за година, което бе oткpитo oт зaмecтник oблacтният yпpaвитeл Нина Петкова . Разглеждането и съгласуването на предложенията на директорите на държавните и общинските училища от област Монтана за държавен план-прием по професии за учебната 2016 – 2017 година, бе основна точка от дневния ред на днешното заседание.
От изнeceнитe дaнни cтaнa яcнo, чe през следващата учебна година отпада вечерната форма след VII-ми клас. Професията „Сътрудник в малък и среден бизнес” е нова за гимназия „Димитър Маринов” – Вълчедръм.
Дата: 27 януари 2016 Виж още...
ПОКАНИ И МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД,-МОНТАНА, НАСРОЧЕНО ЗА 26.02.2016Г
Дата: 27 януари 2016 Виж още...
ОБЛАСТНАТА КООРДИНАЦИОННА ГРУПА
В процес на актуализация.


Дата: 27 януари 2016 Виж още...
ДИСКУСИОННА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНГОФАМИЛНИ СЕМЕЙНИ ЖИЛИЩА СЕ ПРОВЕДЕ В МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ДИСКУСИОННА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНГОФАМИЛНИ СЕМЕЙНИ ЖИЛИЩА СЕ ПРОВЕДЕ В МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТООбластният управител Ивайло Петров, заместник - областният управител Нина Петкова, експерти от Областна администрация Монтана и представители на общини в област Монтана  участваха в дискусионна среща във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на мнгофамилни семейни жилища,  която се проведе в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Форумът бе организиран от министъра на регионалното развитие Лиляна Павлова с участието на представители на общини и областни администрации в страната. 
По Националната програма вече са сключени споразумения за обновяването на около 2000 сгради, като в момента се работи по 600 от тях. Най-много сгради са одобрени в областите  Бургас, Благоевград, Хасково, София, Пловдив, Стара Загора, каза министър Павлова. 

Дата: 26 януари 2016 Виж още...
ЗАПОВЕД
ЗАПОВЕД ДС-15-5(1) от 22.01.2016.гДата: 22 януари 2016 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА
Във връзка с приетия с Решение № 1 от 05.01.2016 г. на Министерски съвет Национален план за противодействие на тероризма, областният управител на област Монтана Ивайло Петров проведе работна среща с представители на общините в област Монтана, ТД „Национална сигурност” - Монтана, ОД МВР - Монтана и РД ПБЗН -  Монтана.
Присъстващите бяха запознати с изискването за разработване на Общински планове за действие при терористична дейност, които в двумесечен срок от влизане в сила на решението следва да са приети от Общинските съвети, а данните от тях следва да  бъдат използвани за разработване на Областен план за противодействие на тероризма.

Дата: 21 януари 2016 Виж още...
РАБОТНА СРЕЩА ПО ПОВОД ИЗМЕНЕНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ БЕ ПРОВЕДЕНА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОТНА СРЕЩА ПО ПОВОД ИЗМЕНЕНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ БЕ ПРОВЕДЕНА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯОбластният управител Ивайло Петров и директорът на Областна дирекция „Земеделие”- Монтана д-р Виолета Гергова проведоха работна среща във връзка с измененията на нормативната уредба, относно отдаването под наем или аренда на пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд, както и измененията, касаещи статута на земеделските земи по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), които са предоставени за стопанисване и управление на общините. В срещата взеха участие експерти на Областна дирекция „Земеделие” – Монтана, Областна дирекция Държавен фонд „Земеделие” – Монтана, Областна дирекция по безопасност на храните – Монтана,  представители на общините в областта, както и членове на Областния консултативен съвет по животновъдството.

Дата: 21 януари 2016 Виж още...
В СЕЛО ГАВРИЛ ГЕНОВО ПРАЗНУВАХА БАБИНДЕН
В СЕЛО ГАВРИЛ ГЕНОВО ПРАЗНУВАХА БАБИНДЕНЗаместник областният управител Нина Петкова  присъства на Бабинден в читалището на село Гаврил Геново, община Георги Дамяново. Тя поздрави присъстващите с пожелание за здраве и много семейно щастие, озарено от детски усмивки.
Празникът на бабите уважиха също кметът на община Георги Дамяновo Цветелина Александрова и председателят на общинския съвет д-р Мирослав Паньов, който е и личен лекар на жителите на селото.

Дата: 21 януари 2016 Виж още...
ЗАСЕДАНИЕ НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ОПАСНОСТТА ОТ ЗЛОПОЛУКИ ПРИ ПРЕСИЧАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ ОТ ЖИВУЩИТЕ В КВАРТАЛ „ОГОСТА”, ГР. МОНТАНА
ЗАСЕДАНИЕ НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА  НАМАЛЯВАНЕ ОПАСНОСТТА ОТ ЗЛОПОЛУКИ ПРИ ПРЕСИЧАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ ОТ ЖИВУЩИТЕ В КВАРТАЛ „ОГОСТА”, ГР. МОНТАНАСъс Заповед № РД 22-2/20.01.2016 г.  на Областния управител на област Монтана днес, 21.01.2016 г. в заседателната зала на Областна администрация – Монтана  се проведе първото заседание на Междуведомствената комисия за  организиране на превантивни дейности и мероприятия и изготвяне на предложения относно предприемане на мерки и технически решения за намаляване опасността от злополуки при пресичане на железопътната линия от живущите в квартал „Огоста”, гр. Монтана.

Дата: 21 януари 2016 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПОЗДРАВИТЕЛЕН    АДРЕСУважаеми лекари и акушери,

Днес, когато по традиция отбелязваме Деня на родилната помощ, записан в традиционния календар като Бабинден, позволете ми да изкажа своята признателност и уважение към всички Вас, хората, които дарявате радост на семействата и помагате да се раждат здрави и красиви деца!  
Убеден съм, че на този ден ще получите благодарността на много щастливи родители за Вашия професионализъм, човечност и отдаденост, за неуморния Ви труд и безсънните нощи в името на живота!
Пожелавам Ви здраве, лично щастие и заслужени поводи за гордост и удовлетворение!

Честит празник!

Ивайло Петров
Областен управител на област Монтана

Дата: 21 януари 2016 Виж още...
ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ НА МОНТАНА, ВРАЦА И ВИДИН НА РАБОТНА СРЕЩА В МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ НА МОНТАНА, ВРАЦА И ВИДИН НА РАБОТНА СРЕЩА В МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Работна среща с областните управители на областите Монтана, Враца и Видин, по повод на Целенасочената инвестиционна програма в подкрепа на Северозапада, се състоя на 19.01.2016 г. в зала “Пресцентър ” на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
Основна тема на събитието, чиито домакин бе зам. министърът на регионалното развитие г-н Иван Аспарухов, бе представяне и обсъждане на предложения за инвестиционни проекти от трите области, притежаващи проектна готовност да стартират реализация в рамките на част “Инвестиционна” от Целенасочената програма.

Дата: 19 януари 2016 Виж още...
РЕШЕНИЯ ЗА 2015 Г.
Дата: 14 януари 2016 Виж още...
ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА - ПРОТОКОЛИ 2015г.
Дата: 14 януари 2016 Виж още...
ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛОМ
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 26 от Протокол № 4, прието на заседание на Общински съвет Лом, проведено на 23.12.2015 г. С посоченото решение Общинският съвет приема изменения и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Лом. Решението е незаконосъобразно, поради допуснати нарушения на материалния закон, изразяващи се във въвеждането на нови такси и режими, различни от регламентираните.

Дата: 14 януари 2016 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПОЗДРАВИТЕЛЕН    АДРЕСУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
УВАЖАЕМИ  СЪГРАЖДАНИ,


Поздравявам Ви с  днешния празник Василица - ромската Нова година!
Приемете моите пожелания за здраве и трудолюбие, които са в основата на благосъстоянието на цялото общество. Нека Новата 2016 година донесе много радост и късмет за  Вашите семейства, и домовете Ви бъдат изпълнени с добруване и разбирателство. Нека с уважение и толерантност, независимо от етническата ни принадлежност, градим по-доброто бъдеще на област Монтана.
Бъдете винаги закриляни от Вашия покровител и спасител – Банго Васил!

Весели празници!

Ивайло Петров
Областен управител
на област Монтана

Дата: 14 януари 2016 Виж още...