Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Във връзка с изпълнение на дейности по проект № А10-13-36/11.01.2012 г. «Координирани действия за разработване, наблюдение, анализ и оценка на политиките за развитие в област Монтана», който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП «Административен капацитет», съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ, с решение № АСД-16-1/09.08.2012 г. Областния управител на област Монтана открива процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет «Проучвания, изследвания и анализи на политиките за развитие на област Монтана».

Обявлението и решението са публикувани в Регистъра на обществените поръчки с № 01525-2012-0001.

Документация за участие се получава в срок до 15.00 ч. на 17.09.2012 г. в Областна администрация Монтана, гр. Монтана, пл. «Жеравица» 1, ІІ етаж, стая 210 дясно, след представен документ за платена цена по сметка на Областна администрация Монтана.

Разяснение по документация за участие в обществена поръчка

Документи:

1.Описание на предмета на поръчката

2.Изисквания към участниците

3.Указания за участие

4.Методика за определяне на комплексна оценка

5.Образци


Дата: 14 септември 2012 / Версия за печат