Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Обществено обсъждане, относно изработване на Задание за обхвата и съдържанието на ОВОС за „Изграждане на газопровод Южен поток” се проведе в Областна администрация Монтана
На 22.12.2011 г. в заседателната зала на Областна администрация Монтана се проведоха консултации, относно изработване на Задание за обхвата и съдържанието на ОВОС за „Изграждане на газопровод Южен поток”, между компания „Южен Поток България” АД, Областният управител на област Монтана г-н Ивайло Петров, представители на общините, заинтересовани ведомства и граждани, на основание чл. 95, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда и чл. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и във връзка с писмо изх. №ОВОС-1144/06.10.2011 г. на МОСВ.
По време на срещата се разгледаха възможните влияния, при вариант на заданието на ОВОС, представено от „Южен поток България”, в който се минимализират във висока степен всички отрицателни въздействия.
Заинтересованите страни не изразиха възражения по предложението за обхвата и съдържанието на ОВОС на проекта „Южен поток”.
 

Дата: 23 декември 2011 / Версия за печат