Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Безплатни прегледи за жените от етническите малцинства
От една седмица в област Монтана се провеждат профилактични прегледи на жени от ромски произход. Те са организирани от Министерството на здравеопазването в изпълнение на здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства. Област Монтана е третата в страната, където се реализира тази програма. Преди това такива прегледи са проведени в област Бургас и област Видин.
Засилването на профилактиката и подобряването на достъпа на хората от уязвимите социални групи до качествени медицински услуги са сред приоритетите на Министерството на здравеопазването. Целта на програмата е да бъдат обхванати жени от ромски произход, които живеят в населени места със затруднен достъп до специализирана акушеро-гинекологимна помощ. Насочеността е предимно към здравнонеосигурените жени, които не са обхванати с профилактични прегледи в системата на доболничната помощ. Профилактичните прегледи се извършват в мобилен кабинет, който е на местата, населени предимно с български граждани от ромски произход. Екипът на кабинета е снабден със специално оборудване и транспорт. Резултатите от изследванията ще бъдат отчетени в София, след което ще бъдат върнати на всяка жена с указания за последващи прегледи и лечение, ако се налага.
През първата седмица от обиколката кабинетът беше в гр. Вършец и с. Медковец. Днес екипът работи в с. Септемврийци, а следващите три дни прегледи ще се извършват в с. Долни Цибър.
Дата: 16 октомври 2006 / Версия за печат