Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Управление на имоти - държавна собственост 5.2

Предоставяне на имоти – публична държавна собственост, за управление на ведомства за изпълнение на техните функции


Правно основание

Чл. 6, ал.1 от ППЗДС

Срок за изпълнение

Съгласно чл. 10, ал. 1 от ППЗДС в решение на Министерски съветсе определя срока за предоставяне на имота

Такса

Не се дължи

Административно звено, Отдел, Дирекция

Отдел “Държавна собственост”, Дирекция “АКРРДС

Необходими документи:

Исканията за предоставяне на имоти – публична държавна собственост, на ведомства се подават до председателя на Комисията за разпределение и използване на административни сгради – държавна собственост. Към искането се прилагат подробна мотивировка и справка за ползваните от ведомството имоти в съответното населено място.

Дата: 18 февруари 2009 / Версия за печат