Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета


КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване


КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност


Banner 1

Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
ОСНОВАНИЕ:
Създадена в изпълнение на § 1а, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата.

ФУНКЦИИ:
Комисията има за задача да координира и контролира решаването на проблеми по безопасността на движението в област Монтана, да изготвя ежегоден доклад за състоянието на безопасността на движението и приема мерки за нейното подобряване.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА:
Дейността й е регламентирана от Правилата за състава и дейността на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата.

СЪСТАВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Росен Белчев – Областен управител на област Монтана
СЕКРЕТАР: инж. Силвия Георгиева– старши експерт експерт в Областна администрация Монтана
ЧЛЕНОВЕ:
1. гл. инсп. Елвис Иванов – началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Монтана; 
2. Стела Йорданова – представител на Областно пътно управление – Монтана; 
3. Петър Манчев – представител на Областен отдел „Автомобилна администрация” – Монтана; 
4. Генади Горанов – началник сектор „Център за професионална квалификация” към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана; 
5. инж. Нина Кирилова – представител на Регионално управление на образованието – Монтана; 
6. Георги Цеков – директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Монтана; 
7. д-р Татяна Кабзималова-Захариева – представител на Регионална здравна инспекция – Монтана; 
8. д-р Людмил Михайлов – завеждащ ФСМП Монтана; 
9. Благовеста Нончева – представител на Областен съвет на БЧК – Монтана; 
10. Радослав Найденов – представител на община Берковица; 
11. Младен Аврамов – представител на община Бойчиновци; 
12. Костадинка Петрова – представител на община Брусарци; 
13. Боян Аврамов – представител на община Вълчедръм; 
14. Петър Стефанов – представител на община Вършец; 
15. Милена Фиданова – представител на община Георги Дамяново; 
16. Бранимир Антов – представител на община Лом; 
17. инж. Иван Иванов – представител на община Медковец; 
18. инж. Юлия Игнатова – представител на община Монтана; 
19. Ивалина Георгиева – представител на община Чипровци; 
20. Кирчо Кирилов – представител на община Якимово; 
21. Борис Христов – управител на „СУАБ – СБА” ЕООД – клон Монтана; 
22. Димитър Иванов – представител на Националната транспортна камара; 
23. Людмил Колов – представител нa Региoнална организация на автобусните превозвачи гр. Монтана; 
24. Владимир Илиев – преподавател-инструктор, член на ръководството на Национален авто-инструкторски съюз за област Монтана; 
25. Златина Стоянова – представител на Българска асоциация на пострадали при катастрофи за област Монтана;ПРАВИЛА за състава и дейността на областната комисия по безопастност на движението по пътищата

Презентация: Пътно-транспортна обстановка на територията на област Монтана за 2012 г.

Протоколи от заседания:
2012г.
2013г.
Дата: 17 февруари 2016 / Версия за печат