Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ В ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ
Във връзка с писмо вх. № ОМП-03-27/14.03.2012 г. на Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен в изпълнение на изискванията на Директива 2007/60/ЕС (Европейска Директива за наводненията) и чл. 146а от Закона за водите на 27 март 2012 г. (вторник) от 10.30 ч. до 13.30 ч. в голяма заседателна зала на Областна администрация Монтана ще се проведе обществено обсъждане на Проект на предварителна оценка на риска от наводнения, изготвен от Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен.
Участие в обсъждането ще вземат областният управител на област Монтана, представители на централната и местна изпълнителна власт, държавни администрации с компетенции по защита от наводнения, обществени организации и представители на бизнеса.  
Целта на Проекта е на базата на наличната информация да се извърши преглед на минали наводнения, като се анализират и оценят възможните рискове и неблагоприятните последици на потенциални бъдещи наводнения, и да послужи като основа за предстоящо определяне на райони със значителен потенциален риск от наводнения.

Дата: 21 март 2012 / Версия за печат