Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ВТОРА РАБОТНА СРЕЩА НА ОБЛАСТНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ПО ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ
ВТОРА РАБОТНА СРЕЩА НА ОБЛАСТНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ПО ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯНа 27.12.2012г. в Областна администрация Монтана се проведе втората работна среща на Областния координационен механизъм по деинституционализация (ОКМД), създаден по проект „Стратегическа деинституционализация и реформа на грижите за деца от 0 до 3 години“ на Британската неправителствена организация „Надежда и домове за децата“ (НДД), който е подкрепящ на проект „Посока – семейство“ на Министерството на здравеопазването.
Срещата беше открита от г-жа Нина Петкова, а участие в нея взеха представители на почти всички институции, ангажирани в процесите на преструктурирането на Дома за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 години в гр. Монтана и последващите реформиране на грижите за децата и тяхната деинституционализация.
Г-жа Петя Чикулова и г-н Цветан Димитров – консултанти на Британската неправителствена организация, представиха резултатите от закритите Домове за медико-социални грижи за деца в Тетевен, Могилино и Горна Козница. Представени бяха стъпките, философията и начина на процеса на деинституционализация, презентиран беше филм по темата за Дома в Тетевен. В дискусия за процесите, които предстоят да се случат в Монтана се включиха активно всички участници в срещата, водени от мотивацията всички да работят в една насока, а именно да бъдат променени тежките съдби на децата от ДМСГД.
ВТОРА РАБОТНА СРЕЩА НА ОБЛАСТНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ПО ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯДата: 27 декември 2012 / Версия за печат