Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Уважаеми кандидати за работните места в Областна администрация Монтана по Компонент 1 на Програма „Старт на кариерата”,
Уведомявам Ви, че поради съвпадение на датата и часа за провеждането на интервютата с номинираните кандидати за работа в Областна администрация Монтана и Общинска администрация Монтана, се извършва следната промяна:
Интервюто с номинираните кандидати за работа в Областна администрация Монтана, Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”; Област на образование/професионално направление/специалност: Икономика, ще се проведе на 11.09.2012 г. /вторник/ от 13.00 часа, вместо от 10.00 часа, в заседателната зала на Областна администрация Монтана, гр. Монтана, пл. „Жеравица” № 1.

НИНА ПЕТКОВА /п/
За Областен управител на област Монтана
(Заповед № ЧР 04-17/02.08.2012 г. за заместване на Областен управител Монтана)

Дата: 4 септември 2012 / Версия за печат