Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район се проведе в Областна администрация Монтана
Заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район се проведе в Областна администрация МонтанаДнес 25.09.2012 г. в голямата заседателната зала на Областна администрация Монтана се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северозападен район (СЗР), което бе открито и ръководено от областния управител на област Монтана и председател на РСР на СЗР г-н Ивайло Петров.
В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати, както и представители на Национален център за териториално развитие, на Обединение „Регионални планове – ниво 2” и представители на Обединение „Регионални анализи 2014+”.
Представител на „Национален център за териториално развитие” ЕАД представи пред членовете на Съвета проект на Национална концепция за пространствено развитие.
Представителна специализираните комисии към РСР на СЗР представи обобщен доклад и становища в областта на публичната инфраструктура, конкурентоспособността, развитие на човешките ресурси и околната среда.
На заседанието взе участие и представител на Обединение „Регионални планове – ниво 2”, който представи подхода, метода и конкретните стъпки по видове дейности при разработването на Регионалния план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г.
Г-жа Ирена Александрова, представител на Гражданско движение «Аз обичам Видин» представи предложения, които да бъдат взети под внимание и отразени по целесъобразност в разработвания проект на Регионалния план за развитие на Северозападен район 2014-2020 г.
Областният управител на област Ловеч г-жа Ваня Събчева и представител на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район в работната група за разработване на Договора за партньорство на Република България за програмния период 2014-2020 г., представи информация за дейността на работната група.
На заседанието бе представена информация от заседанията на тематичните работни групи за разработване на Оперативна програма за регионално развитие за периода 2014-2020 г. Оперативна програма за развитие на човешките ресурси за периода 2014-2020 г. и Оперативна програма околна среда.
Г-жа Дочка Велкова - представител на Обединение „Регионални анализи 2014+” представи на членовете на РСР на СЗР SWOT анализ за нуждите на ОПРР 2014-2020 г.
Експерт от областна администрация Монтана представи проект „Координирани действия за разработване, наблюдение, анализ и оценка на политиките за развитие в област Монтана”, реализиран от Областна администрация Монтана по Оперативна програма „Административен капацитет” подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”.
Заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район се проведе в Областна администрация МонтанаЗаседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район се проведе в Областна администрация МонтанаЗаседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район се проведе в Областна администрация МонтанаЗаседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район се проведе в Областна администрация МонтанаДата: 25 септември 2012 / Версия за печат