Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Върнато за ново обсъждане решение на общински съвет Монтана с незаконосъобразен текст
Със Заповед на областният управител е върнато за ново обсъждане Решение № 414, прието на заседание на общинският съвет, проведено на 18.12.2012 г. С посоченото решение общинският съвет одобрява обобщената план-сметка и определя годишен размер на таксата за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, като в т. IV определя, че за имоти общинска собственост таксата за услугите се заплаща от наемателите. Съгласно чл. 64 от Закона за местните данъци и такси, таксата за заплаща от собствениците или ползвателите с учредено право на ползване и концесионерите. Наемателите на имоти общинска собственост не са данъчно задължени лица за тези имоти и съответно не дължат за тях такса за битови отпадъци. С Решение № 18/22.12.2011 г. беше приета план-сметката за 2012 г., която съдържаше същия незаконосъобразен текст и след оспорване, инициирано със Заповед на областния управител, беше отменен.  
Дата: 20 декември 2012 / Версия за печат