Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Семинар за еврофондовете в Монтана
Областният управител инж. Тодор Върбанов откри състоялия се в Монтана семинар на тема "Управление и функции на Комитетите по наблюдение на Структурните фондове". Семинарът е организиран от Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие" към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, която е управляващ орган на Оперативна програма "Регионално развитие". Той се провежда в рамките на Туининг проект BG03/IB SPP 02 "Подготовка на централните и регионалните структури за управление на бъдещите програми и проекти от типа Европейски фонд за регионално развитие", който се финансира по Национална програма ФАЗ 2003. Целта на проекта е укрепването на административния капацитет на МРРБ на централно и регионално ниво за програмиране, управление, мониторинг и оценка на стратегиите и проектите за икономическо и социално сближаване. Лектор на семинара беше госпожа Агнес Бохоней, която е архитект по професия и понастоящем представя себе си като мениджър по проекти.
Семинарът беше предназначен за представителите на Регионалния съвет за развитие на Северозападния район за планиране във връзка с изпълнението и управлението на средствата по линия на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз след присъединяването на Република България. Лекторката и присъстващите експерти от МРРБ запознаха участниците /сред които бяха областният управител на Видин, неговите заместници и заместник областните управители на Враца и Монтана/ с управленската система на Структурните фондове, с ролята и отговорностите на членовете на Комитетите по наблюдение на Структурните фондове и с рисковете, свързани с дейността им.
Дата: 5 октомври 2006 / Версия за печат