Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В ОБЛАСТ МОНТАНА
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В ОБЛАСТ МОНТАНАВ заседателната зала на Областна администрация - Монтана проведе заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията /ООСППК/ в област Монтана. Срещата бе ръководена от областния управител Ивайло Петров, който е и председател на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Монтана.
Прие се нов член на Съвета – г-жа Ирена Димова - заместник директор на ТД на НАП Велико Търново.
В изпълнение на мярка 7 от Програмата за превенция и противодействие на корупцията на ООСППК в област Монтана за 2012 г. на заседанието се разгледаха и приеха отчетите на общините за усвоените през първото полугодие на 2012 г. средства по проекти финансирани от Оперативните програми „Регионално развитие”, „Развитие на човешките ресурси”, „Административен капацитет” и „Околна среда”, от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане, МРРБ, Министерство на финансите, Предприятие за управление дейности по опазване на околната среда, ДФ „Земеделие” и др.
Общините са бенефициенти по 68 проекта на обща стойност 83 714 909 лв., от които усвоени през периода са 9 329 387 лв.
Членовете на Съвета се запознаха и с отчетите на териториалните структури и общините за постъпили при тях сигнали за корупция, които са по мярка 3 от горецитираната програма.
Разгледани бяха и се взе решение по 2 сигнала до ООСППК.
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В ОБЛАСТ МОНТАНА
Дата: 2 октомври 2012 / Версия за печат