Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и Регионалния координационен комитет към РСР на Северозападен район се проведе в Областна администрация Монтана
Днес 29.11.2012 г. в Заседателната зала на Областна администрация Монтана се проведе съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет към РСР на Северозападен район, което бе открито и ръководено от областния управител на област Монтана и председател на РСР г-н Ивайло Петров.
В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Видин, Монтана, Ловеч, зам. областните управители на Враца и Плевен, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати, както и представители на Обединение „Регионални планове – ниво 2”.
След проведено гласуване за заместник - председател на съвета за периода от 01 януари до 30 юни 2013 г. бе избран г-н Румен Маноев - кмет на община Козлодуй.
Членовете на РСР на СЗР обсъдиха и приеха проект на Годишна индикативна програма за дейността на РСР през 2013 г.
На заседанието беше представен и обсъден проекта на Регионалния план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г.
Експерт от Министерство на регионалното развитие и благоустройството представи Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво.
Представители от Управляващите органи на оперативните програми съфинансирани от фондовете на Европейския съюз запознаха участниците в съвместното заседание с операциите по съответните оперативни програми на територията на Северозападен район.
РСР на СЗР подкрепи с решение предложението на областния управител на област Монтана г-н Ивайло Петров за откриване на филиал на Русенски университет «Ангел Кънчев» в гр. Монтана.
Съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и Регионалния координационен комитет към РСР на Северозападен район се проведе в Областна администрация МонтанаСъвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и Регионалния координационен комитет към РСР на Северозападен район се проведе в Областна администрация МонтанаСъвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и Регионалния координационен комитет към РСР на Северозападен район се проведе в Областна администрация Монтана
Дата: 29 ноември 2012 / Версия за печат