Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Върнато решение на общински съвет Бойчиновци
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 195 от Протокол № 18, прието на заседание на Общински съвет Бойчиновци, проведено на 12.02.2013 г. С посоченото решение общински съвет Бойчиновци променя свое Решение № 423 от Протокол № 50/02.09.2011 г., с което е дал предварително съгласие за срок от една година за промяна на предназначението на земеделски имот. С Решение № 195/12.02.2013 г. общинският съвет е променил площта на единия от имотите, без да е съобразил, че самото Решение № 423 е изгубило правното си действие, тъй като определения едногодишен срок е изтекъл.   
Дата: 22 февруари 2013 / Версия за печат