Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Проведено работно съвещание на областния щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия в област Монтана
Проведено работно съвещание на областния щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия в област МонтанаВ изпълнение на Заповед № Р-231/18.09.2012 г. на министър-председателя на Република България, относно подготовката на страната за зимен сезон 2012 – 2013 г. и писмо № РД-34-60-(1)/08.10.2012 г. на Областния управител на област Монтана на 15.10.2012 г. се проведе работно съвещание на областния щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия в област Монтана и кметовете на общини от областта, относно готовността на област Монтана за зимен сезон 2012 – 2013 г. и определяне на превантивните мерки за осигуряване нормално функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите за населението при усложнена зимна обстановка, с участието на Областния управител на област Монтана г- н Ивайло Петров.
В заседанието взеха участие ръководители на териториални структури на министерства и ведомства и кметове на общини от област Монтана.
Основното внимание беше насочено към създадената предварителна организация и подготовката към настоящия момент на Областно пътно управление – Монтана, ОД на МВР – Монтана, ОУ “Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана, териториалните структури и кметовете на общини за поддържане на републиканската пътна мрежа в областта, осигуряване на организацията на движението и контрола на моторните превозни средства и за действие при усложнена зимна обстановка,  поддържане на общинските пътни мрежи в населените места и готовността за действие при усложнена зимна обстановка и при възникване на критични ситуации.
По време на срещата стана ясно, че предварително заделените средства за финансиране на дейностите през зимния сезон са недостатъчни и затова ще се търсят допълнителни финансови средства за осигуряване на снегопочистването на териториите на общините от областта. 80 % от всички общини са в процедура за избор на изпълнители за снегопочистване, които в рамките на 20 дни предстои да сключат договори със същите.
Ръководителите на териториалните структури на министерствата и ведомствата са започнали своята подготовка за работа при зимни условия, като две от тях са извършили съответната подготовка и имат готовност за реагиране при усложнени зимни условия.
Създава се организация за въвеждане и носене на непрекъснато дежурство при необходимост за извършване на аварийно-възстановителни работи от съответните институции.
Областният управител на област Монтана отправи молба към всички присъстващи да се предприемат необходимите мерки за по-бързо извършване на подготовката за зимния сезон за изпълнение на заповедта на министър-председателя на Република България и писмо рег. № І-26227/11.10.2012 г. на министъра на вътрешните работи на Република България.
Дата: 17 октомври 2012 / Версия за печат