Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Областният управител оспори пред съда решение на общински съвет Монтана
Със Заповед на областния управител е върнато за ново разглеждане Решение № 253 от Протокол № 12, прието на заседание на общински съвет Монтана на 13.09.2012 година. С посоченото решение общинският съвет променя режима на собственост от публична в частна на част от поземлен имот в град Монтана. За да постанови решение за промяна на вида на собствеността, следва преди това да влезе в сила промяна на предназначението на въпросната част от имота, която промяна трябва да е подкрепена от факти и мотиви, установяващи по категоричен начин, че имотът е престанал да задоволява обществени потребности.  След като не е отменено в 14-дневния срок по чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, областния управител оспори решението пред Административен съд – Монтана.
Дата: 10 октомври 2012 / Версия за печат