Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ
На 29.11.2012 г. от 11.00 часа в Заседателната зала на Областна администрация Монтана, под ръководството на областния управител на област Монтана и председател на РСР г-н Ивайло Петров, ще се състои съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет към РСР на Северозападен район.
В заседанието ще вземат участие представители на министерства, областните управители на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати, както и представители на Обединение „Регионални планове – ниво 2”.
Основен акцент в разискванията по точките от дневния ред ще бъде поставен върху представянето и обсъждането на проектите на Регионалния план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г. и Годишната индикативна програма за дейността на РСР през 2013 г.
Представители на Управляващите органи на съфинансираните от фондовете на Европейския съюз Оперативни програми ще запознаят участниците в съвместното заседание с дейностите по съответните програми, реализирани на територията на Северозападен район.
Експерт от Министерство на регионалното развитие и благоустройството ще представи Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво.
Дата: 28 ноември 2012 / Версия за печат