Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Проект „План за политика за качеството на въздуха в населените места”
Подаден на 01.04.2011 г. – в процес на оценка

Проект INTERREG IVC, приоритетна ос II „Околна среда и превенция на риска”

Име на проекта: „План за политика за качеството на въздуха в населените места”

Бенефициент по проекта: Областна администрация Монтана, в партньорство с:
- водещ партньор – Община Пегея /Кипър/
- чуждестранни партньори – Съвета на графство Девън /Великобритания/, Община Оливейра /Португалия/, Провинция Бергамо /Италия/, Общински съвет Абърдийн /Великобритания/, Егейски университет /Гърция/, Градска управа на Тарту /Естония/, Гьотеборгски университет /Швеция/, Регион Лодз /Полша/.
- външен наблюдател – Фламандската агенция за околна среда /Белгия/
 
Времеви обхват на проекта: Срокът за изпълнение на дейностите е 36 месеца.
Бюджет по проекта: Общата сума на проекта е 117 056,00 €, от които:
- 99 497,60 € (85%) – Европейско финансиране;
- 17 558,40 € (15%) – съфинансиране.
 
Цел на проекта:
- Повишаване на знанията, уменията и опита на администрациите в референтните райони в областта на качеството на въздуха в населените места;
- Изграждане на партньорство и сътрудничество на местната администрация с публичните администрации и реализиране на съвместни инициативи и политики в областта на превенция на риска и качеството на въздуха в населените места;
- Провеждане на информационно-комуникационни кампании и публични дейности, като - брошури, публикации в медиите,пресконференции.
Дата: 28 март 2012 / Версия за печат