Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
ПРЕССЪОБЩЕНИЕОперативна програма

“Развитие на

конкурентоспособността на

българската икономика”

2007-2013

През месец октомври 2012 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” организират серия въвеждащи обучения и информационни семинари за повишаване на експортния потенциал на българските МСП. Те ще се проведат в градовете Монтана, Търговище, Шумен, Враца, Ловеч, Стара Загора, Силистра, Добрич, Ямбол, Варна, Бургас, Плевен, Русе.

Въвеждащите обучения на тема „Готова ли е вашата фирма да осъществява износ?” са насочени към фирми, които нямат експортен опит. Целта е малките и средните предприятия да придобият външнотърговски умения и да изградят капацитет за извършване на собствена външнотърговска дейност за излизане на европейския и други пазари. Представителите на българските МСП ще получат подробна информация за оценка на експортния потенциал на фирмата, особености и специфични рискове на външните пазари, идентифициране на целеви продукти и пазари, технология на външнотърговската сделка и др.

По време на информационните семинари на тема „Политики за насърчаване на износа. Възможности за финансиране” ще бъдат обсъдени инструментите за насърчаване на експорта, предлагани от държавни и частни институции. На участниците ще бъдат представени предстоящите инициативи, организирани от ИАНМСП в подкрепа развитието на износа сред българските компании. Експерти от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма ще коментират търговските договорености и информационните ресурси на ЕС. Сред обсъжданите теми ще бъдат възможностите за финансиране на износа на МСП и неговото застраховане.

Въвеждащите обучения и информационните семинари ще се проведат по следния график:

 

ВЪВЕЖДАЩИ ОБУЧЕНИЯ

Град

Дата и време на провеждане

Място на провеждане

Краен срок за регистрация за участие

1.

Монтана

2.10.2012 г.

(вторник)

от 10.00 ч.

Хотел „Монтана”

конферентна зала

ул. „3-ти март” 120

28.09.2012 г.

2.

Търговище

3.10.2012 г.

(сряда)

от 10.00 ч.

Хотел „Идол”

конферентна зала

ул. „П. Р. Славейков” 27

30.09.2012 г.

3.

Шумен

4.10.2012 г.

(четвъртък)

от 10.00 ч.

Хотел „Контеса”

конферентна зала

ул. „Черноризец Храбър” 4

01.10.2012 г.

4.

Враца

9.10.2012 г.

(вторник)

от 10.00 ч.

Хотел „Чайка”

конферентна зала

ул. „Згориградско шосе” 1

05.10.2012 г.

5.

Ловеч

17.10.2012 г.

(сряда)

от 10.00 ч.

Хотел „Президиум”

конферентна зала

ул. „Търговска” 51

14.10.2012 г.

6.

Стара Загора

23.10.2012 г.

(вторник)

от 10.00 ч.

Хотел „Сити”

конферентна зала

бул. „Патриарх Евтимий” 23

19.10.2012 г.

7.

Силистра

24.10.2012 г.

(сряда)

от 10.00 ч.

Хотел „Дръстър”

конферентна зала

ул. „Капитан Мамарчев” 10

21.10.2012 г.

8.

Добрич

25.10.2012 г.

(четвъртък)

от 10.00 ч.

Хотел „България”

конферентна зала

пл. „Свобода” 8

22.10.2012 г.

9.

Ямбол

30.10.2012 г.

(вторник)

от 10.00 ч.

Хотел „Кабиле”

конферентна зала

ул. „Търговска” 35

26.10.2012 г.

10.

Сливен

31.10.2012 г.

(сряда)

от 10.00 ч.

Хотел „Спорт Палас”

зала „Карандила”

бул. „Георги Данчев” 20

28.10.2012 г.

 

 

ИНФОРМАЦИОННИ СЕМИНАРИ

Град

Дата и време на провеждане

Място на провеждане

Краен срок за регистрация за участие

1.

Варна

10.10.2012 г.

(сряда)

от 10.00 ч.

„Бест Уестърн

хотел Парк”

конферентна зала

бул. „Княз Борис” 1

07.10.2012 г.

2.

Бургас

11.10.2012 г.

(четвъртък)

от 10.00 ч

Хотел „Бургас”

конферентна зала

ул. „Хан Крум” 5

8.10.2012 г.

3.

Плевен

16.10.2012 г.

(вторник)

от 10.00 ч.

Хотел „Балкан”

конферентна зала

бул. „Русе” 82

12.10.2012 г.

4.

Русе

18.10.2012 г.

(четвъртък)

от 10.00 ч.

Хотел „Вега”

конферентна зала

ул. „Александровска” 48

15.10.2012 г.

 

Участието е безплатно. На всеки участник ще бъде издаден сертификат.

Учебните програми са публикувани на интернет-страниците на ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” www.benchmark.bg и ИАНМСП www.sme.government.bg

 

Желаещите да участват в обученията/семинарите следва да се регистрират на интернет-страницата на „БенчМарк – БИФ” www.benchmark.bg, рубрика „Финансово консултиране”, подрубрика „Обучения/семинари”.

 

Въвеждащите обучения и информационните семинари се провеждат по Проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.

 

За допълнителна информация:

ДЗЗД „БенчМарк – БИФ”

тел: (02) 962 53 96

marketing@benchmark.bg

Дата: 28 септември 2012 / Версия за печат