Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Община Георги Дамяново
Адрес:
Общинска администрация Георги Дамяново
3470 с. Георги Дамяново
ул.”Единадесета” №2
Телефон за контакти: 09551/ 2220
Факс: 09551/ 2340
E-mail: gd3470@mail.bg
Интернет страница: http://www.georgidamyanovo.com

Община Георги Дамяново се простира от връх Копрен в Западна Стара планина до Широка планина /Предбалкана/ на север, заграждащи плодородната долина на р.Огоста.
Територията обхваща 298 кв.км. с 13 населени места с общо 2 934 души население.
На северозапад граничи с община Чипровци, на югозапад с Република Сърбия, на югоизток с община Берковица и на североизток с община Монтана. По-големите села са Копиловци, Говежда, Георги Дамяново и Гаврил Геново.
Към 2008 г. в общината функционират едно основно училище и една средно - професионална гимназия по селско стопанство. На територията на общината няма значителни производствени мощности. Тенденцията е да се запазят и доразвият съществуващите предприятия в областта на дърводобива, дървопреработването и на винопроизводството. През 2006 г. винарна "Лопушна" ООД възстанови работа и възнамерява да увеличи лозовите насаждения. На територията на общината действат две малки ВЕЦ - ВЕЦ "Орион" и ВЕЦ "Трещена".
Основните отрасли на селското стопанство са представени от лозарството, овощарството и животновъдството. Планинското животновъдство може да се превърне във важен елемент на общинската икономиката на базата на наличните естествени ливади, мери и пасища.
Общината има потенциал за развитие на селски и екотуризъм. Лопушанският манастир блести като бисер в котловината, на километър от с. Г. Дамяново. Зад високите каменни стени на зеления фон на гората се откроява с островърхите си кубета храмът “Свети Йоан Кръстител”, умалено копие на храма в Рилския манастир. Резбата на иконостаса, ажурна и плътна, изобразява библейски сцени, животни и растителност – “плодовете на земята”.
На територията й има една защитена местност "Копрен - Равно буче - Деяница - Калиманица", в която се намират два водопада, обявени за природни забележителности - "Дуршин водопад" и "Водният скок". Зоните с потенциал за развитие на туризма са:
1.    Екопътеки около хижа "Копрен" и местността "Каца камък" до границата със Сърбия
2. Лопушанският манастир в с. Георги Дамяново и Чипровският манастир
3.   Селски, ловен и риболовен туризъм на цялата територия

 Община Георги Дамяново Община Георги Дамяново  Община Георги Дамяново 
 Община Георги Дамяново Община Георги Дамяново   


Дата: 30 април 2010 Виж още...
Община Вършец
Адрес:
Общинска администрация – гр. Вършец
3540 гр. Вършец
бул. “България” № 10
Телефон за контакти: 09527/22-22, 20-02, 0884051286 - централа
Факс: 09527/23-23
E-mail адрес: admin_varshetz@mail.bg
Интернет страница: http://www.varshets.bg

Град Вършец е разположен в подножието на връх Тодорини кукли, в северните склонове на Стара планина, всред голяма долина по поречието на река Ботуня.
Геоложкото и географското му разположение го определят като климатичен курорт, известен с топлата си минерална вода и мек планински климат, създаващ благоприятни условия за провеждането на ефективно балнео-климатолечение и профилактика.
Минералните извори на Вършец са били използвани още по римско време и за това свидетелстват намерените останки от римски крепости, римски монети и малки керамични плочки. Градът е разположен сред обширни гори, въздухът е чист, леко влажен и действа успокояващо.
Вършец е възникнал около минерални извори и неговата история е свързана с балнеолечението. Тракийското момче – бог Телесфор, чиято уникална бронзова скулптура от 2 век пр.Хр. е открита по тези места, днес е символ на града. Миналото на града тръгва от късната античност под името “Медека” (Медикус-лечебен), за да стигне до обявяването му за национален курорт през 1950 година и за град през 1964 г. Най-старият запазен писмен документ за съществуването му датира от 6 век във Византийски хроники. В местността Калето, където все още съществуват руините на древната крепост са намерени медицински и фармацевтични инструменти, плоча за разтриване на лекарства. Предполага се, че този набор от инструменти е на военен лекар, т.к. в тези гарнизони са лагерували военни части, за да опазват важни пътища за Сердика, Бонония и др. Древното име на Вършец в превод означава топла, вряла вода.
Първата баня в селището, построена през 1910 г., се оказала тясна за прииждащите болни и през 1930 г. е вдигната втора, по-голяма. Минералните води бликат от няколко извора с температура от 37° С. Водата им е бистра, безцветна, алкална, слабо минерализирана, с ниска водна твърдост и с приятни питейно-вкусови качества. Съдържа алуминий, желязо, барий, литий, фосфат, манган и др. Прилага се за лечение на сърдечно-съдови заболявания, болести на централната нервна система, двигателно-опорния апарат и др. По състав минералната вода има свои аналози в Аржентина, Еквадор, Индия. Курортното селище разполага с отлична база от две балнеологични лечебници, многобройни хотели, пансиони, частни квартири и др.
Художествената галерия във Вършец разполага с 664 платна и 27 скулптури от дърво, глина и гипс. Фондът на галерията се набира от дарения от проведени пленери по изкуствата по време на традиционния „Празник на курорта, минералната вода и Балкана“.
Общинският музей във Вършец съдържа 4 раздела: ,,Античен“; „Археологически находки и монетна колекция“; „Балнеология“ и „Етнография“. Има и изл ожбена зала.

 Община Вършец Община Вършец  Община Вършец  Община Вършец 
 Община Вършец Община Вършец  Община Вършец  Община Вършец 


Дата: 30 април 2010 Виж още...
Община Вълчедръм
Адрес:
3650 гр.Вълчедръм
ул."България" № 18-20
Телефони: 09744/34-44, 09744/22-05, 09744/33-08, 09744/21-38
Факс: 09744/34-06
Електронна поща:info@valchedram.com; kmet@valchedram.com
Интернет сайт: http://www.valchedram.com

  Община Вълчедръм е разположена в Западната Дунавска равнина, в плодородната местност "Златия", по поречието на р. Цибрица с излаз на р. Дунав. Заема североизточната част на областта. Разстоянието от центъра на Общината до областния град Монтана е 50 км. Общината граничи: на Север - р. Дунав, на Изток - с общините Козлодуй и Хайредин от област Враца, на Юг и Югозапад с общините Бойчиновци и Якимово, на Северозапад с община Лом - област Монтана. 
  Общината е в състава на област Монтана. Състои се от 11 селища с обща площ 426 х. дка, в т.ч. : - 87,3% (398 931 дка) обработваема земя и 3,5% (14 673 гори).
  Броят на населението е 13 262 души, като 41 % са в активна възраст, 15% под трудоспособна възраст и 44% са над трудоспособна възраст. Ромското население съставлява 30% от общото. 
  Шосейни връзки свързват Общината с град Лом (25км.), където се намира най-близкото действащо пристанище на р. Дунав за комбинирани и лихтерни превози, с фериботните комплекси на град Видин (80км.) и град Оряхово (50 км.) както и с ж.п. линията Видин - София при град Лом и с. Долно Церовене (22 км.). Общината е разположена на транспортната връзка Видин - Плевен.
  В сегашният си вид Общината е създадена с Указ 3005 на ДС на НРБ (обн.ДВ бр.78 /м.10.1987г.) след закриване на Златийската община и присъединяване на включените й в състава населени места към Община Вълчедръм в т.ч.: с.Златия, с.Игнатово, с.Разград, с.Ботево, с.Долни Цибър и с.Горни Цибър. 
  След последните административни промени кметства в Общината са с.Долни Цибър, с.Златия, с.Мокреш, с. Разград, с.Септемврийци и с.Черни връх. Населени места със статут на кметски наместничества – с.Ботево, с.Бъзовец, с.Горни Цибър и с.Игнатово.
  В Общината  не  функционират никакви предприятия от основните отрасли на икономиката ни (машиностроене), но е значителен потенциалът на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост. Загубени са традиционните пазари, като вътрешни, така и външни. Структурните промени и забавената приватизация във военно-промишления комплекс доведоха до масови освобождения. Равнището на безработицата е 1,5 пъти по-голяма от средната за страната с тенденция на увеличение, а за ромската общност - надхвърля 50%.
 
Община ВълчедръмДата: 30 април 2010 Виж още...
Община Брусарци
Адрес:
Общинска администрация – гр. Брусарци
ул. „Георги Димитров” 85
телефон: 09783/ 22-11
факс: 09783/ 29 -11
E-mail: brusartsi@data.bg
Интернет страница: http://www.brusartsi.com
 
Община Брусарци е разположена в Северозападната част на Република България в западната част на Дунавската хълмиста равнина, по терасите на река Нечинска бара, десен приток на Лом, на височина 125 м. На изток от Брусарци се издига височината Поломски венец.
Граничи с общините Монтана, Лом, Медковец и Ружинци.
Град Брусарци е център на община, в която влизат още 9 населени места: с. Смирненски, с. Буковец, с. Одровци, с. Киселево, с. Дъбова махала, с. Княжева махала, с. Крива бара, с. Дондуково, с. Василовци.        
Географското положение на общината създава добри условия за осъществяване на връзки с други общини. Пътища и железопътните лини свързват общината със гр. Лом (25 km), където се намира най-близкото пристанище на река Дунав. Областният център град Монтана е на 37 км, а Фериботен комплекс при град Видин е на 52 км.
Територията на общината е 194 553 дка / 5, 3%/ от територията на област Монтана.
Равниният релеф, плодородието на почвата и създадените условия за механизирана обработка на земята са предпоставки за развитие на растениевъдството (главно зърнени храни, зърно, фуражни и технически култури, лозя и овощни градини), както и отглеждането на култивирани горски плодове.
Град Брусарци възниква през 16 век като българско селище. Споменава се за пръв път в турски документ под името Гаговща или Гагавща. Името си дължи на прякора на турчина, който го заселил - Гагата. След чумна епидемия селището е изоставено и около 1840 възниква отново край Нечинска бара. До Освобождението е малко селище. През 1874 има 50 къщи, а през 1890 - 74 къщи с 450 жители. Всъщност първоначално Гаговица и Брусарци са били отделни села, като Гаговица лежи на десния, а Брусарци на левия бряг на Нечинска бара, но по-късно са съединени. На височините край Брусарци има стар манастир „Св. Рангел", разрушаван от турците по време на Чипровското въстание.
В общината има седем църкви, две от който в добро материално и архитектурно състояние /Брусарци и Василовци/. Архитектурните паметници са представени предимно от оброчни места, художествени фрезови изработки и др. Археологически местонахождения има почти във всяко населено място, но не се контролират и са обект на иманярски набези.
В село Василовци има историко-етнографски музей.

 Община Брусарци Община Брусарци  Община Брусарци 
 Община Брусарци  Община Брусарци  


Дата: 30 април 2010 Виж още...
Община Бойчиновци
Адрес:
Общинска администрация
гр. Бойчиновци
ул. "Гаврил Генов" №2
тел. 09513/22-36
факс: 09513/25-84
E-mail: munb@mail.orbitel.bg
Интернет страница: http://www.boychinovtsi.bg

Община Бойчиновци е разположена в Северозападна България в централната част на област Монтана. На запад граничи с община Монтана, на юг и югоизток с община Криводол и на север с общините Вълчедръм и Хайредин. Територията й се пресича от средното течение на река Огоста и долното течение на река Ботуня.
Общината се състои от 13 градове и села. Центърът на община Бойчиновци е град Бойчиновци. Села в община Бойчиновци: с. Бели брег, с. Бели брод, с. Ерден, с. Громшин, с. Кобиляк, с. Лехчево, с. Мадан, с. Мърчево, с. Охрид, с. Палилула, с. Портитовци, с. Владимирово.
Територията на общината 307 321 дка в т.ч. фонд населени места 16 358 дка, селскостопански фонд 263 243 дка, горски фонд 21 596 дка и територии със специфичен режим на ползване, а именно водни площи, депа за отпадъци, територии за транспорт и инфраструктура 6 124 дка. Средната надморска височина е 138.7 м.
Пътната мрежа в общината осигурява връзките на национално, регионално и локално равнище.
На територията на общината са изградени и функционират 73,9 км пътища, които по класове са:
- третокласна пътна мрежа - 59, км
- общинска пътна мрежа – 20,4 км
Обслужването на населението се осъществява от железопътен и автобусен транспорт. Град Бойчиновци е важен железопътен възел в района, свързващ общината и областния център с гр.Видин и гр.София. Пет от населените места – Бойчиновци, Мърчево, Охрид, Пали лула и Ерден са обхванати от жп мрежата.
На 17 км от гр. Бойчиновци преминава международният път Е-79.
Общината се характеризира с голямо разнообразие на растителен и животински свят. Отличава се с чиста околна среда – незамърсени води, въздух и почви. Ценно природно богатство на територията на общината са четирите вековни дъбови дървета в двора на училището в кв. Огоста на град Бойчиновци и в местността “Горно ливаге” между село Мърчево и Бойчиновци. В околностите на село Мадан се намира най-гъстата божурова поляна. Особено характерно за общината е наличието на редкия вид водна жълта роза / White Water – Lity или Castalia alba/ разпространена по течението на река Рибине в землище на село Лехчево.
Особено атрактивни са малката рекичка Рибине в землището на село Лехчево с растящите в нея красиви жълти водни рози /Nuphar Iutea/; петте величествени вековни дървета край Бойчиновци, червените поляни от цъфналия през май див божур, в горския масив край село Мадан, осемте православни храма, по-голяма част от които с над стогодишна история.

Община Бойчиновци
Дата: 30 април 2010 Виж още...
Община Берковица
Адрес:
Общинска администрация – гр. Берковица
3500 гр. Берковица
пл. "Йордан Радичков" 4
Телефон за контакти: 0953/88404
Факс: 0953/88405
E-mail: ob@berkovitsa.com
Интернет страница: http://www.berkovitsa.com

Община Берковица е разположена в планинската и полупланинската част на Северозападна България, която е част от Западна Стара планина. Най-високата точка е връх Ком (2016 м), а най-ниската точка е в с. Боровци (250 м.) Средната и надморската височина е около 450 м, като гр. Берковица е разположена на надморска височина 405 м.
Община Берковица поделя граници със следните общини: Монтана, Вършец, Годеч и Георги Дамяново.
    Населени места в общината: с. Балювица, с. Бистрилица, с. Бокиловци, с. Боровци, с. Бързия, с. Гаганица, с. Замфирово, с. Комарево, с. Костенци, с. Котеновци, с. Лесковец, с. Мездрея, с. Песочница, с. Пърличево, с. Рашовица, с. Слатина, с. Цветкова бара, с. Черешовица, с. Ягодово.
    През община Берковица преминава най-краткият път от Северозападна към Югозападна България, както и от Западна Европа към Южна България и Близкия изток през прохода Петрохан.
Транспортната мрежа на община Берковица включва:
•  ІІ клас път с дължина 40 км от главен път ІІ-81. Осигурява връзката на общината със София – 87 км и с областния център Монтана – 23 км. Чрез него се осъществява и връзката с международен път Е-79.
•  ІІІ клас път с дължина 51 км, осигуряващ връзката със съседните общини – Вършец и Георги Дамяново.
•  ІV път с дължина 123 км, осигуряващ връзката на селищата с общинския център, от които 79.5 км са с трайна настилка, а останалите пътища са в проект (земни пътища).
Общественият транспорт е автомобилен.
От общината започва и жп линията Берковица – София, Берковица – Лом и Видин.
    Общо стопанисваната земя в общината е 212 945 дка, а обработваемата – 77 840 дка.
    За общината приоритетно е овцевъдството с направление за мляко и месо. Отглеждат се основно овце цигайски тип.
    Развити отрасли в общината са: шивашка промишленост; химическа промишленост; хладилни инсталации; машиностроене и абразивни инструменти; каменообработване; хранително-вкусова промишленост; ягодоплодни култури и др.
    С красотата на своята девствена природа Берковската планина е прекрасно място за туризъм, спортуване и отмора. Лечебният климат, минералните води, липсата на сухи летни и сурови зимни ветрове, меката и слънчева зима и прохладното лято са благоприятни предпоставки за пълноценен отдих и възстановяване. На 15 км. от града и на 12 км. от прохода Петрохан, на 1500 м н. в. се намира туристически и спортен комплекс "Ком". Снегозадържането тук е близо петмесечно и създава добри условия за зимен отдих. В района има алпийска и бегова ски-писти, защитени от вековни дървета (резерват "Горната кория"), обслужвани от два ски-влека. Освен с незабравимия "скърцащ" звук на снега и бялата тишина на зимата, местността под връх Ком е привлекателна и с възможностите за вело-туризъм, практикуване на делта- и парапланеризъм. Оттук е и изходният пункт за много туристически маршрути – Ком – Емине, Международен пешеходен маршрут Е-3 от Атлантическия океан до Средиземно море, Ком – Белоградчик и др.

 Община Берковица Община Берковица  Община Берковица  Община Берковица 
 Община Берковица Община Берковица  Община Берковица
Община Берковица


Дата: 30 април 2010 Виж още...
Община Лом
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМ
3600 Лом, ул. Дунавска №12
Тел.: (0971) 69 101, Факс: (0971) 66 026
Електронна поща:  adm@lom.bg, obshtina.lom@mail.bg
Интернет сайт: http://www.adm.lom.bg

Географско положение – 43º49' северна ширина и 23º14' източна дължина с надморската височина 20 м. Най-високата точка в общината е 194 м при с. Добридол. Релефът е равнинно-хълмист. Северният район на черноземната област е слабо пресечен, леко вълнообразен, със слабо наклонени от север към юг равнинни форми. Ломският район е включен в Севернобългарската лесостепна зона..
В климатично отношение общината спада към северния климатичен район на Дунавската хълмиста равнина. Този район обхваща най–ниската част на Дунавската равнина, като южната му граница около 30–40 км от р. Дунав. Формирайки се под влияние на океански и континентални въздушни маси от умерените географски ширини, климатът е умерено-континентален със студена зима и горещо лято. Средногодишната температура е 12,1ºС.
Населението на община Лом по настоящ адрес към юли 2008 г. e 32 602 души, по данни на ГД “ГРАО”. Мъжете са 15 683, а жените – 16 919.Гъстотата на населението е 103,4 души/кв. км в десет населени места на община Лом. В общинския център е концентрирано 81,28% от населението на общината.
Лом има богата многовековна история. Още траките от времето на Херодот наричали селището Артанес. Около 29 г. от новата ера римляните изградили кастел и пътна станция и го нарекли Алмус. Счита се, че името е възприето от едноименната река, край която е разположен.
     В Лом се намира второто по големина речно пристанище в страната с най-големия естествен лиман. Пристанището разполага с 13 корабни места за товаро-разтоварна дейност на насипни и пакетирани товари, ремонт, презареждане с гориво и акостиране на пътнически кораби. Освен товаро-разтоварни дейности пристанищния комплекс разполага със 17 крана и извършва вътрешно-търговско обслужване, техническо обслужване и спедиция, инвестиционна, инженерингова и научно-развойна дейност.
Селското стопанство в общината с растениевъдно-животновъдна структура. Застъпено е във всички селища на общината и има важна роля за цялостното й развитие. Независимо от значителното намаляване на произведената продукция през 90-те, този отрасъл остава основен източник на доходи в селата и база за хранително -вкусовата промишленост на града.

Община Лом Община Лом  Община Лом  Община Лом 
Община Лом Община Лом   Община Лом Община Лом 


Дата: 30 април 2010 Виж още...
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО
  Днес, 16.04.2010 г. в заседателната зала на областна администрация Монтана се учреди Областен съвет за тристранно сътрудничество в област Монтана.
 
Дата: 16 април 2010 Виж още...
СПИСЪК
С П И С Ъ К
 

на кандидатите, допуснати до участие в конкурс за длъжността
„младши юрисконсулт” в областна администрация монтана,
 дирекция „Административно – правно обслужване,
финанси и управление на собствеността”

Дата: 15 април 2010 Виж още...