Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета


КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване


КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност


Banner 1

Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

КАТО ЖИТЕЛИ НА СЕВЕРОЗАПАДНИЯ РЕГИОН - ДА ПОДКРЕПИМ ЛЮБИМИЯТ ЧИНАР НА ЖИТЕЛИТЕ НА СЕЛО АРЧАР В КОНКУРСА „ЕВРОПЕЙСКО ДЪРВО НА ГОДИНАТА 2015”
КАТО ЖИТЕЛИ НА СЕВЕРОЗАПАДНИЯ РЕГИОН  - ДА ПОДКРЕПИМ ЛЮБИМИЯТ ЧИНАР НА ЖИТЕЛИТЕ НА СЕЛО АРЧАР В КОНКУРСА „ЕВРОПЕЙСКО ДЪРВО НА ГОДИНАТА 2015”През 2014 година фондация „ЕкоОбщност” проведе петото поредно издание на конкурса „Дърво с корен”. За участие в конкурса бяха получени 34 номинации за дървета от цялата страна. След като бяха разгледани от независимо жури, излъчиха десет дървета  за финалисти  и се проведе онлайн гласуване за избиране на победител. На официалната церемония по награждаване за „Дърво с корен 2014 година”  беше обявен любимият чинар на жителите на село Арчар, обл. Видин, който събра 1154 гласа в своя подкрепа. По този начин той стана финалист в следващия етап на състезанието – конкурсът „Европейско дърво на годината 2015”, където ще представя страната ни на международно ниво. Въпреки че е само на 51 години, чинарът  отдавна се е превърнал в част от живота на своите съграждани. В близост до училището, църквата и читалището на селото, повече от половин век му се радват жители и гости на Арчар.  
Гласуването е от 01.02.2015 г. до 28.02.2015 г. на следния линк: http://www.treeoftheyear.org
Резултатите ще бъдат оповестени  на церемонията по награждаване, която ще се проведе на 22 април  2015 г. в Брюксел. 


Дата: 30 януари 2015 Виж още...
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
Дата: 30 януари 2015 Виж още...
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПРИСЪСТВА НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОВОД ПРИКЛЮЧЕН ПРОЕКТ НА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - МОНТАНА
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПРИСЪСТВА НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОВОД ПРИКЛЮЧЕН ПРОЕКТ НА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - МОНТАНАНа 29.01.2015 г. заместник областният управител Нина Петкова присъства на организираната от ръководството на ФСГ „В. Левски” – Монтана пресконференция във връзка с приключване дейностите по проект „Индивидуално развитие чрез окуражаване и подкрепа” (IDEA) по програма за Трансгранично сътрудничество „България-Сърбия”. Общата цел на проекта е подобряване на личностното и социално развитие чрез стимулиране на социално сътрудничество между ученици и учители от двата гранични района и да осъществи нови модели на обучение в училищата. В одобреното проектно предложение ФСГ „В. Левски”, гр. Монтана  е водеща организация, а партньор е Гимназия „Светозар Маркович” , гр. Ниш.

Дата: 29 януари 2015 Виж още...
ВЕЧЕР С ЛИТЕРАТУРНИ ЧЕТЕНИЯ, ПОСВЕТЕНИ НА ПИСАТЕЛЯ ЙОРДАН РАДИЧКОВ
ВЕЧЕР С ЛИТЕРАТУРНИ ЧЕТЕНИЯ, ПОСВЕТЕНИ НА ПИСАТЕЛЯ ЙОРДАН РАДИЧКОВНа 28 януари в детския отдел на регионална библиотека „Гео Милев” – Монтана се проведоха литературни четения на тема „Скитащи думи”, посветени на ненадминатия майстор на късия разказ Йордан Радичков.
На събитието, организирано от регионалната библиотека и Дружество на писателите – Монтана, присъства и заместник областния управител г-н Петър Петров, който поздрави домакините и участниците в литературните четения, като им пожела със същия ентусиазъм и воля да продължават да разпространяват и популяизират делото на нашия именит съгражданин. 

Дата: 29 януари 2015 Виж още...
ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКАДнес, 28.01.2015 г., в заседателната зала на Областна администрация Монтана, г-жа Нина Петкова – зам. областен управител на област Монтана откри първото за 2015 г. заседание на Областната комисия по социална политика. 
Във връзка с подписан меморандум за сътрудничество на областта, общините и УНИЦЕФ – клон България, на заседанието участие взеха и представители на организацията. 
Целта на заседанието беше разглеждането и приемането на Актуализирана Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Монтана (2011 – 2015 г.).

Дата: 28 януари 2015 Виж още...
ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА
ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТТАПървото за 2015 г. заседание на Комисията по заетостта на област Монтана се проведе на 28.01.2015 г. в Областна администрация Монтана, под председателството на г-жа Нина Петкова – зам. областен управител на област Монтана.
Съгласуването на предложенията на държавните и общинските училища от област Монтана за държавен план-прием по професии за учебната 2015 – 2016 година беше основната задача на заседанието.
През м. декември 2014 г. представителите в Комисията и директорите на училищата на територията на област Монтана бяха предварително запознати със състоянието, тенденциите, проблемите и приоритетите на образованието в област Монтана.

Дата: 28 януари 2015 Виж още...
КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД, ОБУЧАВАЩИ СЕ В МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ
КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД, ОБУЧАВАЩИ СЕ В МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛНОСТИОбединение „СФБ-БГ 07” обявява конкурс за подбор на стипендианти от ромски произход, които се обучават в медицински специалности в Република България. Срокът за приемане на кандидатури е 12 февруари 2015 г.
Програмата представлява предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на студенти, докторанти и специализанти от ромски произход, обучаващи се в медицински специалности в акредитирани университети или колежи в България.  Подкрепата включва наставничество по време на следването, обучение по застъпничество и семестриална стипендия за студентите, докторантите и специализантите редовно или задочно обучение. 

Дата: 28 януари 2015 Виж още...
ПОКАНИ за свикване събрания на вик асоциация
Дата: 27 януари 2015 Виж още...
ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „ ИНФОРМИРАНО ОБЩЕСТВО ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ” СЕ ПРОВЕДЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „ ИНФОРМИРАНО ОБЩЕСТВО ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ” СЕ ПРОВЕДЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯНа 27.01.2015 г. в заседателната зала на Областна администрация Монтана, с участието на заместник областните управители г-жа Нина Петкова и г-н Петър Петров,  се проведе  дву-модулно обучение – Разработка на стратегии и стратегически документи и Координация и партньорство - по Стратегическо партньорство по Проект BG161Р0003-2.4.02-0022-С0001 „Създаване и развитие на Клъстер”Информирано общество за устойчиво развитие”. В обучението участваха  служители на областна и общински администрации, частния сектор, културни институции и неправителствени организации, работещи на територията на област Монтана. 

Дата: 27 януари 2015 Виж още...
Областен кризисен щаб за изпълнение на Плана за временна закрила в област Монтана
ОСНОВАНИЕ:
Създаден е на основание раздел ІV, т. 10.1 от Плана за действие при временна закрила в област Монтана, вследствие масово навлизане на чужденци, търсещи временна закрила на територията на Република България и с цел осъществяване на оптимална координация при използване на регионалните ресурси за овладяване на възникнала криза

ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ:
Областният кризисен щаб за изпълнение на Плана за временна закрила в област Монтана е обществено-консултативно звено към Областния управител. Съвместно с териториални структури на министерства и ведомства и кметове на общини от област Монтана, съобразно компетентността им подпомага Областния управител при упражняване на правомощията си за изпълнение на дейностите за приемане и временно настаняване на бежанци на територията на област Монтана.

СЪСТАВ:
Съставът на Областният кризисен щаб за изпълнение на плана за временна закрила в област Монтана е определен със Заповед № ОМП-02-3-(2)/13.06.2017 г. на Областния управител на област Монтана и е, както следва:

РЪКОВОДИТЕЛ: Росен Белчев – Областен управител на област Монтана;
ЗАМЕСТНИК РЪКОВОДИТЕЛ: инж. Цветко Цветков – заместник областен управител на област Монтана;
СЕКРЕТАР: инж. Володя Марков – главен специалист в дирекция АПОФУС в Областна администрация Монтана и
ЧЛЕНОВЕ
1. Ивайло Антонов – директор на Областна дирекция на МВР – Монтана; 
2. инж. Венцислав Райков – директор на РД „Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана; 
3. Станимир Тодоров – началник на Гранично полицейско управление – Чипровци към Регионална дирекция „Гранична полиция” – Драгоман; 
4. Езекия Езекиев – директор на Териториална дирекция „Национална сигурност” – Монтана при ДА „Национална сигурност”; 
5. Илиян Кънчев – началник на Зонално жандармерийско управление – Монтана; 
6. инж. Георги Иванов – заместник-ръководител направление Монтана – Видин към „ЧЕЗ Разпределение - България” АД София; 
7. инж. Валери Иванов – управител на „В и К” ООД – Монтана; 
8. инж. Володя Вълов – директор на Областно пътно управление – Монтана; 
9. д-р Елена Борисова – директор на Регионална здравна инспекция – Монтана; 
10. д-р Серьожа Ценков – директор на Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП) – Монтана; 
11. д-р Тодор Тодоров – изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – Монтана; 
12. Георги Цеков – директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Монтана; 
13. Деница Славкова – директор на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Монтана; 
14. д-р Герго Гергов – директор на Областна дирекция по безопасност на храните – Монтана; 
15. Любомир Бранков – началник на Областен отдел „Автомобилна администрация” Монтана; 
16. инж. Мая Ройдева – директор на Българския червен кръст – област Монтана; 
Дата: 27 януари 2015 Виж още...
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ПО СИГУРНОСТ

ОСНОВАНИЕ:

Създаден на основание чл. 44, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 10 от Закона за администрацията, чл. 7, ал. 1, т. 16 и 17 от Устройствения правилник на областните администрации, чл. 7, ал. 1 и чл. 43, ал. 1 и ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, в изпълнение на Постановление № 352 на Министерския съвет от 19.09.1997 г. за приемане на Правилник за състава и функциите на съветите за отбрана в областите и общините и Постановление № 258 на Министерския съвет от 02.12.2005 г. за дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка на държавните органи и юридическите лица с военновременни задачи.

ФУНКЦИИ:

Областният съвет по сигурност – Монтана (ОСС) е обществено-консултативно звено към Областния управител. Съвместно с териториални структури на изпълнителна власт и юридически лица, съобразно компетентността им подпомага председателя на ОСС при упражняване на правомощията си и изпълнение на дейностите по организиране и ръководство подготовката на икономиката и населението в областта за преминаване от мирновременно състояние към военновременен режим на работа, осигуряване и управление на гражданските ресурси за отбраната на страната извън ресурсите и средствата по плановете на въоръжените сили и защитата на населението и икономиката при бедствия..

СЪСТАВ:

Съставът на Областния съвет по сигурност – Монтана е определен със заповед ОКД-14-3/13.06.2017 г. и е, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росен Белчев – областен управител на област Монтана
СЕКРЕТАР: инж. Иван Тодоров – главен секретар на Областна администрация Монтана и
ЧЛЕНОВЕ:1. Нина Петкова – заместник областен управител на област Монтана;
2. Цветко Цветков – заместник областен управител на област Монтана;
3. Даниела Миронова – директор на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация Монтана;
4. инж. Нели Дацова – директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Монтана;
5. Володя Марков – главен специалист в дирекция АПОФУС;
6. Ивайло Антонов – директор на Областна дирекция на МВР – Монтана;
7. Езекия Езекиев – директор на Териториална дирекция „Национална сигурност” – Монтана при ДА „Национална сигурност”;
8. майор Калоян Стоянов – за началник на Военно окръжие – Монтана;
9. инж. Венцислав Райков – директор на РД „Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана;
10. д-р Серьожа Ценков – директор на Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП) – Монтана;
11. д-р Тодор Тодоров – изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана;
12. д-р Елена Борисова – директор на Регионална здравна инспекция – Монтана;
13. инж. Мая Ройдева – директор на Българския червен кръст – област Монтана;
14. Илиян Кънчев – началник на Зонално жандармерийско управление – Монтана;
15. Станимир Тодоров – началник на Гранично полицейско управление – Чипровци към Регионална дирекция „Гранична полиция” – Драгоман;
16. Деница Славкова – директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана;
17. д-р Герго Гергов – директор на Областна дирекция по безопасност на храните – Монтана;
18. д-р Виолета Гергова – директор на Областна дирекция „Земеделие” – Монтана;
19. Трайка Трайкова – началник на Регионално управление на образованието – Монтана;
20. Володя Вълов – директор на Областно пътно управление – Монтана; 21. Валери Иванов – управител на „В и К” ООД – Монтана;
22. инж. Георги Иванов – заместник-ръководител направление Монтана – Видин към „ЧЕЗ Разпределение – България” АД, София;
23. инж. Игор Репкин – ръководител звено Хидротехнически район – Монтана към „Напоителни системи” ЕАД – клон Мизия;
24. подп. Георги Крайнов – командир на военно формирование 54990, гр. Враца.

Протоколи от заседания:
2010г.

2012г.
2013г.
Дата: 27 януари 2015 Виж още...
ПЕЙЗАЖИ ОТ РОДНИЯ СЕВЕРОЗАПАД В ИЗЛОЖБА - ЖИВОПИС НА ГЕОРГИ ПАУНОВ - ПАУНЕЦА
ПЕЙЗАЖИ ОТ РОДНИЯ СЕВЕРОЗАПАД В ИЗЛОЖБА - ЖИВОПИС НА ГЕОРГИ ПАУНОВ - ПАУНЕЦАВ изложбена зала „Кутловица”  на 26 януари 2015 г.  бе открита изложба – живопис на  художника– земляк  Георги Паунов – Паунеца, на която присъства зам. областният управител Петър Петров. Самоукият  автор от Вършец  представи над 60  свои картини, рисувани през последните две години, от които лъха уникалното авторово усещане към природата и красотите на любими, за твореца, места от родния Северозапад.
Заместник областния управител г-н Петър Петров  поздрави твореца, като му пожела здраве, нови творчески вдъхновения и все така да  радва  почитателите си със своя талант и успехи. 

Дата: 26 януари 2015 Виж още...
Заместник областният управител на област Монтана и кметът на община Берковица Димитранка Каменова в Инициативния комитет за откриване на музей на Йордан Радичков
Заместник областният управител на област Монтана и кметът на община Берковица Димитранка Каменова в Инициативния комитет за откриване на музей на Йордан РадичковДнес, 24 януари в храма „Рождество Богородично" в Берковица архимандрит Антим отслужи панихида по повод 11-та годишнина от смъртта на Йордан Радичков, на която присъстваха заместник областния управител г-жа Нина Петкова и главния секретар на Областна администрация – Монтана  г-н Иван Тодоров. След службата в заседателната зала на Община Берковица  публично беше обсъдена  инициативата на Сдружение „Приятелите на Радичков” за създаване на музей на писателя – земляк  в Берковица.

Дата: 24 януари 2015 Виж още...
ОСПОРЕНИ ПРЕД АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД МОНТАНА РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОНТАНА И ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИПРОВЦИ
Със Заповед на Областния управител са оспорени пред Административен съд Монтана Решение № 1136/18.12.2014 г. и Решение № 1138/18.12.2014 г. на Общински съвет Монтана.
С Решение № 1136 е дадено съгласие за промяна на начина на трайно ползване на земеделски имот от „пасище, мера” в „за индивидуално застрояване” и преобразуването му от публична в частна общинска собствеността. Възможността за промяна на начина на трайно ползване на мери и пасища – общинска собственост е само за други земеделски нужди, а не както е в случая „за индивидуално застрояване”. 
С Решение № 1138 е дадено съгласие за продажба на имот – частна общинска собственост без търг/конкурс, на собственика на законно построена върху него сграда. В случая не са представени доказателства за законността на сградата и липсва изготвена оценка от лицензиран оценител.

Дата: 23 януари 2015 Виж още...
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА ПОСРЕЩНА РУМЪНСКА ДЕЛЕГАЦИЯ
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА ПОСРЕЩНА РУМЪНСКА ДЕЛЕГАЦИЯДнес, 22.01.2015г. областният управител г-н Ивайло Петров, заедно със заместник областните управители и експерти в Областна администрация – Монтана посрещнаха румънска делегация от Регионалния офис към Съвместния технически секретариат в гр. Кълъраш, водена от изпълнителния директор на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014–2020 г-жа Николета Минку. Основна идея на неофициалната среща бе  нуждата от сътрудничество в предстоящите  през 2015 година проекти.

Дата: 22 януари 2015 Виж още...