Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДЕНИЕ
ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ЩАБ ЗА КООРДИНАЦИЯ НА СПАСИТЕЛНИ И НЕОТЛОЖНИ АВАРИЙНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ БЕДСТВЕНА ЗИМНА ОБСТАНОВКА ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТОВКАТА НА ОБЛАСТ МОНТАНА ЗА ЗИМЕН СЕЗОН 2011 – 2012 г.
 
    В изпълнение на Заповед № Р - 230/19.10.2011 г. на министър-председателя на Република България, във връзка с подготовка на страната за зимния сезон 2011–2012 г. и Заповед № РД-19-19/27.10.2011 г. на областния управител на област Монтана за предприемане на превантивни мерки за намаляване на последствията за населението и осигуряване нормалното функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите на територията на област Монтана в административната сграда на Областна администрация Монтана на 07.11.2011 г. се проведе заседание на Областния щаб за координация на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствена зимна обстановка, председателствано от областния управител на област Монтана г- н Ивайло Петров.
В заседанието взеха участие ръководители на териториални структури на министерства и ведомства и кметовете (представители)  на общини, във връзка с подготовката им за работа и преодоляване на възникнали усложнения през зимния сезон.
Основно вниманието беше насочено към създадената предварителна организация и подготовката на Областно пътно управление – Монтана за поддържане на републиканската пътна мрежа в областта,  готовността на органите на ОД на МВР - Монтана и силите на ОУ “Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана
за осигуряване на организацията на движението и контрола на моторните превозни средства и за действие при усложнена зимна обстановка,  създадената организация за поддържане на общинските пътни и улични мрежи в общините и населените места за действие при усложнена зимна обстановка,  готовност на териториалните структури за действие при възникване на критични ситуации през зимния сезон и осигуреността за финансиране провеждането на дейностите през зимния сезон.
 Ръководителите на териториалните структури на министерствата и ведомствата изразиха своята готовност за работа при зимни условия.
Повече от 50 % от общините са сключили договори с фирми изпълнители и частни лица за извършване на снегопочистване и зимно поддържане на общинските пътища и уличните мрежи, като останалите са в процес на процедури за избор на фирми изпълнители и подписване на договори.
Има създадена организация за въвеждане и носене на непрекъснато дежурство при необходимост за извършване на аварийно-възстановителни работи от съответните институции.

 


 

 

Дата: 8 ноември 2011 / Версия за печат