Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Проект „SEEMIG – Управление на миграцията и нейното влияние в страните от Югоизточна Европа – международни дейности, насочени към изготвяне на стратегии, основани на доказателства”
Програма: Транснационална програма за сътрудничество - Развитие на стратегически проекти за страните от Югоизточна Европа, TOR Приоритет 4
Заглавие на проекта: „SEEMIG – Управление на миграцията и нейното влияние в страните от Югоизточна Европа – международни дейности, насочени към изготвяне на стратегии, основани на доказателства”

Бенефициент по проекта: Унгарска централна статистическа служба, Будапеща

Бюджет на ОА Монтана - 170 310 лв.

Размер на безвъзмездната финансова помощ – 144 763 лв.

Национално съфинансиране (осъществява се чрез МРРБ - 15% от общия бюджет на ОА Монтана, като партньор по проекта) – 25 547 лв.

Роля на ОА Монтана в проекта: – Партньор в работен пакет 6 – „Стратегии, изграждане на капацитета и международен диалог”

Цел на проекта: Основна цел на проекта е проследяването и предвиждането на настоящите миграционни и демографски процеси на Югоизточна Европа, ефектите от тези на пазара на труда и от националните/регионални икономики, за да се даде възможност публичните администрации да разработят и приложат на базата на доказателства, политики и стратегии в тази област

Очаквани резултати - Разработени на национално ниво на миграционни профили; осъществен анализ на регионалните профили за миграцията и процесите на пазара на труда; разработени ефективни миграционни модели за прогнозиране и изготвени регионални сценарии за политиките на пазара на труда, човешкия капитал и свързаните с тях обществени услуги; изграден капацитет на местните и регионални администрации за стратегическо планиране въз основа на доказателства и програмиране.

Международни партньори: Партньор 1 - Унгарски централен статистически офис - Демографски изследователски институт, Будапеща; Партньор 2 - Община Пиещ, Унгария; Партньор 3 - Училище за местно развитие, Университета от Тренто, Италия; Партньор 4 - Институт за информатика и статистика, Братислава, Словакия; Партньор 5 - Център за етнически и културни изследвания, Братислава, Словакия; Партньор 6 - Университета във Виена; Партньор 7 - Румънски институт за изследване на националните малцинства, Румъния; Партньор 8 - област Харгита, Румъния; Партньор 9 - Община Сфанту Джордже, Румъния; Партньор 10 - Национален статистически институт, София, България; Партньор 11 - Областна администрация Монтана; Партньор 12 - Научен изследователски център на Словенската академия за наука и изкуство, Любляна, Словения; Партньор 13 - Институт за икономически изследвания, Любляна, Словения; Партньор 14 - Агенция за развитие от Марибор, Словения; Други партньори - Статистически офис от РСърбия, Община Канжица, Сърбия, Институт за социални науки,Белград, Сърбия, Унгарското Министерство на вътрешните работи, Будапеща, Унгария; Министерство на труда и социалните дейности, Любляна, Словения; Автономна провинция Тренто, Италия и 10% партньор - ИНСТАТ, Албания

Бюлетин № 1

Бюлетин № 2

Информационна брошура

Дата: 11 юни 2013 / Версия за печат