Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНА
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНАДнес, 20.03.2012 г. в голямата заседателна зала на Областна администрация  се проведе заседание на  Областния съвет за развитие на област Монтана. На срещата се  взе решение за създаването на Областна комисия по социална политика.  Областната комисия по социална политика и към нея - Звено за мониторинг и оценка се създават на основание чл. 22, ал. (5) от Закона за регионалното развитие и в изпълнение на „Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Монтана 2011 – 2015 г.“.
Задачата на тези структури е да координират целия процес по изпълнението и мониторинга на стратегията.
Областната комисия по социална политика има за цел подпомагането на областния управител при определяне, организиране и контролиране провеждането на държавната политика за социално подпомагане в област Монтана. Комисията оперативно ще  координира и консултира целия процес по изпълнението на областна стратегия за развитие на социалните услуги и на общинските планове за социална политика.
Звеното за мониторинг и оценка се създава за проследяване напредъка от изпълнението на областната стратегия, спрямо заявените цели.
Областният съвет за развитие прие и Правилник за устройството, организацията и дейността на Областната комисия по социална политика;
На заседанието, във връзка с писмо от МТСП, г-н Георги Цеков – директор на РДСП - Монтана направи презентация на проектите „Детство за всички” и „И аз имам семейство” – изпълнявани по ОП „РЧР” , както и на   Проект за социално включване на стойност 40 000 000 евро – заемни средства от Световна банка.
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНАДата: 20 март 2012 / Версия за печат