Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

РАБОТНА СРЕЩА НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА
РАБОТНА СРЕЩА НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНАНа 19.09.2012 г. в голяма заседателна зала на Областна администрация – Монтана се проведе работна среща на областния управител на област Монтана г-н Ивайло Петров с ръководители на регионални и териториални структури, юридически лица и кметовете на общини от областта.
Служители на ТД „Национална сигурност” – Монтана към ДАНС и Териториално звено – сектор „БОП” – Монтана към Главна дирекция „БОП” – МВР изнесоха лекция на тема „Осигуряване на пропускателен режим в обществени сгради за административно обслужване на граждани”. Отношение по въпроса за реда и начина за охрана на обществени сгради взе  представител на охранителна полиция към ОД на МВР – Монтана. Основно вниманието беше насочено към неотложната необходимост всички ръководители на структури и кметовете да предприемат мерки за гарантиране безопасността на гражданите и намаляване на рисковете, относно работния процес в  институциите по места, без да се нарушава обслужването на гражданите и достъпа им до администрациите.
Инспектор Веско Иванчев от ОУ „ПБЗН” - Монтана  представи презентация относно състоянието  на складовете за съхранение на продукти за растителна защита (ПРЗ) с изтекъл срок на годност, депа изградени по способа „Б-Б куб” за ПРЗ, складове за съхранение на големи количества ПРЗ и фирми, използващи и съхраняващи токсични химични вещества (ТХВ) на територията на област Монтана и необходими превантивни мерки за подобряване съхранението на ПРЗ.
Участниците в срещата обсъдиха състоянието на водностопанските обекти (язовири, предпазни диги, хвостохранилища и изравнители), намиращи се на територията на област Монтана.  Акцентира се върху актуалното техническо и експлоатационно състояние на същите и мероприятията за провеждане от техните собственици и гарантиране на безопасната им експлоатация.
РАБОТНА СРЕЩА НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНАРАБОТНА СРЕЩА НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНАДата: 21 септември 2012 / Версия за печат